Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

10.5.7.1. Baltisaksa põllumajandusseltsid

4. Balti põllumajandusliku kesknäituse korraldav komitee - EAA.3284
Exekutivkomitee der 4. baltischen landwirtschaftlichen Zentralausstellung
Распорядительный комитет IV Балтийской сельскохозяйственной центральной выставки
Säilikute piirdaatumid: 1880-1907
Säilikute arv: 69

Balti Anglerikarja Kasvatajate Ühing - EAA.2446
Verband baltischer Anglerviehzüchter
Балтийское общество для разведения скота ангельнской породы
Säilikute piirdaatumid: 1901-1929
Säilikute arv: 46

Balti Karjakasvatajate Ühing - EAA.2448
Verband Baltischer Rindviehzüchter
Балтийское общество для разведения рогaтого скота
Säilikute piirdaatumid: 1885-1902
Säilikute arv: 42

Balti Külmavereliste Hobuste Kasvatajate Selts - EAA.3254
Baltischer Verein von Züchter kaltblütiger Pferde
Общество балтийских заводчиков хладнокровных лошадей
Säilikute piirdaatumid: 1909-1920
Säilikute arv: 17

Balti Seemnekasvatajate Ühisus - EAA.3239
Baltischer Samenbauverband
Товарищество балтийских семеноводов
Säilikute piirdaatumid: 1771-1940
Säilikute arv: 62

Balti tõukarja säilitamise büroo - EAA.2087
Прибалтийское бюро сохранения племенного скота
Säilikute piirdaatumid: 1915-1918
Säilikute arv: 53

Eestimaa Mustermajapidamise Asutamise Ühing - EAA.2762
Verein zur Einrichtung einer Musterwirtschaft in Estland
Общество по созданию образцового хозяйства в Эстляндии
Säilikute piirdaatumid: 1843-1862
Säilikute arv: 7

Eestimaa Sooparanduse Selts - EAA.3241
Baltischer Moorverein
Балтийское общество для поощрения культуры болот
Säilikute piirdaatumid: 1908-1944
Säilikute arv: 62

Liivimaa Hobusekasvatamise Edendamise Selts - EAA.3256
Verein zur Förderung derlivländischen Pferdezucht
Общество поощрения коневодства в Лифляндской губернии
Säilikute piirdaatumid: 1895-1903
Säilikute arv: 10

Liivimaa Hollandi-Friisikarja Kasvatajate Ühing - EAA.2447
Verband livländischer Holländer-Friesenviehzüchter
Лифляндское общество для разведения скота голландско-фрисландской породы
Säilikute piirdaatumid: 1901-1929
Säilikute arv: 31

Liivimaa Lambakasvatajate Selts - EAA.3255
Verein Livländischer Schafzüchter
Лифляндское общество овцеводов
Säilikute piirdaatumid: 1853-1865
Säilikute arv: 8

Liivimaa maakultuuri büroo - EAA.2059
Livländisches Büro für Landeskultur.
Лифляндское бюро земельных улучшений
Säilikute piirdaatumid: 1793-1925
Säilikute arv: 4008

Liivimaa Naistöö Edendamise Selts - EAA.1578
Livländischer Verein zur Förderung der Frauenarbeit
Лифляндское общество поощрения женского труда
Säilikute piirdaatumid: 1888-1916
Säilikute arv: 8

Liivimaa Naistöö Edendamise Selts - EAA.1578
Livländischer Verein zur Förderung der Frauenarbeit
Лифляндское общество поощрения женского труда
Säilikute piirdaatumid: 1888-1916
Säilikute arv: 8

Liivimaa Põllumajanduse ja Töönduse Edendamise Selts - EAA.2399
Livländischer Verein zur Förderung der Landwirtschaft und des Gewerbefleisses
Лифляндское общество поощрения сельского хозяйства и промышленности
Säilikute piirdaatumid: 1845-1939
Säilikute arv: 176

Liivimaa Üldkasulik ja Ökonoomiline Sotsieteet - EAA.1185
Livländische gemeinnützige und ökonomische Sozietät
Лифляндское общеполезное экономическое общество
Säilikute piirdaatumid: 1793-1941
Säilikute arv: 3483