Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Balti Karjakasvatajate Ühing - EAA.2448
Verband Baltischer Rindviehzüchter
Балтийское общество для разведения рогaтого скота

Ajalugu

Asutati 11.04.1885. Koostas Balti veiste tõuraamatu ja määras ametisse instruktorid. 1902. a
lõhenes selts kaheks: *Balti Anglerikarja Kasvatajate Ühinguks ja *Liivimaa Hollandi-Friisikarja
Kasvatajate Ühinguks.

Materjal

Liikmete nimekirjad (1893–1900); tõuraamatu- ja instruktorikassasse makse tasunud liikmete
nimekiri (1894–1900); kirjavahetus (1895–1901); toimikud instruktori palkamise,
instruktori reisiplaanide, tõuloomade hindamise ja sisseveo, Balti kubermangude
hollandi-friisikarja kasvatajate kartellikokkuleppe, *Balti Anglerikarja Kasvatajate
Ühingu asutamise ning 1899. a põllumajanduse kesknäitusel preemia andmise kohta
(1895–1901); instruktorite aruanded (1894–1901); ühingu, Balti veiste tõuraamatu
komitee ja Liivimaa hollandi-friisikarja kasvatajate koosoleku protokollid (1895–1901);
ühingu aruanded; liikmemaksu tasumise raamat (1885–1901); tõuveiste põlvnemise
registrid (1885–1893) ja lehmade sugupuu (1893–1901); tõuveiste hindamise kladed
(1885–1893); piimaproovide raamat (1898–1902); kassaraamat (1885–1895).