Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Liivimaa Põllumajanduse ja Töönduse Edendamise Selts - EAA.2399
Livländischer Verein zur Förderung der Landwirtschaft und des Gewerbefleisses
Лифляндское общество поощрения сельского хозяйства и промышленности

Ajalugu

Asutati Tartus 1844. a, põhikirja kinnitas keiser 08.08.1844.
Eesmärgiks seati uurida põllumajanduse ja töönduse arengut ja statistikat, publitseerida
põllumajandusväljaandeid, levitada leiutisi ja uuendusi, korraldada põllumajandus- ja
tööndusnäitusi, koolitada põllutööspetsialiste, müüa soodushinnaga seemneid, põllutööinventari, taimi ja loomi, anda välja preemiaid, koguda meteoroloogilisi andmeid. Andis aru maakorralduse ja põllumajanduse peavalitsusele (kuni 1905. a-ni põllumajanduse ja riigivarade ministeerium) saakide, põllumajandussaaduste hindade ja kaubanduse kohta Liivimaal.
Liikmeskond moodustus au-, korrespondent- ja tegevliikmetest, erinevalt sotsieteedist
võeti vastu liikmeid ka väljastpoolt rüütelkonda. Seltsi tegevust suunas juhatus (president,
viitsepresident, sekretär, laekur, neli tegevliiget).
Eesti Vabariigi ajal piirdus tegevus baltisaksa põllumeeste toetamisega, seejuures tehti
tihedat koostööd sotsieteediga. Põhikirja registreeris 24.10.1919 Tartu-Võru rahukogu. Tegevusest andis aru siseministeeriumile. 06.03.1931 kinnitas kohtu- ja siseminister seltsi põhikirja muudatuse, millega seltsi nimeks sai Liivimaa Põllutöö ja Tööstuse Edendamise Selts.
Selts suleti 30.10.1940 ENSV Rahvakomissaride Nõukogu 09.10.1940 poliitharidustöö
korraldamise määruse § 8 alusel (vt ka *Tartu organisatsioonide likvideerimise komisjon).

Materjal

Põhikirjad (1845, 1904, 1915, trükised); põhikirja kavand; juhatuse ja üldkoosoleku protokollid
(1873–1939); ajalooline ülevaade (1856); liikmete nimekirjad (1910, 1939); leping
seltsi sekretäri tööülesannete kohta (1907); kirjavahetus (1848–1906, 1908–1918, 1924–
1939); kopeerraamatud (1898–1902); seltsi presidendi parun Karl Bruiningki kõne (1845);
toimikud ja kirjavahetus sektsioonide moodustamise (1859–1860), põllutöönäituste
korraldamise ja näituseväljaku planeerimise ja väljaehitamise (1845–1918, 1931–1936);
kinnisvaratehingute ja kinnisvara haldamise (1889–1902, 1905–1907, 1926–1936), Narva
jõe reguleerimise (1899–1901), põllutööliste värbamise vahendamise ja saksa kolonistide
(1845–1915), Krasnojarski rügemendi soldatite põllutöödel kasutamise (1899–1902),
maatööliste palkade (1919–1914), seltsi obligatsioonide väljalunastamise (1878–1884),
võlatähtede emissiooni (1896), meiereikooli (1870–1874) ja Suislepa mõisas põllutööliste
kooli (1857–1859) asutamise kohta; stipendiumi- ja toetusetaotlused (1924–1937);
sissetulnud ja väljaläinud kirjade registrid (1897–1898, 1900–1903, 1905–1917); missiiv
ja lauaregister (1903–1906); võlatähtede nimekiri (1896–1914); pearaamatud (1884–1890,
1892–1939); kassaaruanded (1920–1936) ja -raamatud (1877–1938).

Seonduv aines

ERA 3316 — Liivimaa Põllumajanduse ja Tööstuse Edendamise Selts, 3 s, 1905–1940.

Seadused

ПСЗ II, nr 18130 (08.08.1844).
Statuten des Livländischen Vereins zur Beförderung der Landwirtschaft und des Gewerbefleisses. Dorpat 1845.
Statuten des Livländischen Vereins zur Förderung der Landwirtschaft und des Gewerbefleisses. Dorpat 1904.
Устав Лифляндского oбщества поощрения сельского хозяйства и промышленности
вообще. Юрьев 1915.