Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Balti Külmavereliste Hobuste Kasvatajate Selts - EAA.3254
Baltischer Verein von Züchter kaltblütiger Pferde
Общество балтийских заводчиков хладнокровных лошадей

Ajalugu

Selts asutati 1906. a. Põhikirja kinnitas maakorralduse ja põllumajanduse peavalitsuse
ülem 25.10.1912. Eesmärk oli edendada külmavereliste hobuste kasvatust ja tõuaretust,
tegeleda hobuste hindamise ning näituste korraldamisega; anda välja tõutunnistusi ja koostada tõuraamat; aidata kaasa hobuste müügile. Töö paremaks korraldamiseks jagas selts Balti kubermangud rajoonideks (ringkondadeks) eesotsas usaldusmeestega. Liikmeskond moodustus au- ja tegevliikmetest. Liikmeks võisid astuda nii need, kes ise tegelesid hobusekasvatusega kui ka need, kes tundsid selle vastu ainult huvi. Seltsi tegevust suunasid direktoorium (esimees, kolm direktorit, sekretär, laekur) ja komitee (direktoorium, kolm saadikut, usaldusmehed). Selts esitas aruanded sotsieteedi kaudu maakorralduse ja põllumajanduse peavalitsusele.
Seltsi tegevus soikus I maailmasõja alguses. Tegevuse täpne lõpetamise aeg teadmata.

Materjal

Põhikiri (1912); toimik põhikirja kinnitamise kohta (1911); seltsi asutamis- ja üldkoosoleku
protokollid (1909–1914); liikmete ja juhatuse nimekiri (1911–1915); noorhobuste hindamise
juhend ja tõuhobuste omanike nimekiri (1912–1914); noorhobuste hindamise protokollid
(1911–1920); kirjavahetus (1909–1918); sissetulnud ja väljaläinud kirjade register
(1911–1916); hobuste tõutunnistused (1908, 1909, 1913); välismaiste hobusekasvatajate
seltside põhikirjad ja kodukorrad; märkmeraamat Kiuma mõisa tõuhobuste põlvnemise
ja ea kohta (1895–1918); tõuhobuste suguraamat (1911–1913); märkmeraamatud tõuhobuste põlvnemise kohta (1915–1916); kassaraamat (1911–1918).

Seadused

Устав общества балтийских заводчиков хладнокровных лошадей. Юрьев 1912.