Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Liivimaa Hobusekasvatamise Edendamise Selts - EAA.3256
Verein zur Förderung derlivländischen Pferdezucht
Общество поощрения коневодства в Лифляндской губернии

Ajalugu

Selts asutati *Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi aastakoosolekul 1895. a
jaanuaris. Põhikirja kinnitas põllumajanduse ja riigivarade minister 07.01.1897. Eesmärk:
edendada hobusekasvatust, aretada mitmekülgne hobune (esijoones tööhobune), teha koostööd Liivimaa rüütelkonna hobusekasvandusega Toris, hinnata ja atesteerida märasid ja
täkke, koostada tõuraamat, levitada erialast kirjandust ja erialaseid teadmisi.
Liikmeskond moodustus au- ja tegevliikmetest. Selts esitas aruanded sotsieteedi kaudu
maakorralduse ja põllumajanduse peavalitsusele (kuni 1905. a-ni põllumajanduse ja riigivarade ministeerium). Sotsieteedi president oli ühtlasi ka seltsi aupresident. Seltsi tegevust suunasid direktoorium (president, kolm direktorit, sekretär) ja komitee (direktoorium, kaks saadikut, usaldusmehed). Seltsi töö paremaks organiseerimiseks jagati Liivimaa kubermangu kreisid kolmeks ringkonnaks, mille eesotsas seisis seltsi peakoosolekul valitud usaldusmees. Usaldusmehed esindasid seltsi ringkonnas, osalesid märade hindamisel ja märade registrite koostamisel ning näitustel hobuste auhindamisel. Koostöös Tori hobusekasvandusega tegeleti hobuste tõuaretusega; seltsi väljaandel ilmus siin aretatud hobuste tõuraamat.
Pärast I maailmasõda tegevus hääbus.

Materjal

Põhikiri (1897); toimik seltsi asutamise kohta (1895); asutamis-, pea-, komitee ja juhatuse
koosolekute protokollid (1895–1900); toimik põllumajandus ja koduloomanäituste
kohta (1896); aastaaruanne ja liikmete nimekiri (1899); ringkirjad, kirjavahetus ja ajakirjandusväljaanded (1895–1903); tõuhobuste tunnistused, atestaadid ja näitustelt saadud
kiituskirjad (1896–1900, 1903).

Seadused

Устав общества поощрения коневодства в Лифляндской губернии. [1897].