Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Liivimaa Naistöö Edendamise Selts - EAA.1578
Livländischer Verein zur Förderung der Frauenarbeit
Лифляндское общество поощрения женского труда

Ajalugu

1893. a pöördusid baltisaksa mõisaprouad Sophie Danneberg (snd paruness Uexküll-Güldenband), Elisabeth von Stackelberg, Anna von Stryk (snd von Wahl), Alexandra Musso, Katharina Stahlberg ja Elise Molien *Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi poole taotlusega avada sotsieteedi filiaalina Naistöö Edendamise Selts. Ametlik põhikiri kinnitati põllumajanduse ja riigivarade ministeeriumis 16.05.1897. Selts asus Tartus, Jaani tn 12.
Selts korraldas kangakudumis-, käsitöö- ja majapidamiskursusi, võttis osa põllumajandusnäitustest, pidas loenguid jm. 1905. a oli seltsil 79 liiget.
Selts lõpetas tegevuse 1915. a.

Materjal

Põhikirja kavandid ja põhikiri (1893, 1897); üldkoosoleku protokollide raamat (1897–1906);
juhatuse koosoleku protokollid; tegevuskavad ja aruanded (1897–1916); kirjavahetus (1888–1916); kassaraamatud (1897–1907).

Seonduv aines

EAA 1185-1-709. Statuten, Jahresberichte, Mitgliederverzeichnisse und Briefwechsel des
Livländischen Vereins zur Förderung der Frauenarbeit, 1893–1913.

Seadused

Statut des Livländischen Vereins zur Förderung der Frauen-Arbeit. Jurjew 1897.

Kirjandus

Sirje Kivimäe. Esimesed naisseltsid Eestis ja nende tegelased. — Seltsid ja ühiskonna muutumine. Tartu, Tallinn 1995, lk 127–128.