Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Balti Anglerikarja Kasvatajate Ühing - EAA.2446
Verband baltischer Anglerviehzüchter
Балтийское общество для разведения скота ангельнской породы

Ajalugu

Ühing moodustus *Balti Karjakasvatajate Ühingu lõhenemisel. Põhikirja kinnitas põllumajanduse ja riigivarade minister 20.11.1904. Eesmärk: edendada angleri-füünikarja kasvatust, võtta ametisse karjainspektor, koostada tõu- ja põlvnemisraamatud, valida välja tõuraamatutesse kantavad loomad ja lihtsustada ühingu liikmetele tõuloomade ostu ja müüki.
Liikmeskond moodustus au- ja tegevliikmetest. Ühingu tööd suunas 7-liikmeline komitee,
ühingu esimees oli *Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi president. Jooksvat
tööd juhtis aseesimees. Aruanded esitati *Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi
vahendusel maakorralduse ja põllumajanduse peavalitsusele (kuni 1905. a-ni põllumajanduse
ja riigivarade ministeerium) ja *Baltimaade põllumajanduse ja riigivarade valitsusele.
Tegevus vaibus 1918. a, kuid 07.11.1919 registreeris Tartu-Võru rahukogu Eesti Anglerite
Kasvatajate Seltsi põhikirja.

Materjal

Põhikiri (1901, 1914); Eesti Anglerite Kasvatajate Ühingu põhikiri (1919); ühingu komitee
ja üldkoosoleku protokollid (1901–1917); liikmete nimekirjad (1913–1917); kirjavahetus
(1910–1917); toimikud ühingu asutamise, ühingusse astumise, karjakontrolli, tõuloomade
hindamise, piimakontrolli, tõuloomade sisseveo, müügi ja rekvireerimise kohta (1901–1929);
inspektorite aruanded ja hindamisplaanid (1901–1918); tõuveiste hindamise juhend, tõulehmade ja -pullide registrid ja nimekirjad ning põlvnemistabelid (1904–1923); tõupullide
sugupuu (1904–1910); Balti anglerikarja tõuraamatud (1912–1923); statistilised andmed
Tartumaa mõisa- ja kvoodimaade suuruse kohta (1918); eelarved ja kassaaruanded (1918–
1923); pullide ja lehmade fotod (1914).

Seonduv aines

EAA 2448 — *Balti Karjakasvatajate Ühing, 42 s, 1885–1901

Seadused

Устав Балтийского oбщества для разведения скота ангельнской породы. Юрьев 1905.
Устав Балтийского общества для разведения скота ангельнской породы. Юрьев 1914.
Eesti Anglerite Kaswatajate Seltsi põhikiri: [registreeritud 7. now. 1919]. [Eesti: Eesti Anglerite Kasvatajate Selts, 1919].