Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Liivimaa Hollandi-Friisikarja Kasvatajate Ühing - EAA.2447
Verband livländischer Holländer-Friesenviehzüchter
Лифляндское общество для разведения скота голландско-фрисландской породы

Ajalugu

*Balti Karjakasvatajate Ühingu erakorralisel üldkoosolekul 26.06.1900 otsustasid hollandifriisikarja kasvatajad ühingust eralduda. Liivimaa Hollandi-Friisikarja Kasvatajate Ühingu asutamiskoosolek toimus 07.03.1901. Ühingu põhikirja kinnitas põllumajanduse ja riigivarade minister 20.11.1904. Eesmärk oli edendada karjakasvatust. Selleks seati sisse karjainspektori ametikoht, koostati veiste tõuraamat, tegeleti tõuraamatutesse kantavate loomade valiku ja tõuloomakasvatusega ning lihtsustati ühingu liikmetel tõuloomade ostu ja müüki. Liikmeskond moodustus au- ja tegevliikmetest. Ühingu tegevust suunas 7-liikmeline komitee, ühingu esimees oli *Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi president, jooksvat tööd juhtis aseesimees. Aruanded esitas *Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi kaudu nii *Baltimaade põllumajanduse ja riigivarade valitsusele kui ka maakorralduse ja põllumajanduse peavalitsusele (1905. a-ni põllumajanduse ja riigivarade ministeerium).
Tegevus vaibus 1918. a. 10.09.1919 asutati Eesti Hollandi-Friisikarja Kasvatajate Selts,
mille põhikiri kinnitati 09.04.1920.

Materjal

Põhikiri (1901, 1913); liikmete ja ametikandjate nimekirjad (1901–1918); hollandi-friisikarja
kasvatajate nimekiri (1913–1918); kirjavahetus (1903–1915); toimikud ühingu
asutamise, ühingu liikmeks astumise, tõuloomade hindamise, müügi ja näituste,
tõuloomade sisseveo, piimakontrolli, veisetuberkuloosi vastu võitlemise, tõuloomaturgude
ja -oksjonite ning Balti kubermangude hollandi-friisikarja kasvatajate ühingute
kartellikokkuleppe kohta (1901–1914); tõuloomade hindamise juhis; Liivimaa hollandifriisi
veiste tõuraamat ja selle käsikirjad (1916–1924); hollandi-friisi tõugu lehmade ja
pullide registrid (1915–1920); statistilised tabelid hollandi-friisi tõugu veiste kohta (1917);
tõutunnistused (1908–1913); formularid (1915–1920).

Seonduv aines

ERA 4439 — Eesti Hollandi Friisikarja Tõuselts, 51 s, 1919–1943.

Seadused

Устав Лифляндского общества для разведения скота голландско-фрисландской
породы. Юрьев 1905.