Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Balti Seemnekasvatajate Ühisus - EAA.3239
Baltischer Samenbauverband
Товарищество балтийских семеноводов

Ajalugu

Asutati 1899. a, ühisuse põhikirja kinnitas põllumajanduse ja riigivarade minister
05.11.1900.
Eesmärk oli edendada põllu- ja metsataimede kasvatust ning korraldada seemnemüüki
sise- ja välismaal. Ühisuse liikmeskond moodustus Balti kubermangudes või ka väljaspool
nende piire (ühisusel olid osakonnad Riias ja Kiievis) aktiivselt ja passiivselt põllu- või
metsamajandusega tegelejaist. 1921. a põhikirja järgi pidi ühisus osalema ka põllumajandust
puudutavate seaduste ümbertöötamises. Ühisuse tegevust suunas 5-liikmeline nõukogu.
Tsaariaja lõpuni esitas aruandeid maakorralduse ja põllumajanduse peavalitsusele (kuni
1905. a-ni põllumajanduse ja riigivarade ministeerium).
1913. a rajas ühisus Nõmmiku sordiaretusjaama.
Väljaanne: Mitteilungen und Publicationen (1899–1913).
Ühisuse põhikiri registreeriti 03.10.1919 Tartu-Võru rahukogus.
01.05.1932 võttis ühingu asjaajamise üle likvideerimiskomisjon. Ühing lõpetas tegevuse
vastavalt 06.06.1933 toimunud üldkoosoleku otsusele.

Materjal

Põhikirjad ja põhikirjamuudatused (1901, 1908, 1919, 1921); üldkoosolekute, nõukogu ja
likvideerimiskomisjoni koosolekute protokollid (1901–1933); kullabilansiseadus (1926,
trükis); varade hindamise ja põhikapitali Eesti markadesse ümberarvestamise protokoll
ja protokolli saatekiri rahandusministeeriumi bilansi kontrollkomisjonile (1926); liikmete
nimekiri (1926–1929); kirjavahetus (1899–1933); eelarved, tulude-kulude aruanded,
bilansid ja laoseisu aruanded; inventariloend; lõpparuanne (1933); pearaamatud
(1916–1917, 1921–1922, 1925–1932); kassamemoriaalid (1906, 1916–1917, 1927–1933) ja
-raamatud (1906–1907, 1925–1926, 1928–1932); osanike osamaksude tähed (1921–1922);
laoraamatud (1916–1918, 1930–1931); likvideerimiskomisjoni pearaamat, kassamemoriaal
ja kassaraamat (1932–1933); kassadokumendid (1909–1933); deebitoride ja kreeditoride
raamat (1906); reskontrod (1908–1918), mitmesugused arveraamatud; hoiuraamat
(1930–1933).

Seonduv aines

ERA 14-5-715. Balti Seemnekasvatajate Ühisuse registreerimise akt, 1919–1926.
ERA 891-2-192. Balti Seemnekasvatajate Ühisus, 1927–1933.

Seadused

RT 1919, 93/94; 1922, 16/17.
Устав Товарищества Балтийских семеноводов. С.-Петербург 1901.
Statut des Baltischen Samenbauverbandes. Dorpat 1908.
Balti Seemnekasvatajate Ühisuse põhikiri. Tartu 1921.