Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eestimaa Sooparanduse Selts - EAA.3241
Baltischer Moorverein
Балтийское общество для поощрения культуры болот

Ajalugu

Balti Sooparanduse Selts otsustati rajada *Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi
koosolekul 1908. a jaanuaris, põhikirja kinnitas Liivimaa kuberner 29.09.1908. Eesmärk oli
aidata kaasa soode põllumajanduslikule kasutuselevõtule Balti kubermangudes. Selleks võeti
ametisse erialaselt pädevaid inimesi, edendati katsetegevust ja levitati erialaseid teadmisi.
Liikmeks võisid astuda kõik, kellel oli huvi seltsi eesmärkide ja tegevuse vastu. Seltsi tegevust
suunas komitee. 1910. a ostetud Tooma talus rajati sooharimisviiside ja -riistade katsetamiseks ja tutvustamiseks sookatsejaam, 1912. a rajati katsejaam Eglēnis.
24.10.1919 registreeris Tartu-Võru rahukogu Balti Sooparanduse Seltsi põhikirja.
Vastavalt peakoosoleku 11.11.1920 otsusele muudeti seltsi nimi Eestimaa Sooparanduse
Seltsiks. 23.03.1921 registreeris uue põhikirja Tartu-Võru rahukogu. 27.01.1929 toimunud
peakoosolekul muudeti seltsi nimi Eesti Sooparanduse Seltsiks.
Väljaanded: Mitteilungen des Baltischen Moorvereins (1911–1918); Ежегодник
Балтийского общества для поощрения культуры болот (1911–1917).
Selts lõpetas tegevuse 1940. a.

Materjal

Põhikiri (1908); valitsusnõukogu ja üldkoosoleku protokollid, üldkoosoleku päevakord ning
seltsi tegevusaruanded (1915–1917); ülevaade Eglēni mõisa rentimisest, katsejaama
majandamisplaanid ja maade kultiveerimisprojekt ja aruanne kultiveerimistööde kohta
(1913–1915); Eglēni katsejaama tööde aruanderaamatud (1913–1915); toimikud üldkoosoleku
korraldamise (1920), kinnisvara ostmise (1911–1912), Eglēni katsejaama töö (1910–
1917), hoonete remondi (1913), heinamaade rentimise (1913–1915), Švarcenieki viiva
tee kasutamise ja teemaksu (1914) kohta; ringkirjad ja kirjavahetus (1912–1915, 1920);
seltsi väljaannete saajate nimekiri; Eglēni katsejaama maakuivendusplaanide skitsid ja
andmed kuivenduskraavide kohta (1913); mullaharimismasina skeem ja kirjeldus (1915);
G. Mammerile antud tõend Tooma katsejaamas assistendina töötamise kohta (1919);
ärakirjad valitsusnõukogu ja raamatupidamise revisjoniprotokollidest ning tuludekulude
aruanded (1913–1920); Tooma katsejaama inventariloend ja tulude-kulude aruanne (1915–1916); Eglēni katsejaama kassaaruanded (1913–1915); pearaamat (1912–
1920); kassa-pearaamat (1910–1912); kassaraamatud (1913–1921); reskontro 1908–1914); Eglēni tööliste ja Koslanzky palgaraamatud (1913–1916); kontoraamat (1912–1917); tulude-kulude aruanded, kassaaruanded ja -dokumendid (1909–1915, 1917–1921).

Seadused

RT 1920, 6/7; 1922, 16/17.
Satzungen des Baltischen Moorvereins. Dorpat 1908.

Kirjandus

Leo Rinne. Eesti Sooparanduse Seltsi ja Tooma Sookatsejaama tegevusest 25 a. juubeli puhul. [Tartu]: Eesti Sooparanduse Selts, 1933.