Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Liivimaa Lambakasvatajate Selts - EAA.3255
Verein Livländischer Schafzüchter
Лифляндское общество овцеводов

Ajalugu

Asutati 1825. a. Eesmärk oli levitada lambakasvatuse alaseid teadmisi ja ergutada lambakasvatajaid oma karju parandama; ülevaated ja soovitused esitati Liivimaa rüütelkonna
lambakasvatuskomiteele. Liikmeks võisid astuda Liivimaa mõisnikud. Seltsi tööd suunas
kolmeliikmeline direktoorium (president ja kaks liiget).
Tegevuse lõpetamise aeg teadmata.

Materjal

22.05.1826 kinnitatud ministrite komitee seadus peenvillalammaste kasvatamise edendamise
kohta Läänemere kubermangudes — väljavõte Vene riigi seaduste täielikust kogust
(ПСЗ); põhikiri (1853); koosolekute protokollid ja ettekanded (1854–1865); liikmete
nimekiri (1854); toimik Trikāte ja Valguta mõisa lambakasvatuse kohta (1857–1858);
kirjavahetus (1854–1865).

Seadused

Statuten des Vereins der livländischen Schafzüchter. Dorpat 1854.