Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

11.2.7. Tartumaa

Elistvere mõis - EAA.1691
Gut Ellistfer
Имение Эллистфер
Säilikute piirdaatumid: 1684-1919
Säilikute arv: 299

Haaslava ja Hilja mõis - EAA.1410
Gut Haselau mit Hiljamois
Имения Газелау и Хильямойз
Säilikute piirdaatumid: 1885-1921
Säilikute arv: 46

Iigaste mõis - EAA.1381
Gut Igast
Имение Игаст
Säilikute piirdaatumid: 1809-1926
Säilikute arv: 49

Ilmatsalu mõis - EAA.1382
Gut Ilmazahl
Имение Ильматсаль
Säilikute piirdaatumid: 1896-1898
Säilikute arv: 5

Kaagvere mõis - EAA.1383
Gut Kawershof
Имение Каверсгоф
Säilikute piirdaatumid: 1722-1922
Säilikute arv: 29

Kaiavere mõis - EAA.1361
Gut Kayafer
Имение Каяфер
Säilikute piirdaatumid: 1773-1925
Säilikute arv: 23

Kastre, Mäksa ja Poka mõis - EAA.1411
Güter Kaster, Mäxhof und Heidohof
Имениz Кастер, Мексгоф и Гейдогоф
Säilikute piirdaatumid: 1719-1928
Säilikute arv: 214

Kavastu mõis - EAA.1384
Gut Kawast (Kreis Dorpat)
Имение Каваст
Säilikute piirdaatumid: 1804-1897
Säilikute arv: 16

Keeni mõis - EAA.1385
Gut Könhof
Имение Кенгоф
Säilikute piirdaatumid: 1825-1920
Säilikute arv: 15

Keeri mõis - EAA.1362
Gut Kehrimois
Имение Керимойз
Säilikute piirdaatumid: 1789-1918
Säilikute arv: 93

Kodijärve mõis - EAA.1386
Gut Gothensee
Имение Готензе
Säilikute piirdaatumid: 1805-1920
Säilikute arv: 40

Kriimani mõis - EAA.1363
Gut Brinkenhof (Kreis Dorpat)
Имение Бринкенгоф
Säilikute piirdaatumid: 1814-1911
Säilikute arv: 6

Kuremaa mõis - EAA.1388
Gut Jensel
Имение Энзель
Säilikute piirdaatumid: 1632-1991
Säilikute arv: 1346

Kurista ja Kaave mõis - EAA.265
Gut Kurrista mit Kawe
Имения Курриста и Каве
Säilikute piirdaatumid: 1809-1915
Säilikute arv: 12

Kärde mõis - EAA.1365
Gut Kardis
Имение Кардис
Säilikute piirdaatumid: 1721-1920
Säilikute arv: 35

Luke mõis - EAA.1695
Gut Lugden
Имение Лугден
Säilikute piirdaatumid: 1716-1917
Säilikute arv: 14

Luua, Kaarepere ja Visusti mõis - EAA.1389
Güter Ludenhof, Kersel und Wissust
Имения Луденгоф, Керзель и Виссуст
Säilikute piirdaatumid: 1684-1921
Säilikute arv: 219

Meeri mõis - EAA.1390
Gut Meyershof
Имение Мейерсгоф
Säilikute piirdaatumid: 1745-1935
Säilikute arv: 22

Pala mõis - EAA.1809
Gut Palla
Имение Палла
Säilikute piirdaatumid: 1713-1939
Säilikute arv: 536

Palupera mõis - EAA.1391
Gut Palloper
Имение Паллопер
Säilikute piirdaatumid: 1910-1917
Säilikute arv: 15

Pilkuse ja Restu mõis - EAA.1367
Güter Bremenhof und Rösthof
Имения Бременгоф и Рестгоф
Säilikute piirdaatumid: 1658-1928
Säilikute arv: 112

Puurmani mõis - EAA.1396
Gut Schloß Talkhof
Имение Талькгоф
Säilikute piirdaatumid: 1583-1926
Säilikute arv: 610

Pühajärve mõis - EAA.1368
Gut Heiligensee
Имение Гейлигензе
Säilikute piirdaatumid: 1827-1916
Säilikute arv: 85

Rannu mõis - EAA.1369
Gut Schloß Randen
Имение Ранден
Säilikute piirdaatumid: 1785-1910
Säilikute arv: 19

Roela mõis - EAA.1811
Gut Rojel
Имение Роель
Säilikute piirdaatumid: 1697-1909
Säilikute arv: 20

Saadjärve mõis - EAA.1392
Gut Sadjerw
Имение Садъярв
Säilikute piirdaatumid: 1459-1925
Säilikute arv: 541

Torma mõis - EAA.1810
Gut Tormahof
Имение Торма
Säilikute piirdaatumid: 1796-1918
Säilikute arv: 28

Unipiha mõis - EAA.1393
Gut Unnipicht
Имение Унипихт
Säilikute piirdaatumid: 1743-1934
Säilikute arv: 117

Vara mõis - EAA.262
Gut Warrol
Имение Варроль
Säilikute piirdaatumid: 1630-1938
Säilikute arv: 20

Vastse-Kambja mõis - EAA.1370
Gut Neu-Kamby
Имение Вастсе-Камбья
Säilikute piirdaatumid: 1822-1936
Säilikute arv: 194

Vastse-Kuuste mõis - EAA.1698
Gut Neu-Kusthof
Имение Ново-Кустгоф
Säilikute piirdaatumid: 1819-1888
Säilikute arv: 4

Veski mõis - EAA.1394
Gut Mühlenhof
Имение Мюленгоф
Säilikute piirdaatumid: 1696-1932
Säilikute arv: 116

Vesneri ja Haava mõis - EAA.1395
Gut Weslershof und Hawa
Имения Веслерсгоф и Хава
Säilikute piirdaatumid: 1673-1933
Säilikute arv: 169

Voldi (Tabivere) mõis - EAA.1371
Gut Tabbifer
Имение Таббифер
Säilikute piirdaatumid: 1758-1896
Säilikute arv: 4