Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Kastre, Mäksa ja Poka mõis - EAA.1411
Güter Kaster, Mäxhof und Heidohof
Имениz Кастер, Мексгоф и Гейдогоф

Ajalugu

Kuulusid perekond Essenile.
Majoraat, 1860. a-st fideikomiss.

Kastre mõis
Rüütlimõis Tartumaal Võnnu kihelkonnas.
Varasem nimi: Warbeck.
Karjamõisad: Aruaia, Kaarli.
Rajatud 13. saj I poolel. 1628. a andis kuningas Gustav II Adolf mõisa Georg Schwengelmile, kes vahetas selle 1630. a Gabriel Oxenstiernaga Tartumaal asunud *Kavastu mõisa vastu. Oxenstierna pärijatele kuulus mõis tõenäoliselt kuni reduktsioonini. 1717. a andis Peeter I mõisa krahv Paul Jagužinskile, kes müüs selle krahv Carl Gustav von Löwenwoldele. 1726. a läks mõis Hans Gustav von Roseni omandusse. 1765. a müüs tema poeg Otto Reinhold mõisa krahv Andreas von Manteuffelile, kelle poeg Gotthard Andreas müüs 1790. a Kastre mõisa Carl Otto von Löwensternile, Mäksa ja Poka mõisa omanikule. 1835. a pantisid pärijad Poka, Mäksa ja Kastre mõisa Gotthard von Liphardile, kes sai 1839. a mõisa pärusomanikuks. 1850. a müüs ta kõik kolm mõisa Otto Reinhold von Essenile. Esseni perekonna valduses oli mõis kuni võõrandamiseni. Mõisa viimane võõrandamiseelne omanik oli Alexander Jakob Otto von Essen.

Poka mõis

Rüütlimõis Tartumaal Võnnu kihelkonnas.
Varasemad nimed: Buckenhof, Nachtel.
1550. a pantis Hans Beckmann mõisa Tartu raehärrale Paul Bockile (Bucker), kellelt mõis sai ka oma eestikeelse nime. 1582. a kinnitas Stefan Batory ja 1589. a Sigismund III Bocki väimehe Dietrich Hartmanni omandiõigust. 1601. a päris mõisa tema minia Agneta Hartmann (snd Rötger) ja 1626. a viimase väimees Hans Strahlborn. Strahlborni suguvõsa valdusse jäi mõis kuni 1760. a-ni. Siis müüdi see *Pilkuse mõisa omanikule Carl von Bellingshausenile (vt *Pilkuse ja Restu mõis). 1767. a andis Bellingshausen mõisa üle Carl Dietrich von Löwensternile, kes oli ka Mäksa mõisa omanik. 1790. a omandas Carl Otto von Löwenstern ka Kastre mõisa. 1835. a pantisid Löwensterni pärijad Poka, Mäksa ja Kastre mõisa maanõunik Gotthard von Liphardile, kes sai 1839. a mõisa pärusomanikuks. 1850. a müüs ta kõik kolm mõisa Otto Reinhold von Essenile. Esseni perekonna valduses oli mõis kuni võõrandamiseni. Mõisa viimane võõrandamiseelne omanik oli Alexander Jakob Otto von Essen.
Poka mõis võõrandati 1926. a. Mõisakompleksi kuulunud ühekorruselises kivihoones asus Eesti Vabariigi ajal vallamaja, hiljem sidekontor, raamatukogu ja klubi. Nõukogude ajal oli seal V. Kingissepa nim kolhoosi kontor. Alates 1992. a-st asub majas vallavalitsus.

Mäksa mõis

Rüütlimõis Tartumaal Võnnu kihelkonnas.
Varasem nimi: Pepefer.
Karjamõis: Aru.
1541. a kuulus Pepeferi nime all Johann Mecksile. 16. saj II poolel kuulus Reinhold Mecksile. Vene võimu ajal kuulus Elert Krusele. Kuningas Stefan Batory läänistas mõisa Melcherti nimelisele isikule, kes müüs mõisa 1604. või 1605. a Heinrich von Gilsenile. Kuningas Gustav II Adolf kinnitas mõisa omandiõiguse tema tütrele, kes abiellus Bernhard Scharenbergiga. 1639. a müüs B. Scharenberg mõisa Gabriel Oxenstiernale, kelle valduses oli mõis kuni reduktsioonini 1693. a. 1726. a restitueeriti Oxenstierna pärijaile, kes müüsid mõisa 1726. a Heinrich Schlüterile. 1755. a toimunud oksjonil ostis mõisa notar Christian Gustav Justus Mylius, kes andis 1756. a ostuõiguse Poka mõisa omanikule Carl Dietrich von Löwensternile. 1787. a sai mõisate omanikuks Carl Otto von Löwenstern, kes 1790. a omandas ka Kastre mõisa. 1835. a pantisid Löwensterni pärijad Poka, Mäksa ja Kastre mõisa Gotthard von Liphardile, kes 1839. a sai mõisa pärusomanikuks. 1850. a müüs ta kõik kolm mõisa Otto Reinhold von Essenile. Esseni perekonna valduses oli mõis kuni võõrandamiseni. Mõisa viimane võõrandamiseelne omanik oli Alexander Jakob Otto von Essen.
Tänapäeval on mõis eravalduses.

Materjal

Poka mõisa 1687. a vakuraamat (1744); Kastre mõisa vakuraamat (1750, 1821); Mäksa ja Poka mõisa vakuraamatud (1782−1894); Kastre mõisa vakuraamatu täiendused (1912−1917); Kastre (1782) ja Poka (1795) mõisa hingerevisjon; väljavõte 1627. aasta Mäksa mõisa (1725) ja 1638. a Kastre mõisa maade (1726) revisjonist; Kastre mõisa vene rahvusest talupoegade (1795) ja Kastre mõisa talupoegade varaseisu spetsifikatsioonid (1790); tabelid Mäksa mõisa talupoegade korraliste ja erakorraliste maksude (1790), Poka mõisa talupoegade võlgade (1790−1804) ning Kastre (1795) ja Poka (1805?, 1809) mõisa talupoegade maksude ja kohustuste kohta; mõisamaade ja maksualuste mõisamaade nimekirjad (1893); Piirisaare elanike (1907) ja maaomanike (1918) nimekiri; Muuga-Lõhmuse kalastuskoha ostu-müügilepingud (1723−1766); Kastre mõisa ostu-müügilepingud (1790−1796) ning Kastre, Mäksa ja Poka mõisa ostu-müügi- (1850) ja rendileping (1864); Kastre mõisa talude rendilepingud (1901−1917); mõisamaa (1876−1928), puuviljaaedade (1878−1919), kõrtside (1879−1917) ja kalastuskohtade (1910−1918) rendilepingud; Poka mõisa talumaade ostu-müügilepingud (1904−1906); Essenite sõlmitud üüri-, rendi-, ostu-müügi- jt lepingud (1883−1926); Mäksa mõisa tuuleveski rendilepingud (1915−1918); teenistuslepingud (1855−1920); Kastre mõisa põllu- (1899−1918) ja metsasulaste (1911−1919), Poka (1903−1914) ja Mäksa mõisa sulaste (1913−1918) ning põllusulaste (1914−1918) töölepingud; Kastre mõisa talurentnike nimekirjad koos makstud rendisummadega (1866−1916); Mäksa ja Poka mõisa kirjavahetuse ja käskude registreerimise raamat (1825−1840); otsused ja kirjavahetus Kastre, Mäksa ja Poka mõisa piiride (1719−1813), Poka (1726−1792) ja Mäksa (1725−1772) mõisa omandiõiguse ja päranditülide kohta; pärisorjade müügi tunnistused (1734−1761); spetsifikatsioonid, lepingud ja kirjavahetus mõisamaade ümbermõõtmise ning talupoegade vara kohta (1809−1811); tabelid ja kirjad renditalude maksude kohta (1817−1916); kirjavahetus Võnnu tütarlaste erakooli kohta (1876−1914); protokollid, tunnistused ja kirjavahetus rendilepingute uuendamise, talupoegade kütte, renditalu peremehe õiguste jm asjus (1911−1918); Piirisaare elanike palve kohaliku kõrtsi likvideerimise kohta (1908); toimikud Piirisaare tuletõrjeühingule inventari muretsemise ja tuleohutuse nõuetest kinnipidamise (1910−1914), piimamüügi (1914−1918) ja mõisahoonete remondi (1914−1916) kohta; tabel vilja külvamise ja saagikuse kohta (1859−1863); Poka mõisa bilansside (1894−1911) ja tulude-kulude raamat (1911−1912); Kastre metskonna kassa- (1897−1918), saeveski materjalide (1900−1901) ja kulude (1907−1919) raamatud; päevatööliste palgaraamat (1907−1912); Mäksa mõisa talukohtade ostuvõlgade arvestuse raamat (1908−1928); rendikohtade inventariraamat (1916−1922); kassadokumendid (1767−1779, 1886−1916); tulekindlustuslepingud (1911−1919); Kastre mõisa metsa tulude raamat (1907−1917); saeveski tulude (1897−1901) ja kulude (1917−1920) raamat; Viira (1885) ja Peravalla (1888) metsa kirjeldus; metsamaterjalide arvestuse raamat (1896−1898) ja metsamaterjalide arvestuse tabelid (1918); raamatud metsamaterjalide müügi kohta (1886−1889); metsa väljajagamise tabelid (1903−1921) ja metsamaterjalide väljaandmise raamatud (1890−1910); metsavalitsuse kassaraamatud (1883−1894); Kastre metsavalitsuse majapidamise kulude-tulude raamatud (1911−1918) ja kassadokumendid (1915−1917); metsatööliste palgaraamatud (1886−1918) ja tööpäevade lehed (1887−1913); raamatud korrarikkumiste kohta metsas (1885−1894).
Mõisate kaardid (1839−1871), Poka (1825?, 1865) ja Kastre (1865, 1974) mõisa talumaade kirjeldus; Kastre mõisa renditalude maade kirjeldused ja hindamistabelid (1914); Kastre, Mäksa ja Poka mõisa, heina-, metsa- ja talumaade kaardid (19.−20. saj); melioratsioonikaardid ja plaanid (1885−1898); Peravalla nivelleerimise raamat (1905−1911).

Seonduv aines

EAA 4372 — *Perekond Löwenstern, 8 s, 1751–1852.
EAA 4373 — *Perekond Essen, 265 s, 1681−1937.
EAA 567-2-485….487. Poka mõisa revisjonitoimikud, 1805–1822.
EAA 567-3-259. Akte betreffend das Gut Kaster, 1826.
EAA 925-1-88. Akte in Sachen der Güter Kaster, Mäxhof und Heidohof wegen Vereinigung dieser Güter zu einem Gut und Abteilung des Gehorchslandes von Hofsland, 1862.
EAA 2381-1-399. Poka mõisa kinnistutoimik, 1898−1934.
EAA 2381-1-505. Mäksa mõisa kinnistutoimik, 1871–1936.
EAA 2469-1-507. Poka mõisa laenutoimik, 1835–1926.
EAA 2469-1-508. Kastre mõisa laenutoimik, 1812–1926.
EAA 2469-3-165, 166. Mäksa mõisa laenutoimikud, 1835–1909.
LVVA 214-1-71. Toimik Kastre, Mäksa ja Poka mõisa fideikomissi asutamise kohta, 1913–1915.
LVVA 2707-1-11. Materjalid Ahja, Kurista ja Kastre mõisa restitutsiooni kohta, 1722–1724.

Kirjandus

Hagemeister II, lk 40 (Mäksa mõis).
Hagemeister, Erste Fortsetzung, lk 117.
Stryk I, lk 178 (Kastre), lk 178–179 (Mäksa), lk 179–180 (Poka).
Tartumaa mõisad, lk 199 (Mäksa).