Fondiloend

Meeri mõis - EAA.1390
Gut Meyershof
Имение Мейерсгоф

Ajalugu

Rüütlimõis Tartumaal Nõo kihelkonnas.
Varasem nimi: Moiseküll.
Karjamõisad: Vissi, Voika.
Mõisa kohta on teateid 16. sajandist, mil see kuulus Tartu toomkapiitlile. 1591. a kuulus mõis Tartu raehärrale Meyerile, kelle järgi sai mõis endale ka nime. 1629. a kinnitati mõis Dettmar Meyeri omanduseks.
1731. a kinkis keisrinna Anna mõisa Ebert Gustav von Boyele, kes vahetas mõisa 1739. a Gustav von Mengdeniga Katvari, Roperbecķi ja Kalnamuiža mõisa vastu. 1764. a müüs G. von Mengdeni poeg mõisa parun Reinhold Johann von Igelströmile, kes ostis 1777. a ka *Unipiha mõisa. Igelströmide valduses olid mõlemad mõisad kuni 1808. a-ni, mil krahv Otto Heinrich Igelström müüs need oma abikaasale Honoratale (snd krahvinna Stempowska, I abielus vürstinna Lubomirska, II abielus krahvinna Zaluska). Pärast viimase surma pärisid mõisad tema lapsed. Vastavalt nendevahelisele lepingule sai Meeri ja *Unipiha mõisa omanikuks krahv Carl Zalusky. Poola ülestõusust osavõtu pärast mõisad konfiskeeriti ja müüdi 1837. a Vassili Žukovskile. 1841. a pantis Žukovski mõisad Karl Johann von Seidlitzile, kes ostis need 1844. a päriseks. Meeri mõis jäi Seidlitzi suguvõsa omandusse kuni 1919. a võõrandamiseni. Viimane võõrandamiseelne omanik oli Ernst Karl Maria von Seidlitz.
Pärast riigistamist asus mõisas lastekodu, hiljem eriinternaatkool, mis suleti 1999. a.

Materjal

Vakuraamatud (1804, 18785–1894); mõisa kirjeldused (1875–1896); talude (1894, 1898–1896) ja Elvas asunud maja (1930–1933) ostu-müügilepingud; Meeri ja *Unipiha mõisa omandiõiguslikud dokumendid (1837–1898); Meeri mõisa rendileping (1832); sissetulekute ja väljaminekute raamat (1848–1850); toimik Mosina, Tõravere ja Voika vesiveski (1862–1929), mõisa majapidamise (1889–1919), Meeri mõisa võõrandamise (1919–1935) ja Elva alevikus võõrandatud suvilate tagastamise (1922–1933) kohta; tulekahju vastu kindlustatud hoonete nimekiri (1914–1915); Metsküla ja Aiamaa küla kaardid (1740, 1775), hoonete plaanid ja ehituste eelarved (1880–1884); fotod; arhiivi nimistu (1940).

Seonduv aines

EAA 1441 — *Perekond Seidlitz, 70 s, 1752–1938.
EAA 1393 – *Unipiha mõis, 116 s, 1743–1934.
EAA.2469-1-59. Meeri mõisa laenutoimik, 1893–1914.
EAA 2469-3-116. Meeri mõisa laenutoimik, 1838–1891.

Kirjandus

Hagemeister II, lk 19–20.
Stryk I, lk 105–106.
Tartumaa mõisad, lk 194–197.