Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Meeri mõis - EAA.1390
Gut Meyershof
Имение Мейерсгоф

Ajalugu

Rüütlimõis Tartumaal Nõo kihelkonnas.
Varasem nimi: Moiseküll.
Karjamõisad: Vissi, Voika.
Mõisa kohta on teateid 16. sajandist, mil see kuulus Tartu toomkapiitlile. 1591. a kuulus mõis Tartu raehärrale Meyerile, kelle järgi sai mõis endale ka nime. 1629. a kinnitati mõis Dettmar Meyeri omanduseks.
1731. a kinkis keisrinna Anna mõisa Ebert Gustav von Boyele, kes vahetas mõisa 1739. a Gustav von Mengdeniga Katvari, Roperbecķi ja Kalnamuiža mõisa vastu. 1764. a müüs G. von Mengdeni poeg mõisa parun Reinhold Johann von Igelströmile, kes ostis 1777. a ka *Unipiha mõisa. Igelströmide valduses olid mõlemad mõisad kuni 1808. a-ni, mil krahv Otto Heinrich Igelström müüs need oma abikaasale Honoratale (snd krahvinna Stempowska, I abielus vürstinna Lubomirska, II abielus krahvinna Zaluska). Pärast viimase surma pärisid mõisad tema lapsed. Vastavalt nendevahelisele lepingule sai Meeri ja *Unipiha mõisa omanikuks krahv Carl Zalusky. Poola ülestõusust osavõtu pärast mõisad konfiskeeriti ja müüdi 1837. a Vassili Žukovskile. 1841. a pantis Žukovski mõisad Karl Johann von Seidlitzile, kes ostis need 1844. a päriseks. Meeri mõis jäi Seidlitzi suguvõsa omandusse kuni 1919. a võõrandamiseni. Viimane võõrandamiseelne omanik oli Ernst Karl Maria von Seidlitz.
Pärast riigistamist asus mõisas lastekodu, hiljem eriinternaatkool, mis suleti 1999. a.

Materjal

Vakuraamatud (1804, 18785–1894); mõisa kirjeldused (1875–1896); talude (1894, 1898–1896) ja Elvas asunud maja (1930–1933) ostu-müügilepingud; Meeri ja *Unipiha mõisa omandiõiguslikud dokumendid (1837–1898); Meeri mõisa rendileping (1832); sissetulekute ja väljaminekute raamat (1848–1850); toimik Mosina, Tõravere ja Voika vesiveski (1862–1929), mõisa majapidamise (1889–1919), Meeri mõisa võõrandamise (1919–1935) ja Elva alevikus võõrandatud suvilate tagastamise (1922–1933) kohta; tulekahju vastu kindlustatud hoonete nimekiri (1914–1915); Metsküla ja Aiamaa küla kaardid (1740, 1775), hoonete plaanid ja ehituste eelarved (1880–1884); fotod; arhiivi nimistu (1940).

Seonduv aines

EAA 1441 — *Perekond Seidlitz, 70 s, 1752–1938.
EAA 1393 – *Unipiha mõis, 116 s, 1743–1934.
EAA.2469-1-59. Meeri mõisa laenutoimik, 1893–1914.
EAA 2469-3-116. Meeri mõisa laenutoimik, 1838–1891.

Kirjandus

Hagemeister II, lk 19–20.
Stryk I, lk 105–106.
Tartumaa mõisad, lk 194–197.