Fondiloend

Vesneri ja Haava mõis - EAA.1395
Gut Weslershof und Hawa
Имения Веслерсгоф и Хава

Ajalugu

Rüütlimõis Tartumaal Tartu-Maarja kihelkonnas.
Varasem nimi: Lauenhof.
Karjamõisad: Aru, Möllatsi.
Varaseimad teated Vesneri mõisa kohta pärinevad 16. saj keskelt, mil see kuulus Marccus Veslerile. Tema järgi sai mõis ka nime. 1595. a kinnistas kuningas Sigismund III tühjaks jäänud mõisa Tartu vaimulikule Christian Schrapferile. Seejärel oli omanik Maya von Vietinghoff, kes müüs mõisa Bartholomäus Mazinskyle. 1626. a kinnistas kuningas Gustav II Adolf mõisa Christian Schrapferi pojale Adamile. 1673. a müüsid tema järglased mõisa Tartu bürgermeistrile Andreas Fritzbergile, kellelt mõis läks tema väimehele Ernst Vollrad von Gyllenschmidtile ja seejärel tema pojale. Viimane andis 1753. a mõisa pandiõiguse parun Georg Gustav von Wrangellile, kes asutas Haava mõisa ja kellele kuulus ka *Saadjärve mõis. 1783. a sai vastavalt pärandi üleandmise lepingule Vesneri ja Haava mõisa omanikuks tema tütar Augusta Sidonia von Schultz. 1808. a omandas mõisad oksjonil Otto von Oettingen, kes müüs need 1821. a oma abikaasale Henriettele. Tema pärijad müüsid mõisa 1842. a Heinrich von Strykile. Stryki perekonna omanduses olid mõisad kuni 1919. a võõrandamiseni. Viimane omanik enne võõrandamist oli Ernst Oskar Heinrich von Stryk.

Materjal

Vesneri mõisa ostu-müügileping (1673); kuningas Gustav II Adolfi ja kuninganna Kristiina kinkekirjade kinnituskirjad Adam Johan Schrapferile Vesneri mõisa ja Tartus asuva maja kohta (1675); Vesneri ja Haava mõisa jagamise (1783) ja rendileping (1800); Vesneri mõisa rendi- ja müügilepingud (1721–1890); Vesneri mõisa pandiõiguse üleandmise leping (1753); toimik Vesneri mõisa riigistamise kohta (1921–1922); Vesneri (1801, 1816, 1867) ja Haava (1801, 1816) mõisa ning Kobratu küla vakuraamatud (1859); Vesneri (1834, 1850) ja Haava (1850) mõisa hingerevisjonid; Vesneri ja Haava mõisa perekirjad (1875).
Haava mõisa Soosaare karjamõisa rendilepingud (1774–1778); talude teorendi (1851–1866), raharendi (1851–1918) ja ostu-müügi- (1860) lepingud; rehepapi tööleping (1863).
Kobratu küla (1857) ja Vesneri mõisa (1874) maade kirjeldusraamat; metsa kirjeldusraamatud (1869, 1875–1894); Vesneri mõisa talumaade kirjeldus (1886); väljavõte 1908. a katastrist Vesneri mõisa kohta (1917); toimikud Vesneri ja Haava mõisa kuivendustööde kohta (1863–1915) ja tööde plaanid (1911–1913).
Liivimaa õuekohtu, Liivimaa rüütelkonna jt kirjad kalapüügi, postikorralduse, pagenud talupoegade jm küsimustes (1736–1834); toimikud Lubja veskitammi tõttu kahjustatud heinamaade (1771–1798) ning Vesneri ja Haava mõisa oksjoni (1808–1811) kohta; Liivimaa kubermanguvalitsuse patendid (1814–1843) ja nende ärakirjad (1819–1828); teated, statistilised ülevaated ja ankeedid mõisa majapidamise ja karja kohta (1845–1920); maksureformi ettevalmistamise keskkomisjoni, talurahvaasjade komissari jt otsuste ärakirjad, tunnistused ja kirjad mõisamaa ja talukohtade maksude, mõõtmise, vakuraamatute jm asjus (1878–1896); Vesneri mõisa sõjakahjude hindamise protokoll, hoonete ja vara nimekiri (1917) ning toimik sõjaväe varustamise ja sõjakahjude hindamise kohta (1919–1920); töö ja hoolekandeministeeriumi ja riigimaksude ameti määrused põllutööliste tööaja, töötasu ja maksude kohta (1919–1921).
Talupoegade müügi dokumendid (1785–1787); majandusdokumendid (1861–1915) ja inventariraamat (1922).
Polli mõisa hingerevisjon (1826); Georg Konstantin von Stryki kaebeasi krahv Georg von Dunteni vastu Polli mõisa küsimuses (1828–1833); Polli mõisa talude ostu-müügilepingud (1867–1871).
Kokora mõisa aidaraamat (1914–1920) ja mõisasulase Gustav Markuse tööleping (1910).
Mõisaomanike isiklikud dokumendid (1860–1933); kirjavahetus eraisikutega finantsküsimustes (1792, 1810, 1860); genealoogilised märkmed Balti aadlike kohta.
Vesneri mõisa-, talu- ja metsamaade ning külade kaardid (19. saj); Sootaga ja Vesneri mõisa vaheline piirikaart (1793); *Vara ja *Elistvere mõisa metsa plaan (19. saj II pool); Möllatsi karjamõisa ja selle põldude ja heinamaade kaardid (19. saj); Haava mõisa-, metsa ja talumaade ning Kobratu küla kaardid (19. saj).

Seonduv aines

EAA 1422-1-7. Vasula ja Vesneri mõisa omandiõiguslikud dokumendid, 1646–1652.
EAA 2381-1-389. Vesneri mõisa kinnistutoimik, 1897–1938.
EAA 2469-1-442. Vesneri mõisa laenutoimik, 1820–1926.
ERA 63-22-752. Võõrandatud maade eest tasu määramise toimik. Vesneri rüütlimõis, Ernst Stryk, 1930–1933.
ERA 63-23-1417. Toimik Tartu maakonna Vesneri rüütlimõisa võõrandamise küsimustes, 1932–1933.

Kirjandus

Hagemeister II, lk 10.
Stryk I, lk 49–51.
Tartumaa mõisad, lk 323.