Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Vesneri ja Haava mõis - EAA.1395
Gut Weslershof und Hawa
Имения Веслерсгоф и Хава

Ajalugu

Rüütlimõis Tartumaal Tartu-Maarja kihelkonnas.
Varasem nimi: Lauenhof.
Karjamõisad: Aru, Möllatsi.
Varaseimad teated Vesneri mõisa kohta pärinevad 16. saj keskelt, mil see kuulus Marccus Veslerile. Tema järgi sai mõis ka nime. 1595. a kinnistas kuningas Sigismund III tühjaks jäänud mõisa Tartu vaimulikule Christian Schrapferile. Seejärel oli omanik Maya von Vietinghoff, kes müüs mõisa Bartholomäus Mazinskyle. 1626. a kinnistas kuningas Gustav II Adolf mõisa Christian Schrapferi pojale Adamile. 1673. a müüsid tema järglased mõisa Tartu bürgermeistrile Andreas Fritzbergile, kellelt mõis läks tema väimehele Ernst Vollrad von Gyllenschmidtile ja seejärel tema pojale. Viimane andis 1753. a mõisa pandiõiguse parun Georg Gustav von Wrangellile, kes asutas Haava mõisa ja kellele kuulus ka *Saadjärve mõis. 1783. a sai vastavalt pärandi üleandmise lepingule Vesneri ja Haava mõisa omanikuks tema tütar Augusta Sidonia von Schultz. 1808. a omandas mõisad oksjonil Otto von Oettingen, kes müüs need 1821. a oma abikaasale Henriettele. Tema pärijad müüsid mõisa 1842. a Heinrich von Strykile. Stryki perekonna omanduses olid mõisad kuni 1919. a võõrandamiseni. Viimane omanik enne võõrandamist oli Ernst Oskar Heinrich von Stryk.

Materjal

Vesneri mõisa ostu-müügileping (1673); kuningas Gustav II Adolfi ja kuninganna Kristiina kinkekirjade kinnituskirjad Adam Johan Schrapferile Vesneri mõisa ja Tartus asuva maja kohta (1675); Vesneri ja Haava mõisa jagamise (1783) ja rendileping (1800); Vesneri mõisa rendi- ja müügilepingud (1721–1890); Vesneri mõisa pandiõiguse üleandmise leping (1753); toimik Vesneri mõisa riigistamise kohta (1921–1922); Vesneri (1801, 1816, 1867) ja Haava (1801, 1816) mõisa ning Kobratu küla vakuraamatud (1859); Vesneri (1834, 1850) ja Haava (1850) mõisa hingerevisjonid; Vesneri ja Haava mõisa perekirjad (1875).
Haava mõisa Soosaare karjamõisa rendilepingud (1774–1778); talude teorendi (1851–1866), raharendi (1851–1918) ja ostu-müügi- (1860) lepingud; rehepapi tööleping (1863).
Kobratu küla (1857) ja Vesneri mõisa (1874) maade kirjeldusraamat; metsa kirjeldusraamatud (1869, 1875–1894); Vesneri mõisa talumaade kirjeldus (1886); väljavõte 1908. a katastrist Vesneri mõisa kohta (1917); toimikud Vesneri ja Haava mõisa kuivendustööde kohta (1863–1915) ja tööde plaanid (1911–1913).
Liivimaa õuekohtu, Liivimaa rüütelkonna jt kirjad kalapüügi, postikorralduse, pagenud talupoegade jm küsimustes (1736–1834); toimikud Lubja veskitammi tõttu kahjustatud heinamaade (1771–1798) ning Vesneri ja Haava mõisa oksjoni (1808–1811) kohta; Liivimaa kubermanguvalitsuse patendid (1814–1843) ja nende ärakirjad (1819–1828); teated, statistilised ülevaated ja ankeedid mõisa majapidamise ja karja kohta (1845–1920); maksureformi ettevalmistamise keskkomisjoni, talurahvaasjade komissari jt otsuste ärakirjad, tunnistused ja kirjad mõisamaa ja talukohtade maksude, mõõtmise, vakuraamatute jm asjus (1878–1896); Vesneri mõisa sõjakahjude hindamise protokoll, hoonete ja vara nimekiri (1917) ning toimik sõjaväe varustamise ja sõjakahjude hindamise kohta (1919–1920); töö ja hoolekandeministeeriumi ja riigimaksude ameti määrused põllutööliste tööaja, töötasu ja maksude kohta (1919–1921).
Talupoegade müügi dokumendid (1785–1787); majandusdokumendid (1861–1915) ja inventariraamat (1922).
Polli mõisa hingerevisjon (1826); Georg Konstantin von Stryki kaebeasi krahv Georg von Dunteni vastu Polli mõisa küsimuses (1828–1833); Polli mõisa talude ostu-müügilepingud (1867–1871).
Kokora mõisa aidaraamat (1914–1920) ja mõisasulase Gustav Markuse tööleping (1910).
Mõisaomanike isiklikud dokumendid (1860–1933); kirjavahetus eraisikutega finantsküsimustes (1792, 1810, 1860); genealoogilised märkmed Balti aadlike kohta.
Vesneri mõisa-, talu- ja metsamaade ning külade kaardid (19. saj); Sootaga ja Vesneri mõisa vaheline piirikaart (1793); *Vara ja *Elistvere mõisa metsa plaan (19. saj II pool); Möllatsi karjamõisa ja selle põldude ja heinamaade kaardid (19. saj); Haava mõisa-, metsa ja talumaade ning Kobratu küla kaardid (19. saj).

Seonduv aines

EAA 1422-1-7. Vasula ja Vesneri mõisa omandiõiguslikud dokumendid, 1646–1652.
EAA 2381-1-389. Vesneri mõisa kinnistutoimik, 1897–1938.
EAA 2469-1-442. Vesneri mõisa laenutoimik, 1820–1926.
ERA 63-22-752. Võõrandatud maade eest tasu määramise toimik. Vesneri rüütlimõis, Ernst Stryk, 1930–1933.
ERA 63-23-1417. Toimik Tartu maakonna Vesneri rüütlimõisa võõrandamise küsimustes, 1932–1933.

Kirjandus

Hagemeister II, lk 10.
Stryk I, lk 49–51.
Tartumaa mõisad, lk 323.