Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Iigaste mõis - EAA.1381
Gut Igast
Имение Игаст

Ajalugu

Rüütlimõis Tartumaal Sangaste kihelkonnas.
Varasem nimi: Hörlingshof.
Karjamõisad: Laatsi, Tibbimois.
Iigaste mõisast on teateid 1581. a-st. 1585. a andis kuningas Stefan Batory mõisa Reinhold Hörlingule. Pärast Rootsi võimu alla minekut ühendati Iigaste Sangastega ja 1629. a andis kuningas Gustav II Adolf mõisa Hans Kythausenile, kelle pärijaile kuulus mõis kuni 1682. a reduktsioonini. Kuni 1762. a-ni kuulus mõis riigile, siis andis Peeter III mõisa Kythausenite pärijaile tagasi ja selle omanikuks sai Gustav Moritz Palmenbach. 1794. a pandi mõis enampakkumisele ja selle omandas Otto Reinhold von Freymann. 1797. a pantis viimane mõisa 96 aastaks rentnik Gustav Undritzale. 1822. a panditi mõis krahv Friedrich von Mengdenile. 1848. a andsid Undritza pärijad pandiõiguse Võru kaupmehele Friedrich Eberhard Schultzile, kes andis selle 1874. a edasi oma pojale Ernst Heinrich Schultzile. Mõisa viimane omanik enne võõrandamist oli Eugen Schultz.
Pärast võõrandamist töötas mõisa peahoones algkool. Praeguseks on peahoone hävinud.

Materjal

Talude ostu-müügi- (1888–1889) ning mõisasulaste ja talupoegade töötasu ja maarendi lepingud (1906–1908); kirjavahetus Schultzi pereliikmete, sugulaste ja tuttavatega perekondlike sündmuste, majapidamisküsimuste, pärandisasjade, sõja- ja kohalike teatrisündmuste asjus (1908–1926); Eugen Schultzi kirjavahetus asutustega metsamaterjali ülestöötamise, transpordi, tööliste õnnetusjuhtumite vastu kindlustamise jm asjus (1916–1926); arvepidamisdokumendid (1809–1926); Iigaste mõisa inventari nimekiri (1907); Iigaste mõisa, talu- ja heinamaade kaardid ja plaanid, Emajõe sängi puhastamise plaan, toimikud melioratsioonitööde kohta, viinavabriku ja selle seadeldiste plaanid, Sangaste mõisa heinamaade plaan (1903). Kokmuiža (Kokenhof) mõisa härrastemaja ja interjööride plaanid (1905).

Seonduv aines

EAA 854-7-479. Pfandkontrakt zwischen Georg Gustav von Wrangell und Georg Johann von Bock einerseits und Christina Louise Poll, Witwe des Andreas Palmenbach, andererseits betreffend das Gut Igast, 1701.
EAA 2381-1-420. Iigaste mõisa kinnistutoimik, 1893–1939.
EAA 3748-1-2. Toimik Iigaste mõisa rentimise ja müümise kohta, 1797–1827.
LVVA 2707-1-47. Iigaste mõisa restitutsiooni materjalid, 1724.

Kirjandus

Hagemeister II, lk 70.
Stryk I, lk 152–154.
Tartumaa mõisad, lk 99.
Valgamaa mõisad ja mõisnikud, lk 34.