Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Saadjärve mõis - EAA.1392
Gut Sadjerw
Имение Садъярв

Ajalugu

Rüütlimõis Tartumaal Äksi kihelkonnas.
Endine nimi: Brackelshof.
Karjamõisad: Koogi, Kullamäe.
1628. a kinnitas kuningas Gustav II Adolf Saadjärve ja *Elistvere mõisa omandiõiguse Hans Wrangellile. 1687. a sai Saadjärve ja Restu mõisa (vt *Pilkuse ja Restu mõis) omanikuks parun Georg Gustav von Wrangell ja seejärel tema poeg Georg Gustav. 1783. a pärandijaotuslepinguga sai tema tütar Auguste Sydonia von Schultz oma valdusse *Vesneri ja Haava mõisa, teine tütar Euphrosinia Charlotte von Fersen aga Saadjärve ja Türsamäe mõisa. Alates 1806. a-st said Saadjärve mõisa omanikeks Ch. von Ferseni tütred Anne Juliane, Auguste Helene, Elisabeth Beate ja Charlotte Dorothea. 1808. a pärandijagamislepingu alusel sai mõisa omanikuks Carl von Koskülliga abiellunud Charlotte Dorothea von Fersen. 1886. a pärisid mõisa Oskar von Koskülli õed-vennad Charlotte von Haeckel, Caroline (Cara) von Kosküll ja Georg von Kosküll. 1889. a sai mõisa ainuomanikuks Charlotte von Haeckel. 1904. a päris mõisa tema poeg Paul von Haeckel. 1914. a läks mõis tema õe Olga von Haeckeli valdusse, kes oli ka mõisa viimane võõrandamiseelne omanik.
Kosküllide valduses oli ka Kukulinna mõis.
Tänapäeval on Saadjärve mõis eravalduses.

Materjal

Jürgen Gustav von Wrangelli kaebeasi parun Adolf Friedrich Clodt von Jürgensburgi (1708–1768) ja Wilhelm von Lipharti kaebeasi parun Gustav Magnus von Ferseni (1807–1836) vastu; toimik Saadjärve mõisa pärandamise, hoolduse ja võlgade kohta (1722–1726); mõisa võlgade tasumise arvestusdokumendid (1741–1744, 1767); Saadjärve mõisa rendilepingud (1806–1897); *Liivimaa Maakrediitseltsi ülevaade Saadjärve mõisa majandusseisu kohta (1817–1820); toimikud Saadjärve mõisa rentimise (1821, 1833–1840) ja kohustuslike maksude (1885) kohta; Saadjärve mõisa hoonete (1886, 1900, 1908) ja inventari (1885–1907) nimekirjad ning inventariraamat (1890); tabelid mõisa võlgade ja suuruse kohta (1886); toimikud Saadjärve mõisa hoonete ehituse ja remondi (1886–1912) ning Koogi karjamõisa majandamise (1892–1911) kohta; Saadjärve mõisa hobuste nimekiri (1906–1907); mõisavalitsuse kirjavahetus ja majandusaruanded (1906–1908); viinavabriku (1907–1908), aiainventari (1908), Koogi karjamõisa hoonete inventari ja hobuste (1908) ning Saadjärve mõisa raamatukogu (1910) nimekirjad; tapaloomade nuumamise ja müügi aruanded (1909–1910); mõisa ehituskulude spetsifikatsioon (1782); talupoegade abiteo raamat (1808); Saadjärve mõisa vakuraamatud (1809–1818, 1859–1862), talupoegade palgaraamat (1866); võlaraamat (1867); Saadjärve mõisa ja Koogi karjamõisa talupoegade koormiste (1819–1873), maade kirjeldamise ja hindamise raamat (1875); aruanne talude suuruse ja väärtuse kohta (1886); talukohtade loetelu ja kirjeldused (1893–1894); Saadjärve mõisa kirjavahetus majandusküsimustes (1893–1913); talude rentimise (1865–1916) ja ostu-müügi (1863–1909) toimikud; talumaade müügi raamat (1881–1885); Visikumsi mõisa talu „Ploskumi nr 9“ rentimise toimik; toimikud Saadjärve mõisa talupoegade võlgade (1818–1840) ning talude rendi- ja ostuvõlgade kohta (1901–1913); aruanne mõisa talumaade müügi- ja renditulude kohta (1886); Saadjärve mõisa hingerevisjon (1811); talupoegade nimekiri koos pereliikmete ja loomade arvuga (1818); Saadjärve mõisa ja Koogi karjamõisa elanike nimekiri (1882–1910).
Koopia Saadjärve mõisa metsamüügi lepingust (1777); toimikud metsavarguste (1819–1820) ja metsa omavolilise müügi (1825) kohta; metsa hindamisraamat (1833–1834) ja metsamaterjalide arveldusraamatud (1841–1849, 1906–1907); Saadjärve mõisa ja Koogi karjamõisa metsakirjelduse ja hindamise raamat (1860–1889); Koogi karjamõisa metsa arveraamat (1861–1897); Saadjärve mõisa metsakasutamise määrused (1870); protokollid metsavarguste (1873) ja salaküttimise (1906–1907) kohta.
Saadjärve mõisatööliste töölepingud (1818–1915), töötasude tabel (1885) ja palgaraamatud (1900–1911); tööpäevade arvestusraamat (1910–1913); toimik mõisasulaste töötasude kohta (1913–1914); kalapüügi arveraamat (1912, 1915).
Saadjärve mõisa arveraamat (1806–1807, 1870) ja reheraamat (1780); aidaraamatud (1859–1863, 1910–1912); keldri inventariraamat (1898): majapidamisraamatud (1906–1911); viinavabriku (1913–1914) ja piiritusekeldri (1917–1918) arveraamat; mõisa ehitustööde kassadokumendid (1806–1808); obligatsioonid (1810–1856); nädalaaruannete raamat (1858–1862); kulude-tulude raamat (1873–1893); kassaraamat (1885–1886) ja -dokumendid (1905–1914); Saadjärve mõisa külvi-, heina- ja viljasaakide ning rehepeksu raamat (1905–1908); kariloomade, ehitusmaterjali ja heinte kuuaruanded (1871–1873); mõisa tööstus- ja kaubandusettevõtete aastaaruanded (1875); ehitusmaterjalide arved (1906); viljapuhastuse ja -kuivatuse kontod (1907–1908); Saadjärve mõisa ja Koogi karjamõisa aastaaruanded (1820–1823); kulude-tulude kuuaruanded (1856–1859, 1869) kontoraamat (1857–1858); Saadjärve ja Kukulinna mõisa tulude-kulude kuuaruanded (1867–1868) ja kassadokumendid (1806–1871); Koogi karjamõisa majapidamise arveldusraamat (1822); väljavõte 1674.–1686. a arveraamatutest (dateerimata).
Kirjavahetus viinamüügi ja trahvide (1801–1820), talumaade mõõtmise, müügi, renditasude tõstmise ja teede rajamise jm (1813–1914) ning Äksi pastoraadi (1819–1823) ja Saadjärve kooli (1818–1873) asjus.
Perekonna dokumendid: perekond *Ferseni, Koskülli ja Haeckeli vapid (pliiatsijoonised 1749–1903); parun Georg von Koskülli teenistuskiri, ukaas õuenõunikuks nimetamise kohta ja reisipass (1858–1885); Fjodor von Koskülli kaptenleitnandi diplom (1860); Paul von Haeckeli õppimise ja töötamise tunnistused (1864–1872); Herman von Ferseni kontoraamat ja väljavõtted dokumentidest (1701–1709); Peter August von Koskülli perekonna kuludokumendid (1779–1817); toimikud perekond Koskülli võlgade ja võlgnike (1794–1819), Juliana Helena von Ferseni pärandi ja parun Gustav Magnus von Ferseni võlgade (1799–1808), paruness Louisa von Ferseni (1800–1818) ja perekond Koskülli pärandi (1835–1859) kohta; perekond Haeckelile saadetud pulmakutsed (1835–1900); ukaas eestkoste korraldamise kohta Peter von Haeckeli Tihvini ja Novgorodi kubermangu mõisate üle (1836); toimikud Haeckeli piiritusevabrikute majandamise (1841–1914), polkovnik Paul von Haeckeli Daugavpilsi majade (1861–1871), polkovnik Haeckeli võlanõude (1869–1870) ja perekond Haeckeli teenistus-, isiklike ja majandusküsimuste (1870–1900) asjus; perekond Koskülli isiklik kirjavahetus ja pärandidokumendid (1827–1861, 1881–1896); Paul von Haeckeli kirjavahetus Robert von Clodtiga pärandi, laenude, maamüügi jm asjus (1882–1891); proua Haeckeli kulude ja tulude konto (1885); Cara von Koskülli testament (1885); Pihkva-Ostrovi viinavabriku kulude ja tulude raamat (1886–1887); väärtpaberite nimekiri (1886–1889); kirjavahetus R. von Clodti, Tartu rentei jt-ga Cara von Koskülli pärandi ja finantsküsimuste asjus (1888–1890); Pihkva kommertspanga kirjad Paul von Haeckelile pantkirjade (1898–1899) ja A. von Haeckelile panga-arvete (1900–1907) kohta; toimik Pihkva kaubamaja Kosküll & Co. kohta (1899–1907); P. von Haeckeli kirjavahetus perekonnaliikmete, Liivimaa maanõunike kolleegiumi jt-ga mõisa majandamise, viinaga kauplemise, relvakogu, 1905. a talupoegade rahutuste jm asjus (1901–1916); Charlotte von Haeckeli testament, matuseteated ja juuksesalk (1903); kohtukutsed P. von Haeckelile (1906–1907); P. von Haeckeli kirjavahetus Riia Aurukatelde Järelevalve Seltsiga (1911–1915).
Sugulaste ja teiste perekondade finantsdokumendid ja kirjavahetus: toimikud Herman Johan von Hauseni pärandi (1650–1695) ja vara (1701–1799), parun Tiesenhausenile Tallinnasse ehitatava maja (1736–1756), perekond Mohrenschildti finantsseisukorra (1753–1817), Rehbinderite perekonna pärandi, mõisate ostu-müügi jm (1792–1844), krahv ja krahvinna Manteuffeli (snd Clodt von Jürgensburg) vara (1848–1869), Johann von Grünewaldti Tallinnas Toompeal asuva elumaja Otto von Taubele pantimise (1844–1858), parun Hans Georg von Uexkülli (1792) ja paruness Anna Juliana von Uexkülli (1802–1818) Tartu majade müügi kohta; paruness Helena Dorothea von Uexküllile pärandi väljamaksmise (1775) ja parun Uexkülli Tartu maja eest linna korterikassasse tasutud arvete (1793–1804) kviitungid; maanõunike Siversi, parun Ungern-Sternbergi jt kirjad aadlike privileegide, aadlineidude õppeasutuste, maa postikorralduse jm asjus (1797–1804); Tartu ülikooli kuratooriumi otsus parun Ungern-Sternbergi sündikuks nimetamise ja tema Tähtvere mõisa maal asuva maja maksude kohta (1802, 1827, 1835); Kloodi mõisa omaniku Clodt von Jürgensburgi sugupuu (1852); leitnant G. I. J. von Derfeldeni palvekiri sõjaväeteenistusse ennistamiseks (1875).
Beja, Kolberģise ja Visikumsi mõis: Kolberģise mõisa surnuaia plaan ja hauaplaatide kirjad (19. saj, 1903); Kolberģise mõisa rendilepingu mustand (1834); kirjad parun George von Kosküllile ja Paul von Haeckelile Kolberģise mõisa majandamise kohta (1843–1886); Beja ja Mālupe mõisamaade vahetamise leping (1873–1894); toimikud Kolberģise, Visikumsi ja Beja mõisa valitsejate, tööliste ja teenijate töö- ning normaaltasude (1885–1886), mõisate suuruse ja nende võlgade kohta (1886); aruanded Kolberģise, Visikumsi ja Beja mõisa talude, maamüügi ja renditulude (1886) ning Kolberģise mõisa renditalude rendi tasumise kohta (1886–1890); P. von Haeckeli kirjavahetus Kolberģise ja Beja mõisa metsniku ja Waldhofi vabrikuga metsamüügi, keelatud jahipidamise, metsakahjustuste jm asjus (1900–1907); toimikud Visikumsi mõisa talupoegade rendi- ja ostuvõlgade (1903–1905), Kolberģise ja Visikumsi mõisa majapidamise (1903–1907) ja Beja mõisa rendilepingu uuendamise (1904) kohta; Beja mõisa talude ja rentnike nimekiri (1904); P. von Haeckeli kirjavahetus metsatöösturitega Beja mõisa metsa müümise kohta (1906–1907); toimik Beja mõisa metsa müümise, jaotamise, metsast võetavate ehitusmaterjalide jm kohta. Mõisa metsade asendiplaan (1906–1908); Kolberģise mõisa renditalude arvestus- (1885–1890), arve- (1886–1890) ja kassaraamat (1905–1906); ärakirjad Beja, Kolberģise ja Visikumsi mõisa kassaraamatutest (1905–1912).
Keila mõis: Keila mõisa kalapüügiõiguse dokumentide koopiad (1593–1748); toimikud Keila mõisa Lohusalu ja Koordi küla valdusõiguse ja piiride (1658–1706), Keila mõisa omandiõiguse, rentimise, piiride, obligatsioonide jm (1658–1716) ning mõisa reduktsiooni (1691–1709) kohta; Otto von Scheidingi aruanded Keila mõisa riigi- ja sõjakulude kohta (1685–1708); Otto von Scheidingi kirjavahetus Keila mõisa sõjakoormiste, sõjaväe majutamise ja maamiilitsa kohta (1692–1706); kirjavahetus Keila, Lehola, Vana-Karjaküla, Soomukse ja Maidla mõisa asjus ning rendi- ja pandilepingud (1707–1814); toimik Keila ja Vasalemma mõisa vahelise piiri reguleerimise ning Keila mõisa teede remontimise kohta; Keila kiriku visitatsiooniprotokoll (1694, 1763, 1773, 1806); Keila ja Lehola mõisa piiride reguleerimise lepingud ja plaanid (1764–1801); toimik maade jaotamise kohta Keila mõisa ja Paldiski linna vahel (1779–1880); Keila mõisa obligatsioonid (1787–1799); Uus-Karjaküla mõisa vakuraamat (1801); Keila mõisa hingerevisjonid (1805–1811) ja inventari nimekiri (1806); toimik maamiilitsa ning nekrutivõtmise kohta (1806–1807); mõisamajapidamise kulude ja tulude kuuaruanne (1810).
Kukulinna mõis: toimik Kukulinna mõisa võlgade ja mõisa pantimise kohta (1819–1831); mõisa rendilepingud (1819–1830); Kukulinna mõisa vahetusleping Tartu I linnajao maja nr 106 vastu (1836).
Teised mõisad: toimik perekond Hantwigi Käända mõisa omandiõiguse kohta (1600, 1649, 1790); toimik Uue-Antsla mõisast pärit Elisabeth von Löwensterni pärandi jaotamise ja võlgade likvideerimise kohta (1749); kirjavahetus *Ulvi, Parila, Perila, Vaoküla, Lehetu ja Türsamäe mõisa asjus (1779–1862); Kõnnu mõisa hingerevisjon (1795–1811).
Fotod ja joonistused.
Kogutud materjal: koopiad ja tõlked Liivi Ordu ordumeistrite ja Rootsi kuningate 1459.–1600. a privileegidest; otsused mõisate uue revisjoni ja talupoegade vitsanuhtluse kohta (1731–1769); väljavõtted Liivimaa maapäeva otsustest (1765–1800); korraldused, patendid ja teated nekrutite värbamise kohta (1803–1840); Tartu maakohtu ringkirjad (1881–1882); Äksi kihelkonnakohtu ja maakonnapolitsei ringkirjade koopiad (1886–1898); Liivimaa (19. saj) ja Kuramaa (1747) trükikaardid; Venemaa Euroopa osa kaart (1901); Tartu maakonna teedekaart (1901); Poola vägede paigutuse plaan Smolenski all (1634); linnuste plaanid (1661, 1832, 1784, 1839).
Saadjärve mõisa ja talumaade kaardid (17.–20. saj); Saadjärve mõisa maade ja Saadjärve ning Soitsjärve skeemid (1880–1908); Saadjärve järve kaardid (19. saj); mõisapargi plaan (19. saj), teede kaart; Saadjärve mõisa talude kaardid (19. saj); Liivaku (Liwako) karjamõisa põldude kaart (1882); Koogi karjamõisa kaardid (19. saj); Kullamäe karjamõisa kaardid (1896, 1905); Kukulinna mõisa kaardid (18.–19. saj); Beja, Kolberģise ja Visikumsi mõisamaade plaan (1894); Beja mõisa- ja talumaade kaardid (1775. a koopiad 1684. a kaardist); Babecka (Babetzky) mõisa ja talumaade kaardid (1765. ja 1775. a koopiad 1684. a kaardist); Beja ja Babecka mõisa kaardid (19. saj); Beja mõisa ja talude kaardid (19.–20. saj); Kolberģise mõisa ja talude kaardid (19. saj); Visikumsi mõisa ja talude kaardid (19. saj).

Seonduv aines

EAA 2057 — *Perekond Wrangell, 962 s, 1401–1938.
EAA 3240 — *Perekond Fersen, 58 s, 1666–1938.
EAA 854-3-222, 223. Immatrikuleeritud aadli sugukonnaregistrid (Kosküll), 1834, 1917.
EAA 1674-2-116. Kogutud genealoogilised materjalid (Kosküll).
EAA 1850-1-127. Genealoogilised tabelid perekond Koskülli kohta.
EAA 1850-1-577….581. Koskülli perekonnaliikmete fotod.
EAA 2381-1-555. Saadjärve mõisa kinnistutoimik, 1889–1940.
EAA 2469-3-49….51. Saadjärve mõisa laenutoimikud, 1809–1909.
LVVA 109-30-139. Liivimaa õuekohtu toimik parun Gustav Magnus von Ferseni (Saadjärve) pärandi kohta, 1814–1825.

Kirjandus

Hagemeister II, lk 106.
Stryk I, lk 62.
Tartumaa mõisad, lk 246–247.