Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Vastse-Kambja mõis - EAA.1370
Gut Neu-Kamby
Имение Вастсе-Камбья

Ajalugu

Rüütlimõis Tartumaal Kambja kihelkonnas.
Varasem nimi: Klein-Kamby.
Karjamõis: Kiisamõisa.
Eraldati 17. saj Suure-Kambja mõisast. 17. saj lõpul pärandas Georg von Stackelberg Suure-Kambja oma pojale Otto Reinholdile ja Suure-Kambja mõisast eraldatud Vastse-Kambja mõisa oma teisele pojale Georgile. Pärast vendade surma päris mõlemad mõisad O. R. von Stackelbergi poeg Carl Otto. 1758. a päris mõlemad mõisad tema poeg Georg Wilhelm von Stackelberg. 1773. a müüs ta Vastse-Kambja mõisa oma õemehele Franz Wilhelm von Rennenkampffile. 1785. a müüs Johanna Maria von Rennenkampff (snd Stackelberg) mõisa Ernst Andreas Wittele. 1868. a müüsid tema pärijad mõisa avalikul müügil Heinrich Gernhardtile. Gernhardtide perekonnale kuulus mõis kuni 1919. a võõrandamiseni. Mõisa viimased omanikud olid Minna Gernhardt ja tema lapsed Anna Maria, Ellinor, Elisabeth, Herta, Karin, Meeta, Heinrich ja Robert Gernhardt.
Tänapäeval asub mõisa peahoones Kambja vallavalitsus.

Materjal

Vastse-Kambja mõisa omandiõiguslikud dokumendid (1862–1905); mõisahoonete ja õllevabriku ehitamise lepingud ja arved (1874–1916); inventarinimekirjad (1888, 1903, 1905, 1908) ja inventari müügi toimik (1923).
Pärandijagamislepingud (1860); toimik Vastse-Kambja mõisa omaniku Heinrich Reinhold Gernhardti pärandi hooldamise kohta (1910–1919); toimikud Vastse-Kambja mõisa inventari ülevõtmise (1918), mõisa ja metsa riigistamise (1919–1922) ning riigimõisa endisele omanikule Minna Gernhardtile rendile andmise kohta (1921–1923); Vastse-Kambja mõisa maa, aia ja hoonete rendi- ja üürilepingud (1924–1936).
Mõisavalitsuse kirjavahetus postijaama, talu- ja mõisamaade asjus (1851–1894); kirjavahetus asutuste ja isikutega Vastse-Kambja mõisa asjus (1870–1873); vakuraamatud (1869); maade kirjeldusraamat (1869); rendilepingute toimik (1870–1917); talude ostu-müügilepingud (1872–1879); maade kirjelduslehed ja mõisamaade hindamisaktid (1874–1918); toimik veski sisseseade ostmise kohta (1880–1881); Vastse- ja Suure-Kambja ning pastoraadi mõisamaade ning maatükkide nimekiri 1881. a Liivimaa rahvaloenduseks (1881); hoonete tulekahju vastu kindlustamise toimik (1881–1923); Liivimaa rüütelkonna ringkirjad (1884–1911); apteegi ehitus- ja rendileping (1888); Tatra ja Haava kõrtsi rendilepingud (1898–1919); metsa kasutamise reeglid (19. saj); kandikohtade (1903–1914) ja poeruumide rendilepingud (1903–1917); külvikorra tabel (1905–1917); Tatra vesiveski lepingud (1906–1916); toimikud kruusaaugu kasutamise (1910–1911), postkontori maja üürile andmise (1910–1917) ja Tatra telliskivitehase rentimise (1915–1918) kohta; mõisa inventari raamat (1923).
Moonakate ja sulaste (1868–1923), kutsar-tallmeistrite ja tallipoiste (1893–1915, 1923) töölepingud; tööliste (1901–1911) ja mõisaelanike nimekiri (20. saj); piimarendi lepingud (1905–1916); pagaritöökoja (1907–1913) ja korterite üürilepingud (1907–1913); tööpäevade ülesmärkimise raamatud (1899–1920); arved ja kviitungid (1868–1923); kassaraamatud (1868–1924); kviitungid ja maksuteated (1871–1923); kontoraamatud (1877–1906); piima sissetuleku ja väljamineku raamat (1901–1916).
Õllevabriku kirjavahetus (1874–1913) ja toimikud (1878–1914); tunnistused õlle pruulimise kohta (1904), õllevabriku inventarinimekirjad (1904–1905); tööliste nimekirjad (1904–1914); õllevabriku rendi- ja töölepingud (1912–1919); õllevabriku kassaraamatud (1875–1888), kontoraamatud (1877–1919), aktsiisimaksu kviitungid (1878–1904) ja õllemüügi raamatud (1877–1909).
Mõisaomanike genealoogilised andmed (19. saj); toimik perekond Gernhardti majade kohta (1860–1921); surmateated (1887) ja matuse laululehed (1926–1927); Heinrich Gernhardti 1897. a rahvaloenduse medali tunnistus (1897); Johann Heinrich Gernhardti testament (1901); laste koolitunnistused (1901–1905); isiklikud dokumendid (1913); Gernhardti perekonnaliikmete kirjavahetus (19. saj – 1928); M. Gernhardti põllumajandusliku raamatupidamise harjutusraamatud (1907); fotod ja maalide koopiad, trükised ja reklaamprospektid (19. saj).
Uue- ja Vana-Antsla mõisavalitseja Heinrich Gernhardti töölepingud (1849–1855); väljasaadetud kirjade register (1844–1846); toimik mõisavalitseja tegevuse kohta (1858–1876); moonasaajate nimekirjad (1864–1865); kviitungid ja arved (1870–1875); kontoraamat (1871–1872); Uue- ja Vana-Antsla mõisa pärija ja tema voliniku kirjad H. Gernhardtile (1875–1876); kirjavahetus *Saru mõisa rentimise küsimuses (1869); Kammeri mõisa eelarve (19. saj).
Kaardid ja plaanid (19. saj).

Seonduv aines

EAA 1163-1-81. Kirjavahetus advokaat R. Gernhardti jt-ga võõrandatud Vastse-Kambja mõisa omaniku Gernhardti pärijate Minna, Anna, Heinrichi jt hagis Tatra vesiveski ja tellisetehase tagasisaamise asjus, 1927–1932.
EAA 2381-1-440. Väike-Kambja mõisa kinnistutoimik, 1877–1939.
EAA 2469-1-454. Vastse-Kambja mõisa laenutoimik, 1913–1929.
EAA 2469-3-65….67. Vastse-Kambja mõisa laenutoimikud, 1818–1913.

Kirjandus

Stryk I, lk 19.
Tartumaa mõisad, lk 310–313.