Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Unipiha mõis - EAA.1393
Gut Unnipicht
Имение Унипихт

Ajalugu

Rüütlimõis Tartumaal Nõo kihelkonnas.
Karjamõis: Liutsepa.
Fideikomiss.
Rajatud 17. sajandil. 1723. a kuulus Welteni perekonnale. 1752. a oli omanik Elisabeth Maria von Welten. 1777. a müüs Eleonore Dorothea Stupichin (snd Welten) mõisa parun Otto Heinrich von Igelströmile, kes oli ka *Meeri mõisa omanik. Igelströmide valduses olid mõlemad mõisad kuni 1808. a-ni, mil krahv Otto Heinrich von Igelström müüs need oma abikaasale Honoratale (snd krahvinna Stempowska, I abielus vürstinna Lubomirska, II abielus krahvinna Zaluska). Pärast viimase surma pärisid mõisa tema lapsed. Vastavalt omavahelisele lepingule sai *Meeri ja Unipiha mõisa omanikuks krahv Carl Zalusky. Poola ülestõusust osavõtu pärast mõisad konfiskeeriti ja müüdi 1837. a Vassili Žukovskile. 1841. a pantis Žukovski mõisad Karl Johann von Seidlitzile, kes 1844. a mõisad päriseks ostis.
1853. a pantis Karl von Seidlitz mõisa Alexander von Wilckenile, 1856. a pandileping lõpetati ja C. von Seidlitz müüs mõisa A. Wilckenile päriseks. 1858. a omandas mõisa meditsiinidoktor Otto Georg von Rücker. Mõisa viimane omanik enne võõrandamist oli tema poeg Edgar Otto.

Materjal

Mõisa majapidamisraamatud (1853–1901), põllu- ja karjasaaduste arveraamatud (1911–1913) ja nädala-aruanded (1911–1918); mõisa inventari nimekiri (1915–1916); tööpäevade arvestuse raamatud (1886–1916); kassaraamatud (1910–1916); kirjavahetus talupoegade müügi kohta (1798); Rückeri perekonnaliikmete kirjavahetus (1743–1883); Franz Ludwig von Rückeri eestikeelse jutluse tekst (1830); Unipiha mõisa raamatute nimekiri (1860); mõisa ja talumaade plaanid, kaardid ja piirikaardid (1821–1934).

Seonduv aines

EAA 1390 — *Meeri mõis, 22 s, 1745–1935.
EAA 1441 — *Perekond Seidlitz, 70 s, 1752–1938.
EAA 2469-1-481. Unipiha mõisa laenutoimik, 1874–1928.
LVVA 214-1-93. Toimik Unipiha mõisa fideikommissi asutamise kohta, 1913–1916.

Kirjandus

Hagemeister II, lk 20.
Stryk I, lk 107.