Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

13. Personalidokumentide arhiivid

13.1. Statistikaasutused

13.2. Korrakaitseasutused

13.3. Ehitusasutused

13.4. Transpordiasutused

13.5. Tööstusasutused

13.6. Toiduainetetööstusasutused

13.7. Metsatööstusasutused ja metsamajandid

13.8. Põllumajandusasutused ja -tehnikaettevõtted

13.9. Kolhoosid ja sovhoosid

13.10. Tervishoiuasutused

13.11. Haridus- ja teadusasutused

13.12. Kultuuriasutused, kirjastused ja trükikojad

13.13. Kaubandus- ja toitlustusasutused

13.14. Teenindus- ja kommunaalmajandusasutused

13.15. Organisatsioonid