Fondiloend

13. Personalidokumentide arhiivid

13.1. Statistikaasutused

13.2. Korrakaitseasutused

13.3. Ehitusasutused

13.4. Transpordiasutused

13.5. Tööstusasutused

13.6. Toiduainetetööstusasutused

13.7. Metsatööstusasutused ja metsamajandid

13.8. Põllumajandusasutused ja -tehnikaettevõtted

13.9. Kolhoosid ja sovhoosid

13.10. Tervishoiuasutused

13.11. Haridus- ja teadusasutused

13.12. Kultuuriasutused, kirjastused ja trükikojad

13.13. Kaubandus- ja toitlustusasutused

13.14. Teenindus- ja kommunaalmajandusasutused

13.15. Organisatsioonid