Fondiloend

13.6. Toiduainetetööstusasutused

Aktsiaselts Salmo - EAA.V-450
Säilikute piirdaatumid: 1992-2000
Säilikute arv: 75

Kalatehas "Pärnu-Liiva" - EAA.V-145
Kalatehas "Pärnu-Liiva" 1950-1955; Pärnu Kalatööstus 1955-1957
Säilikute piirdaatumid: 1950-1957
Säilikute arv: 180

Luutsniku võitööstus - EAA.V-401
Säilikute piirdaatumid: 1950-1955
Säilikute arv: 10

Misso Võitööstus - EAA.V-402
Säilikute piirdaatumid: 1950-1952
Säilikute arv: 5

Mõniste Võitööstus - EAA.V-403
Säilikute piirdaatumid: 1950-1962
Säilikute arv: 46

Osaühing Tõstamaa Külmhoone - EAA.V-451
Säilikute piirdaatumid: 1996-2002
Säilikute arv: 21

Pärnu Kalakombinaat - EAA.V-150
Pärnu Kalakombinaat 1944-1955; Pärnu Kalatehas 1955-1958; Pärnu Kalakonservikombinaat 1958-1967; Pärnu Kalakombinaat 1967-1993
Säilikute piirdaatumid: 1944-1993
Säilikute arv: 4664

Pärnu kalakonservitööstus - EAA.V-146
Säilikute piirdaatumid: 1950-1957
Säilikute arv: 205

Pärnu Leivakombinaat - EAA.V-100
Pärnu Leivakombinaat 1944-1991; Riiklik Aktsiaselts Cibus 1991-1993
Säilikute piirdaatumid: 1944-1993
Säilikute arv: 491

Pärnu Lihakombinaat - EAA.V-1036
Pärnu Lihakombinaat 1944-1994; Pärnu Lihaühistu 1994-1998
Säilikute piirdaatumid: 1945-1998
Säilikute arv: 852

Pärnu merekalasadam - EAA.V-149
Säilikute piirdaatumid: 1958-1967
Säilikute arv: 69

Pärnu merepüügibaas - EAA.V-147
Pärnu Riiklik Merepüügibaas 1952-1963; Merelaevastiku Pärnu Baas 1963-1966; Balti Kalalaevastiku Pärnu Baas 1966-1967
Säilikute piirdaatumid: 1952-1968
Säilikute arv: 449

Pärnu meresadam - EAA.V-148
Säilikute piirdaatumid: 1944-1951
Säilikute arv: 21

Pärnu Mootorkalapüügi Jaam - EAA.V-144
Säilikute piirdaatumid: 1952-1959
Säilikute arv: 32

Pärnu Piima- ja Võitööstuse Trust - EAA.V-1083
Võitööstuste keskused 1953-1954; Pärnu Piima- ja Võitööstuse Trust 1954-1958
Säilikute piirdaatumid: 1953-1958
Säilikute arv: 25

Pärnu Piimatoodete Kombinaat - EAA.V-1084
Pärnu Piimatoodete Kombinaat 1958-1993; Aktsiaselts Pärnu Piimatoodete Kombinaat 1993-1997
Säilikute piirdaatumid: 1958-1997
Säilikute arv: 1025

Pärnu Rajooni Võitööstused - EAA.V-1173
Häädemeeste Võitööstus 1950-1962; Massiaru Võitööstus 1950-1952; Uulu Võitööstus 1950-1962; Surju Võitööstus 1950-1956; Paadrema Võitööstus 1950-1962; Kastna Võitööstus 1950-1951; Varbla Võitööstus 1950-1962; Pärnu-Jaagupi Võitööstus 1950-1962; Vahenurme Võitööstus 1950-1956; Are Võitööstus 1950-?; Vändra Võitööstus 1950-1962; Suurejõe Võitööstus 1950-1962; Kaisma Võitööstus 1950-1961; Aesoo Võitööstus 1961; Voltveti Võitööstus
Säilikute piirdaatumid: 1950-1963
Säilikute arv: 245

Pärnu Võitööstus - EAA.V-1174
Säilikute piirdaatumid: 1950-1958
Säilikute arv: 42

Restu Võitööstus - EAA.V-404
Säilikute piirdaatumid: 1950-1962
Säilikute arv: 133

Rõuge Võitööstus - EAA.V-405
Säilikute piirdaatumid: 1950-1962
Säilikute arv: 131

Sõmerpalu Võitööstus - EAA.V-406
Säilikute piirdaatumid: 1950-1962
Säilikute arv: 45

Tartu Kalakombinaat - EAA.V-97
Tartu Kalakombinaat 1944-1950; Sisemaa Veekogude Riiklik Kalatööstuse Trust 1950-1957; Tartu Kalatööstus 1957; Tartu Kalakombinaat 1958-1985
Säilikute piirdaatumid: 1944-1986
Säilikute arv: 1055

Tartu Konservitehas - EAA.V-474
Tartu Puu- ja Aedvilja Tehas 1946-1951
Säilikute piirdaatumid: 1946-1994
Säilikute arv: 1136

Tartu Külmhoone - EAA.V-389
Säilikute piirdaatumid: 1950-1999
Säilikute arv: 732

Tartu Leivakombinaat - EAA.V-252
Tartu Jahu- ja Leivakombinaat 1944-1959; Tartu Leivakombinaat 1959-1993
Säilikute piirdaatumid: 1944-1995
Säilikute arv: 801

Tartu Lihakombinaat - EAA.V-92
Tartu Lihakombinaat 1944-1994; AktsiaseltsTartu Lihakombinaat 1994-1999; Veriora Loomade Vastuvõtupunkt; Kardla baas; Jõgeva Loomade Vastuvõtupunkt; Kavastu Loomade Vastuvõtupunkt; Põlva Loomade Vastuvõtupunkt; Otepää Loomade Vastuvõtupunkt; Tartu Lihakombinaadi Lastepäevakodu; Tartu Rajoonidevaheline Loomade Varumise Kontor; Elva Loomvaru Kontor
Säilikute piirdaatumid: 1944-1999
Säilikute arv: 1627

Tartu mootorkalapüügijaam - EAA.V-98
Säilikute piirdaatumid: 1954-1958
Säilikute arv: 39

Tartu Pärmivabrik - EAA.V-251
Tartu Viina- ja Pärmivabrik 1945-1954; Tartu Pärmivabrik 1954-1959
Säilikute piirdaatumid: 1944-1959
Säilikute arv: 46

Tartu Viljasalv - EAA.V-190
Üleliidulise Ühenduse "Keskteraviljasalv" Eesti Vabariiklik Kontor Tartu Realiseerimisbaas 1944-1946; "Üleliidulise Ühenduse ""Keskteraviljasalv"" Eesti Vabariiklik Kontor Tartu Varumispunkt" 1946-1948; Tartu Elevaator 1948-1970; Tartu Teraviljasaaduste Kombinaat 1971-1991; Riigiettevõte Tartu Viljasalv 1992-1993
Säilikute piirdaatumid: 1944-1992
Säilikute arv: 508

Topmilk AS - EAA.V-1171
Säilikute piirdaatumid: 1996-1999
Säilikute arv: 31

Tsooru-Kikkaoja võitööstus - EAA.V-407
Säilikute piirdaatumid: 1950-1962
Säilikute arv: 63

Uue-Antsla võitööstus - EAA.V-408
Säilikute piirdaatumid: 1950-1962
Säilikute arv: 63

Vaabina võitööstus - EAA.V-409
Säilikute piirdaatumid: 1950-1955
Säilikute arv: 39

Valestor AS - EAA.V-99
Ühistu "Tartu Kalatööstus" 1990-1992; Aktsiaselts "Valestor" 1992-2000
Säilikute piirdaatumid: 1990-2000
Säilikute arv: 95

Vastseliina Võitööstus - EAA.V-410
Säilikute piirdaatumid: 1950-1962
Säilikute arv: 90

Viljandi Konservitehas - EAA.V-48
Likööri ja Veinitehas "Alko" 1945; Puu- ja Aedviljatehas "Alko" 1946-1951; Viljandi Konservitehas 1951-1963; Tartu Konservitehase Viljandi tsehh 1963-1990; Aktsiaselts Säilis Viljandi Konservitehas 1991-1992; Riiklik Aktsiaselts Säilis Viljandi Konservitehas 1993; Aktsiaselts Alviko Viljandi Konservitehas 1994-1996
Säilikute piirdaatumid: 1945-1996
Säilikute arv: 372

Viljandi Leivakombinaat - EAA.V-473
AS Vilma 1991-1995; AS Võlvikelder 1994-1998
Säilikute piirdaatumid: 1944-1998
Säilikute arv: 507

Virtsu kalatööstus - EAA.V-143
Virtsu Kalatööstus 1957-1959; Kingissepa Kalakonservikombinaadi Virtsu Kalatööstus 1959-1962; Virtsu Kalatööstus 1962-1963
Säilikute piirdaatumid: 1957-1963
Säilikute arv: 40

Väimela Võitööstus - EAA.V-411
Säilikute piirdaatumid: 1950-1962
Säilikute arv: 170

Võru Piimatoodete Kombinaat - EAA.V-400
Säilikute piirdaatumid: 1963-1995
Säilikute arv: 1163