Fondiloend

13.3. Ehitusasutused

Ehitus-Montaazkontor Tallinnas - EAA.V-24
Ehitus-Montaazkontor (Tallinnas)
Säilikute piirdaatumid: 1950-1954
Säilikute arv: 6

Ehitustrusti nr. 3 Ehitusvalitsus nr. 2 - EAA.V-21
Säilikute piirdaatumid: 1944-1950
Säilikute arv: 23

Ehitustrusti nr. 3 Tööliste Varustamise Osakond - EAA.V-23
Säilikute piirdaatumid: 1945-1949
Säilikute arv: 26

Ehitustrusti nr. 3 Varustuskontor - EAA.V-27
Säilikute piirdaatumid: 1944-1948
Säilikute arv: 4

Elva Rajooni Kolhoosidevaheline Ehituskontor - EAA.V-88
Säilikute piirdaatumid: 1956-1963
Säilikute arv: 43

ENSV Sovhooside Ministeeriumi Ehitus-Montaaztrust Tallinnas - EAA.V-18
ENSV Sovhooside Ministeeriumi Ehitus-Montaaztrust (Tallinnas)
Säilikute piirdaatumid: 1950-1954
Säilikute arv: 1

Kolhooside Ehitamise Valitsuse Ehitustrusti Ehitusjaoskond nr. 3 Tartus - EAA.V-20
Kolhooside Ehitamise Valitsuse Ehitustrusti Ehitusjaoskond nr. 3 (Tartus)
Säilikute piirdaatumid: 1950-1955
Säilikute arv: 70

Maaehitustrust - EAA.V-14
ENSV Ehitusministeeriumi Maaehitustrust 1977-1989; Maaehitustrusti ametiühingu Ühendatud Ehituskomitee 1977-1989
Säilikute piirdaatumid: 1977-1989
Säilikute arv: 377

Maaehitustrusti Harju MEK - EAA.V-25
Säilikute piirdaatumid: 1974-1978
Säilikute arv: 3

Pärnu Ehitusvalitsus - EAA.V-958
Säilikute piirdaatumid: 1948-1977
Säilikute arv: 610

Pärnu Mehhaniseerimise Valitsus - EAA.V-1089
ENSV Ehitusministeerium Eritööde Mehhaniseerimise Trust Pärnu Mehhaniseerimise jaoskond 1963-1964; ENSV Ehitusministeerium Ehitustööde Mehhaniseerimise Trust Pärnu mehhaniseerimise Valitsus 1964-1975
Säilikute piirdaatumid: 1963-1975
Säilikute arv: 133

Pärnu Mehhaniseeritud Ehituskolonn - EAA.V-1096
Tallinna Trust "Põllumajandusehitus" Pärnu Mehhaniseeritud Ehituskolonn 1965-1975; Maaehitustrust Pärnu Mehhaniseeritud Ehituskolonn 1976-1987; Pärnu Mehhaniseeritud Ehituskolonn 1987-1991; Rendiettevõte "Pärnu MEK" 1991-1995
Säilikute piirdaatumid: 1965-1995
Säilikute arv: 546

Tallinna Trust "Põllumajandusehitus" - EAA.V-15
Säilikute piirdaatumid: 1965-1977
Säilikute arv: 83

Tallinna Trust "Põllumajandusehitus" Tallinna Eriehitustööde Kolonn - EAA.V-16
Säilikute piirdaatumid: 1968-1970
Säilikute arv: 33

Tartu Ehitus-Montaazkontor - EAA.V-17
Säilikute piirdaatumid: 1954-1955
Säilikute arv: 129

Tartu Ehitustrust - EAA.V-32
Tartu Linna Ehitusvalitsus 1957-1965; Tartu Ehitusvalitsus 1965-1971; Tartu Ehitustrust 1965-1995; Tartu Ehitustrusti Spetsialiseeritud Tööde Valitsus 1970-1988; Tartu Ehitustrusti Ehitusvalitsus nr 1 1971-1988; Tartu Ehitustrusti Ehitusvalitsus nr 2 1971-1988; Tartu Ehitustrusti Komplekteerimisvalitsus 1974-1993; Tartu Ehitustrusti Elamuekspluatatsioonijaoskond 1989-1995
Säilikute piirdaatumid: 1957-1995
Säilikute arv: 1851

Tartu Ehitustrusti Ehitusvalitsus nr. 1 - EAA.V-49
Säilikute piirdaatumid: 1971-1992
Säilikute arv: 155

Tartu Ehitustrusti Ehitusvalitsus nr. 2 - EAA.V-50
Säilikute piirdaatumid: 1971-1991
Säilikute arv: 55

Tartu Ehitustrusti Ehitusvalitsus nr. 3 - EAA.V-76
Säilikute piirdaatumid: 1975-1976
Säilikute arv: 10

Tartu Ehitustrusti Spetsialiseeritud Tööde Valitsus - EAA.V-51
Säilikute piirdaatumid: 1967-1996
Säilikute arv: 271

Tartu Kolhooside Ehituskontor - EAA.V-89
Tartu Rajooni Kolhooside Ehituskontor 1957-1960; Tartu Kolhooside Ehituskontor 1961-1993; Aktsiaselts "Lamp" 1993
Säilikute piirdaatumid: 1957-1993
Säilikute arv: 1243

Tartu Komplekteerimisvalitsus - EAA.V-34
Rendiettevõte Tartu Maaehitustrusti Komplekteerimisvalitsus 1991-1996
Säilikute piirdaatumid: 1991-1996
Säilikute arv: 4

Tartu Linna Ehitus- ja Arhitektuuriosakond - EAA.V-472
Tartu Linna Peaarhitekti valitsus 1944-1956; Tartu Linna TSN täitevkomitee Ehituse ja Arhitektuuri osakond 1956-1988; Tartu Linna RSN TK Arhitektuurivalitsus, Arhitektuuribüroo 1988-1990; Tartu Linnavalitsuse Projekteerimis- ja Maamõõdubüroo 1991-1994; Tartu Linnavalitsuse Linnaplaneerimise Osakond; ME Tartu Arhitektuuribüroo; OÜ Tartu Arhitektuuribüroo 1994-2000
Säilikute piirdaatumid: 1944-2000
Säilikute arv: 306

Tartu Mehhaniseerimisvalitsus - EAA.V-53
Tartu Üldehitustrusti Masinalaenutusbaas 1959-1963; Tartu Mehhaniseerimisvalitsus 1963-1967
Säilikute piirdaatumid: 1959-1967
Säilikute arv: 76

Tartu Mehhaniseeritud Rändkolonn - EAA.V-213
Trusti "Maaelekter" Tartu Rajoonidevaheline Kontor 1950-1954; "Spetstrusti" Tartu Spetsialiseeritud Valitsuse "Selektrostroi" 1955-1956; Trust "Elektromontaaz" Tartu Spetsialiseeritud Valitsuse "Selektrostroi" 1957-1960; Trust "Elektromontaaz" Tartu Montaazivalitsus 1961-1963; "Trusti ""Eesti Elektrivõrkude Ehitus"" Tartu Mehhaniseeritud Rändkolonn" 1964-1993; Eesti Elektrivõrkude Ehituse AS Tartu Ettevõte 1994-1997
Säilikute piirdaatumid: 1950-1997
Säilikute arv: 577

Tartu Remondi- ja Ehitusvalitsus - EAA.V-364
Tartu Remondi- ja Ehitusvalitsus; Aktsiaselts Tartu REV
Säilikute arv: 454

Tartu Territoriaalne Ehitusvalitsus - EAA.V-26
Säilikute piirdaatumid: 1954-1955
Säilikute arv: 14

Tartu Üldehitustrusti ehitatav Raudbetoonitoodete Tehas - EAA.V-19
Säilikute piirdaatumid: 1959-1962
Säilikute arv: 4

Tartu Üldehitustrusti Eritööde jaoskond - EAA.V-22
Trust "Spetsstroi" Tartu jaoskond; Tartu Üldehitustrusti Eritööde jaoskond
Säilikute piirdaatumid: 1957-1962
Säilikute arv: 27

Tartumaa Remondi- ja Ehitusvalitsus - EAA.V-38
Tartumaa Täitevkomitee Kommunaalmajandusosakonna Taastamise ja Remonttööde Kontor 1947-1956; Tartu Rajoonidevaheline Ehitus-Remonttööde Trust 1957-1960; Tartu Remondi- ja Ehitusvalitsus nr 2 1961-1971; Tartu Rajooni Remondi-Ehitusvalitsus 1972-1991; Aktsiaselts Abaco 1991; Tartumaa Remondi- ja Ehitusvalitsus 1992-1999
Säilikute piirdaatumid: 1946-1999
Säilikute arv: 852

Teede Remondi ja Ehituse Valitsus nr 1 - EAA.V-399
Teedeehituse Valitsus 1962-1974; Teede Remondi ja Ehituse Valitsus nr 1 1974-1991; Riiklik aktisaselts ASMA 1991-1993
Säilikute piirdaatumid: 1962-1993
Säilikute arv: 1015

Tomut AS - EAA.V-359
Aktsiaselts Tomut 1990-1996
Säilikute piirdaatumid: 1990-1996
Säilikute arv: 4

Viljandi elektrivõrkude ehitusettevõte - EAA.V-416
Viljandi Territoriaalne Ehitus-montaažvalitsus 1963-1964; Viljandi mehhaniseeritud Rändkolonn 1964-1991: Viljandi elektrivõrkude ehitusettevõte 1991-1995
Säilikute piirdaatumid: 1963-1996
Säilikute arv: 246

Viljandi Mehhaniseeritud Ehituskolonn - EAA.V-212
Ehitusvalitsus nr 4 1944-1945; Viljandi Ehitusvalitsus nr 3 1945; Viljandi Ehituskontor 1945-1946; Viljandi maakonna TSN TK Viljandi Ehituskontor 1946-1950; Viljandi Rajoonidevaheline Ehituskontor 1951-1954; Viljandi Ehitus-Montaazvalitsus 1954-1957; ENSV Rahvamajanduse Nõukogu Ehitusvalitsuse Viljandi Ehitusvalitsus 1957-1958; Viljandi Ehitusvalitsus 1958-1964; Viljandi Mehhaniseeritud Ehituskolonn 1965-1991; Rendiettevõte Viljandi MEK 1991-1996
Säilikute piirdaatumid: 1944-1996
Säilikute arv: 1469

Viljandi Remondi- ja Ehitusvalitsus - EAA.V-238
Viljandimaa Taastamis- ja Remonttööde Kontor 1944-1950; Viljandi Rajooni Ehitus-Remontkontor 1950-1960; Viljandi Remondi- ja Ehitusvalitsus 1961-1987?; Viljandi Remondi- ja Ehitusjaoskond 1988-1994; Riiklik aktsiaselts Remont ja Ehitus 1995
Säilikute piirdaatumid: 1944-1995
Säilikute arv: 810