Fondiloend

13.8. Põllumajandusasutused ja -tehnikaettevõtted

"Eesti Põllumajanduskeemia" Viljandi Rajoonikoondis - EAA.V-109
Säilikute piirdaatumid: 1980-1983
Säilikute arv: 45

"Eesti Põllumajandustehnika" Nuia osakond - EAA.V-188
Karksi-Nuia Masina-Traktorijaam 1952-1958; Abja Remondi- ja Tehnikajaam 1958-1961; "Eesti Põllumajandustehnika" Abja rajooni osakond 1961-1963; "Eesti Põllumajandustehnika" Abja osakond 1963-1964; "Eesti Põllumajandustehnika" Nuia osakond 1964-1991
Säilikute piirdaatumid: 1952-1991
Säilikute arv: 828

"Eesti Põllumajandustehnika" Vändra osakond - EAA.V-639
Vändra Masina-Traktorijaam 1944-1958; Vändra Remondi- ja Tehnikajaam 1958-1961; Koondise "Eesti Põllumajandustehnika" Vändra osakond 1961-1977; Vändra Rajoonidevaheline Põllumajandustehnika Tootmiskoondis 1978-1992
Säilikute piirdaatumid: 1944-1992
Säilikute arv: 934

Abja Masina-Traktorijaam - EAA.V-189
Säilikute piirdaatumid: 1950-1957
Säilikute arv: 58

Alatskivi Masina-Traktorijaam - EAA.V-265
Alatskivi Masina-Traktorijaam 1945-1959; Kallaste Masina-Traktorijaam 1945-1959
Säilikute piirdaatumid: 1944-1959
Säilikute arv: 164

Auto- ja traktoritööstuse toodete turustuse ja varustuse Eesti vabariikliku kontori Tartu rajoonidevaheline osakond - EAA.V-287
Säilikute piirdaatumid: 1952-1959
Säilikute arv: 23

Eesti Masinakaubanduse Peavalitsuse Tartu Rajoonidevaheline Baas - EAA.V-283
Säilikute piirdaatumid: 1945-1961
Säilikute arv: 76

Eesti Masinakaubanduse Peavalitsuse Viljandi Rajoonidevaheline Baas - EAA.V-108
Säilikute piirdaatumid: 1960-1961
Säilikute arv: 4

Eesti Põllumajanduse Tehnoteeninduse Instituut - EAA.V-135
Üleliidulise Masina- ja Traktoripargi Remondiinstituudi Tartu filiaal 1973-1988; Eesti Põllumajanduse Tehnoteeninduse Instituut 1989-1994
Säilikute piirdaatumid: 1973-1994
Säilikute arv: 60

Elva Eriehitustööde Mehhaniseeritud Kolonn - EAA.V-131
Koondis "Elva Põllumajandustehnika" Elva Eriehitustööde Mehhaniseeritud Kolonn 1973
Säilikute arv: 6

Elva Rajoonidevaheline Põllumajandustehnika Tootmiskoondis - EAA.V-130
Elva Remondi- ja Tehnikajaam 1961-1962; Koondis "Eesti Põllumajandustehnika" Elva Rajooni Osakond 1962-1963; Koondis "Eesti Põllumajandustehnika" Elva osakond 1963-1977; "Põllumajandustehnika" Elva koondis 1978; Elva Rajoonidevaheline Põllumajandustehnika Tootmiskoondis1979-1992; Riiklik aktsiaselts Elva Põllumajandustehnika 1993-1995
Säilikute piirdaatumid: 1961-1995
Säilikute arv: 813

Elva Remondi- ja Tehnikajaam - EAA.V-129
Säilikute piirdaatumid: 1959-1960
Säilikute arv: 33

ENSV Kalurikolhooside Vabariikliku Liidu Tartu Turustuskontor - EAA.V-332
Tartu Rajoonidevaheline Kalaturustuskontor "Estrobsbot" 1967-1976; Tartu Rajoonidevaheline Kontor "Estrõbsnabsbõt" 1977-1987; ENSV Kalurikolhooside Vabariikliku Liidu Turustuskontori Tartu Rajoonidevaheline Kontor 1987-1991
Säilikute piirdaatumid: 1967-1992
Säilikute arv: 83

Jõgeva Teravilja Vastuvõtupunkt - EAA.V-193
Keskteraviljasalve Tartu Elevaator Jõgeva Varumispunkt 1949-1952; Keskteraviljasalve Tartu Elevaator Jõgeva Teravilja Vastuvõtupunkt 1952-1970
Säilikute piirdaatumid: 1951-1970
Säilikute arv: 9

Kambja Masina-Traktorijaam - EAA.V-125
Säilikute piirdaatumid: 1952-1956
Säilikute arv: 17

Leningraditsooni Tallinna Seakasvatustrusti Varustusbaas - EAA.V-288
Säilikute piirdaatumid: 1947-1951
Säilikute arv: 3

Materiaal-Tehnilise Varustuse Peavalitsuse Jõgeva Rajoonidevaheline Baas - EAA.V-284
Säilikute piirdaatumid: 1950-1955
Säilikute arv: 39

Materiaal-Tehnilise Varustuse Peavalitsuse Viljandi Rajoonidevaheline Baas - EAA.V-285
Säilikute piirdaatumid: 1950-1959
Säilikute arv: 29

Materiaal-Tehnilise Varustuse Peavalitsuse Võru Rajoonidevaheline Baas - EAA.V-286
Säilikute piirdaatumid: 1958-1959
Säilikute arv: 6

Mustla Masina-Traktorijaam - EAA.V-110
Säilikute piirdaatumid: 1949-1958
Säilikute arv: 110

Peasordiviljasalve Eesti Vabariikliku Kontori Tartu Põhivarumispunkt - EAA.V-192
NSVL Varumise Ministeeriumi "Peasordiviljasalve" Eesti Vabariikliku Kontori Tartumaa Põhivarumispunkt 1948-1951; "NSVL Varumise Ministeeriumi ""Peasordiviljasalve"" Eesti Vabariikliku Kontori Tartu Põhivarumispunkt" 1951-1952
Säilikute piirdaatumid: 1946-1952
Säilikute arv: 14

Pärnu Eksperimentaalmaaparanduskolonn - EAA.V-1085
Säilikute piirdaatumid: 1970-1973
Säilikute arv: 33

Pärnu EPT RAS - EAA.V-461
Pärnu-Jaagupi Masina-Traktorijaam 1944-1959; Pärnu-Jaagupi Remondi- ja Tehnikajaam 1958-1960; Pärnu-Jaagupi Masina-Maaparandusjaam 1950-1960; Tõstamaa Masina-Traktorijaam 1950-1957; Pärnu Masina-Traktorijaam 1958; Sindi Masina-Maaparandusjaam 1958-1960; Audru Masina-Traktorijaam 1949-1958; Pärnu Remondi- ja Tehnikajaam 1958-1961; Koondise "Eesti Põllumajandustehnika" Pärnu Rajoonikoondis 1961-1978; Pärnu Rajooni Põllumajandustehnika Tootmiskoondis 1979-1992; Riiklik
Säilikute piirdaatumid: 1944-1995
Säilikute arv: 1341

Pärnu linna TSN TK Põllumajanduse Inspektsioon ja Pärnu linna piirkonna Riikliku Kokkuostu Inspektsioon - EAA.V-324
Pärnu linna TSN TK Põllumajanduse Inspektsioon 1958-1961; Pärnu linna piirkonna Riikliku Kokkuostu Inspektsioon 1961
Säilikute piirdaatumid: 1958-1961
Säilikute arv: 4

Pärnu Rajooni Agrotööstuskoondis - EAA.V-323
Pärnu rajooni Agraartööstuskoondis 1979-1980; Pärnu rajooni Agrotööstuskoondis 1981-1989
Säilikute piirdaatumid: 1979-1989
Säilikute arv: 312

Pärnu Rajooni RSN TK Põllumajandusvalitsus - EAA.V-322
Pärnu Territoriaalne Kolhoosi- ja Sovhoositootmise Valitsus 1962-1963; Pärnu Kolhoosi- ja Sovhoositootmise Valitsus 1964-1965; Pärnu rajooni Põllumajandusliku Tootmise Valitsus 1966-1969; Pärnu Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Põllumajandusvalitsus 1970-1979
Säilikute piirdaatumid: 1962-1979
Säilikute arv: 602

Põlva Teravilja Vastuvõtupunkt - EAA.V-194
Säilikute piirdaatumid: 1958-1971
Säilikute arv: 4

Rannu Masina-Traktorijaam - EAA.V-126
Säilikute piirdaatumid: 1945-1958
Säilikute arv: 99

Raudna Masina-Traktorijaam - EAA.V-103
Raudna Masina-Traktorijaam 1949-1958; Akadeemik Viljamsi nimeline kolhoos 1951; Kolhoos "Bolsevik" 1951-1953; Johannes Varese nimeline kolhoos 1951-1953; Kolhoos "Edasi" 1951-1953; Kalinini nimeline kolhoos 1951-1952; Kolhoos "Raudna" 1951-1952; Kolhoos "Sinialliku" 1951-1952; Kolhoos "Sirp ja Vasar" 1951-1953; Kolhoos "Tulevik" 1951-1953; Kolhoos "Valgus" 1951-1952; Kolhoos "Võit" 1951-1952
Säilikute piirdaatumid: 1949-1958
Säilikute arv: 194

Rõngu Masina-Traktorijaam - EAA.V-127
Säilikute piirdaatumid: 1951-1958
Säilikute arv: 66

Saadjärve Masina-Traktorijaam - EAA.V-266
Säilikute piirdaatumid: 1949-1957
Säilikute arv: 59

Suure-Jaani Masina-Traktorijaam ja Remondi-Tehnikajaam - EAA.V-104
Suure-Jaani Masina-Traktorijaam 1949-1958; Suure-Jaani Remondi- ja Tehnikajaam 1958-1959
Säilikute piirdaatumid: 1949-1959
Säilikute arv: 121

Tarmap AS - EAA.V-291
Aktsiaselts Tarmap 1993-1995
Säilikute piirdaatumid: 1993-1995
Säilikute arv: 9

Tartu EPT Liikuv Eriehitustööde Mehhaniseeritud Kolonn - EAA.V-269
Tartu Rajooni Põllumajandustehnika Tootmiskoondis Liikuv Eriehitustööde Mehhaniseeritud Kolonn 1979-1995
Säilikute piirdaatumid: 1979-1995
Säilikute arv: 114

Tartu Maaparandusjaam - EAA.V-267
Säilikute piirdaatumid: 1950-1960
Säilikute arv: 171

Tartu maaparandusvalitsus - EAA.V-414
Kuivendussüsteemide ekspluatatsiooni Tartu territoriaalvalitsus 1949-1957; Tartu maaparandusvalitsus 1958-1990
Säilikute piirdaatumid: 1949-1990
Säilikute arv: 394

Tartu Põllumajanduse Agrokeemiateeninduse Tootmiskoondis - EAA.V-289
Säilikute piirdaatumid: 1980-1983
Säilikute arv: 31

Tartu Rajooni Põllumajandustehnika Tootmiskoondis - EAA.V-263
Tartu Masina-Traktorijaam 1944-1958; Tartu Remondi- ja Tehnikajaam 1959-1960; Koondis "Eesti Põllumajandustehnika" Tartu rajooni osakond 1961-1962; Eesti Põllumajandustehnika Tartu Rajoonikoondis 1963-1978; Tartu Rajooni Põllumajandustehnika Tootmiskoondis 1978-1991; Aktsiaselts Tartu EPT 1991
Säilikute piirdaatumid: 1944-1991
Säilikute arv: 1159

Teadus-Tootmiskoondis "Eesti Põllumajanduskeemia" Pärnu Rajoonikoondis - EAA.V-1136
Säilikute piirdaatumid: 1980-1983
Säilikute arv: 16

Veski Masina-Traktorijaam - EAA.V-128
Säilikute arv: 4

Viljandi EPT Liikuv Eriehitustööde Mehhaniseeritud Kolonn - EAA.V-111
Säilikute piirdaatumid: 1973-1994
Säilikute arv: 79

Viljandi Masina-Maaparandusjaam - EAA.V-105
Säilikute piirdaatumid: 1954-1960
Säilikute arv: 95

Viljandi Masina-Traktorijaam ja Hobu-Masina-Laenutuspunktid - EAA.V-106
Viljandi Masina-Traktorijaam 1944-1958; Arujaagu ehk Viljandi II Hobu-masinlaenutuspunkt 1944-1948; Holstre Hobu-masinlaenutuspunkt 1944-1949; Karksi Hobu-masinlaenutuspunkt 1944-1949; Kõpu Hobu-masinlaenutuspunkt 1944-1948; Paistu Hobu-masinlaenutuspunkt 1944-1948; Raudna Hobu-masinlaenutuspunkt 1944-1949; Rimmu Hobu-masinlaenutuspunkt 1944-1948; Suislepa Hobu-masinlaenutuspunkt 1944-1949; Suure-Kapsta ehk Viljandi I Hobu-masinlaenutuspunkt 1944-1949; Tarvastu
Säilikute piirdaatumid: 1944-1958
Säilikute arv: 135

Viljandi Rajooni Põllumajandustehnika Tootmiskoondis - EAA.V-102
Viljandi Masina-Traktorijaam 1945-1958; Koondis "Eesti Põllumajandustehnika" Viljandi Rajooni Osakond 1961-1964; Koondis "Eesti Põllumajandustehnika" Viljandi Rajoonikoondis 1964-1978; Viljandi Rajooni Põllumajandustehnika Tootmiskoondis 1978-1994
Säilikute piirdaatumid: 1945-1994
Säilikute arv: 3115

Viljandi Remondi- ja Tehnikajaam - EAA.V-107
Säilikute piirdaatumid: 1958-1961
Säilikute arv: 75

Väikeettevõte "Veta" - EAA.V-290
Säilikute piirdaatumid: 1990-1992
Säilikute arv: 9

Võnnu Kolhoosidevaheline Remonttöökoda - EAA.V-430
Säilikute piirdaatumid: 1959-1964
Säilikute arv: 12

Võnnu Masina-Traktorijaam - EAA.V-264
Säilikute piirdaatumid: 1949-1958
Säilikute arv: 192

Võru Maaparandusjaam - EAA.V-268
Säilikute piirdaatumid: 1952-1957
Säilikute arv: 35

Üleliidulise Ühingu "Heinvaru" Eesti Vabariikliku Kontori Tartu Põhipunkt - EAA.V-191
NSVL Varumise Ministeeriumi Üleliidulise Ühingu "Heinvaru" Eesti Vabariikliku Kontori Tartu Maakonna Punkt 1945-1951; NSVL Varumise Ministeeriumi Üleliidulise Ühingu "Heinvaru" Eesti Vabariikliku Kontori Tartu Põhipunkt 1951-1952
Säilikute piirdaatumid: 1945-1952
Säilikute arv: 8