Fondiloend

13.10. Tervishoiuasutused

Apteek nr. 3 Tallinnas - EAA.V-96
Säilikute piirdaatumid: 1944-1992
Säilikute arv: 14

Apteekide Peavalitsus - EAA.V-94
Apteekide Peavalitsus 1944-1989; Eesti Farmaatsiakoondis 1989-1991; Riigiettevõte "Eesti Farmaatsia" 1991-1994
Säilikute piirdaatumid: 1944-1994
Säilikute arv: 4271

Apteekide Peavalitsuse Kaadrite osakond - EAA.V-95
Apteekide Peavalitsuse Kaadrite ja Eritööde Osakond 1944-1954
Säilikute piirdaatumid: 1944-1954
Säilikute arv: 220

Eesti Ravimi Tartu osakond - EAA.V-1
Tartu Farmatseutiline Ladu 1944-1950; Tartu Apteegiladu 1950-1994; Eesti Ravim RAS Tartu osakond 1994-1998
Säilikute piirdaatumid: 1944-1998
Säilikute arv: 243

Elva Rajooni Haigla - EAA.V-65
Säilikute piirdaatumid: 1950-1962
Säilikute arv: 134

Elva Rajooni TSN Täitevkomitee Sotsiaalkindlustuse Osakond - EAA.V-299
Säilikute piirdaatumid: 1950-1962
Säilikute arv: 18

Elva Rajooni TSN Täitevkomitee Tervishoiuosakond - EAA.V-66
Elva Rajooni TSN TK Tervishoiuosakond
Elva Rajooni Kehakultuuri- ja Spordikomitee 1950-1956; Elva Rajooni Sanitaar-Epidemioloogiajaam 1950-1956; Elva Rajooni Teedla Lastesõim 1950-1956; Elva Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu täitevkomitee Tervihsoiuosakond 1950-1956
Säilikute piirdaatumid: 1950-1956
Säilikute arv: 37

Kallaste Rajooni Haigla - EAA.V-67
Säilikute piirdaatumid: 1950-1965
Säilikute arv: 20

Kallaste Rajooni TSN Täitevkomitee Sotsiaalkindlustuse Osakond - EAA.V-298
Säilikute piirdaatumid: 1950-1959
Säilikute arv: 15

Kivisilla apteek - EAA.V-121
Tartu Rajooni Kivisilla Apteek nr. 2 1944-1977; ENSV Tervishoiuministeerium Apteekide Peavalitsuse Kivisilla Apteek 1978-1993; Munitsipaalettevõte Kivisilla Apteek 1993-1998; Osaühing Kivisilla Apteek 1998-2000
Säilikute piirdaatumid: 1944-2000
Säilikute arv: 156

Lõuna-Eesti Farmaatsiakoondis - EAA.V-93
Apteekide Peavalitsuse Tartu Kontor 1945-1953; Apteekide Peavalitsuse Tartu Osakond 1953-1981; Apteekide Peavalitsuse Tartu Rajoonidevaheline Kontor 1981-1991; Lõuna-Eesti Farmaatsiakoondis 1991-1994; Apteegid Lõuna-Eestis
Säilikute piirdaatumid: 1945-1993
Säilikute arv: 1269

Pärnu Kuurordi Ravi- ja Puhkeasutuste Koondis - EAA.V-1123
Säilikute piirdaatumid: 1974-1990
Säilikute arv: 728

Pärnu Linnavalitsuse Tervishoiuosakond - EAA.V-887
Pärnu Linna TSN Täitevkomitee Tervishoiuosakond 1944-1975; Pärnu Linna RSN Täitevkomitee Tervishoiuosakond 1976-1990; Pärnu Linnavalitsuse Tervishoiuosakond 1991-1992; Pärnu linna ja maakonna polikliinikud, haiglad ja teised tervishoiusasutused 1944-1992
Säilikute piirdaatumid: 1944-1992
Säilikute arv: 1882

Sanatoorium "Estonia" - EAA.V-1074
Pärnu Sanatooriumid 1944-1947; Pärnu Kuurordi Sanatoorium nr 1 1947-1962; Sanatoorium "Estonia" 1962-1973
Säilikute piirdaatumid: 1944-1973
Säilikute arv: 235

Sanatoorium "Rahu" - EAA.V-1072
Pärnu Kuurordi Sanatoorium nr 2 1947-1954; Pärnu Kuurordi Sanatoorium nr 2-4 1954-1956; Pärnu Kuurordi Sanatoorium nr 2 1956-1962; Sanatoorium "Rahu" 1962-1973
Säilikute piirdaatumid: 1947-1973
Säilikute arv: 160

Sanatoorium "Sõprus" - EAA.V-1073
Pärnu Kuurordi Sanatoorium nr 3 1947-1962; Sanatoorium "Sõprus" 1962-1973
Säilikute piirdaatumid: 1947-1973
Säilikute arv: 85

Sanatoorium nr 4 - EAA.V-1071
Pärnu Kuurordi Sanatoorium nr 4 1947-1954; Pärnu Kuurordi Sanatoorium nr 2-4 1954-1956
Säilikute piirdaatumid: 1947-1955
Säilikute arv: 16

Tammistu Invaliidide Kodu - EAA.V-293
Invaliidide Kodu "Tartu Kodu" 1944-1948; Tammistu Invaliidide Kodu 1948-1986
Säilikute piirdaatumid: 1944-1986
Säilikute arv: 86

Tartu Kiirabi - EAA.V-391
Tartu Linna Kiiresmaabijaam 1945-1962; Tartu Linna Meditsiiniline Kiirabijaam 1962-1973; Tartu Linna Kiirabijaam 1973-1996; Tartu Kiirabi 1996-2001
Säilikute piirdaatumid: 1945-2001
Säilikute arv: 911

Tartu Rajooni Nakkushaigla - EAA.V-63
Tartumaa Tuberkuloosihaigla "Erika" 1949-1950; Tartu Rajooni Tuberkuloosihaigla 1950-1965; Tartu Rajooni Nakkushaigla 1965-1966
Säilikute piirdaatumid: 1949-1967
Säilikute arv: 92

Tartu Rajooni Sanitaar-Epidemioloogia Jaam - EAA.V-60
Tartumaa Sanitaar-Epidemioloogiline Jaam 1944-1950; Tartu Rajooni Sanitaar-Epidemioloogia Jaam 1950-1983; Elva Linna lastesõim 1965-1966; Peedu Lastesanatoorium 1965-1967; Tartu Rajooni Tuberkuloosihaigla 1965-1968; Elva Tuberkuloosidispanser 1965-1971; Elva Väikelastekodu 1965-1983; Kambja Jaoskonnahaigla 1965-1983; Kiirabijaam 1965-1983; Kodijärve Tuberkuloosihaigla 1965-1983; Rõngu Jaoskonnahaigla 1965-1983; Kuuste Jaoskonnahaigla (ambulatoorium) 1966-1974; Mäksa Haigla
Säilikute piirdaatumid: 1944-1983
Säilikute arv: 1595

Tartu Rajooni TSN TK Tervishoiuosakond - EAA.V-64
Säilikute piirdaatumid: 1950-1963
Säilikute arv: 219

Tartumaa Kiirabi - EAA.V-62
Säilikute piirdaatumid: 1992-1996
Säilikute arv: 10

Tartumaa Polikliinik - EAA.V-61
Puhja Haigla 1984; Tartu Rajooni Keskpolikliinik 1984-1987; Elva Haigla 1984-1988; Elva Väikelastekodu 1984-1988; Kambja Haigla 1984-1988; Rõngu Haigla 1984-1988; Uderna Tuberkuloosihaigla 1984-1988; Kallaste Haigla 1984-1989; Kodijärve Haigla 1984-1989; Võnnu Haigla 1984-1989; Kiirabijaam 1984-1991; Ambulatooriumid 1984-1995; Tartu Maakonna Keskpolikliinik 1988-1991; Tartumaa Polikliinik 1992-2000; Velsker-ämmaemandapunktid 1984-1999
Säilikute piirdaatumid: 1984-2000
Säilikute arv: 585

Tarvastu erihooldekodu - EAA.V-435
Vabariiklik Tarvastu Vaimuhaiguste haigla 1946-1951; Vabariiklik Tarvastu Psühhoneuroloogia haigla 1951-1990; Tarvastu Psühhiaatriahaigla 1990-1995
Säilikute piirdaatumid: 1946-1997
Säilikute arv: 125