Fondiloend

13.11. Haridus- ja teadusasutused

Eesti Agrobiokeskus - EAA.V-346
Balti Tsonaalne Teadusliku Uurimise Veterinaarlaboratoorium 1967-1990; Eesti Põllumajanduslik Biotehnoloogiakeskus 1987-1996; Eesti Agrobiokeskus 1996-2001
Säilikute piirdaatumid: 1967-2000
Säilikute arv: 363

Pärnu Kutsekeskkool nr 13 - EAA.V-297
Ehituskool nr 20 1955-1963; Linnakutsekool nr 13 1963-1974; Kutsekeskkool nr 13 1974-1990
Säilikute piirdaatumid: 1955-1990
Säilikute arv: 151

Pärnu Kutsekoolide Tsentraliseeritud Raamatupidamine - EAA.V-253
Pärnu Kutsekoolide Tsentraliseeritud Raamatupidamine 1978-1992; Kutsekeskkool nr 7 1978-1991; Kutsekeskkool nr 13 1978-1990; Erikutsekool nr 35 1978-1984; Erikutsekool nr 2 1985-1990; Pärnu Kutsekeskkool 1991
Säilikute piirdaatumid: 1978-1992
Säilikute arv: 103

Sindi Kergetööstuskool - EAA.V-360
Kutsekeskkool nr 7 1978-1991; Sindi kergetööstuskool 1991-2003
Säilikute piirdaatumid: 1978-2003
Säilikute arv: 173

Tartu õhtukeskkool - EAA.V-482
Tartu Kaugõppekeskkool 1959-1987; Tartu Õhtukeskkool 1987-1997
Säilikute piirdaatumid: 1954-1994
Säilikute arv: 491

Tartumaa Täiskasvanute Koolituskeskus - EAA.V-358
Tartumaa Täiskasvanute Koolituskeskus 1978-1995; Osaühing Tartumaa Koolituskeskus 1995-2005
Säilikute piirdaatumid: 1978-2005
Säilikute arv: 50

Tihemetsa Metsatehniline Kool - EAA.V-319
Säilikute piirdaatumid: 1949-1958
Säilikute arv: 11

Tihemetsa Põllumajandustehnikum - EAA.V-318
Vaeküla Põllumajanduse Mehhaniseerimise Tehnikum 1944-1959; Uuemõisa Põllumajandustehnikum 1944-1948; Saku Maakorralduse ja Maaparanduse Tehnikum 1948-1958; Saku Põllumajandustehnikum 1959-1961; Tihemetsa Metsatehniline Tehnikum 1946-1959; Tihemetsa Põllu- ja Metsamajanduse Tehnikum 1959-1961; Tihemetsa Põllumajanduse Mehhaniseerimise Tehnikum 1961-1968; Tihemetsa Sovhoostehikum 1968-1993; Tihemetsa Põllumajandustehnikum 1993-2003
Säilikute piirdaatumid: 1944-2003
Säilikute arv: 10102