Fondiloend

13.5. Tööstusasutused

Abja Linavabrik - EAA.V-342
Abja Toorlinavabrik ja Tööstuskombinaat 1944-1946; Abja Toorlinavabrik 1946-1971; Tootmiskoondis "Lina" Abja tsehh 1971-1977; Tootmiskoondis "Lina" Abja Linavabrik 1977-1988; Nõmme sovhoosi Abja Linavabrik 1989; Nõmme sovhoosi väikeettevõte "Abja Linavabrik" 1989; Väikeettevõte "Abja Linavabrik" 1990-1991; Aktsiaselts "Lina" 1991-1997
Säilikute piirdaatumid: 1945-1997
Säilikute arv: 409

Est Maz Service AS - EAA.V-69
Aktisaselts Est Maz Service 1992-1999; Osaühing Samo Auto 1998-1999
Säilikute piirdaatumid: 1992-1999
Säilikute arv: 25

Ilmatsalu Tellisetehas - EAA.V-30
Säilikute piirdaatumid: 1946-1958
Säilikute arv: 49

Invaliidide Kooperatiiv-artell "Rahvamööbel" - EAA.V-248
Invaliidide Kooperatiiv-artell "Mööbel" 1951-1954; Invaliidide Kooperatiiv-artell "Rahvamööbel" 1954-1958
Säilikute piirdaatumid: 1950-1958
Säilikute arv: 175

Kilingi-Nõmme vabrik Linavatt - EAA.V-953
Saarde Toorlinavabrik ja Tööstuskombinaat 1944-1945; Saarde Toorlinavabrik 1945-1952; Kilingi-Nõmme Toorlinavabrik 1952-1960; Kilingi-Nõmme vabrik "Linavatt" 1960-1961
Säilikute piirdaatumid: 1944-1961
Säilikute arv: 91

Linakudumisvabrik "Bolševik" - EAA.V-952
Linavabrik "Bolševik" 1944-1950; Linaketramis- ja Kudumisvabrik "Bolševik" 1950-1956; Linakudumisvabrik "Bolševik" Mõisakülas 1956-1962
Säilikute piirdaatumid: 1944-1962
Säilikute arv: 953

Mootoritehas "Proletaar" - EAA.V-395
Säilikute piirdaatumid: 1944-1958
Säilikute arv: 104

Naha-jalatsikombinaat "Kroom" Pärnus - EAA.V-157
Nahatööstus "Kroom" 1944-1960; Naha-jalatsikombinaat "Kroom" 1960-1963
Säilikute piirdaatumid: 1944-1963
Säilikute arv: 1239

Nahajalatsitootmiskombinaat "Kommunaar" Pärnu filiaal - EAA.V-158
Tallinna Nahajalatsitootmiskombinaat "Kommunaar" Pärnu filiaal 1963-1989; Tallinna Nahajalatsitoomiskombinaadi "Kommunaar" Pärnu Jalatsivabrik 1990-1991; Aktsiaselts Pärnu Jalats 1992-1996; Nahajalatsitootmiskombinaadi "Kommunaar" Pärnu filiaali Lastepäevakodu 1968-1980
Säilikute piirdaatumid: 1963-1996
Säilikute arv: 579

Otepää Autoremonditehas - EAA.V-68
Otepää Autoremonditehas nr 4 1959-1990; Otepää Autoremonditehas 1990-1992; Aktsiaselts Otepää Autoremonditehas 1992-1999; ORT Disel Service osaühing 1992-1999
Säilikute piirdaatumid: 1959-1999
Säilikute arv: 519

Pärnu Kalakombinaadi Tünnitööstus - EAA.V-229
Säilikute piirdaatumid: 1948-1959
Säilikute arv: 13

Pärnu Linakombinaat - EAA.V-915
Pärnu Linatööstus 1944-1950; Linaketramis- ja Kudumisvabrik Pärnus 1950-1962; Pärnu Linakombinaat 1962-1990; Riiklik Aktsiaselts Pärnu Linakombinaat 1993-1994; Pärnu Linakombinaadi Mõisaküla tsehh 1962-1994; Pärnu Linakombinaadi Kilingi-Nõmme tsehh 1962-1994
Säilikute piirdaatumid: 1944-1994
Säilikute arv: 5000

Pärnu Masinaehituse Tehas - EAA.V-394
Pärnu Masinaehituse Tehas 1958-1964; Tehas "Ilmarine" tsehh nr 2 1965; Pärnu Masinaehituse Tehas 1966-1992
Säilikute piirdaatumid: 1958-1992
Säilikute arv: 1842

Pärnu Mehaanika Tehas - EAA.V-396
Pärnu Mootoritehas "Eesti Mootor" 1944-1950; Pärnu Mehaanilise Piimatööstusseadmete Tehas 1950-1954
Säilikute piirdaatumid: 1944-1958
Säilikute arv: 66

Pärnu Õmblusvabrik - EAA.V-945
Vabrik "Kiir" 1956-1957; Pärnu Trikootööstus 1957-1962; Pärnu Õmblusvabrik 1963-1970
Säilikute piirdaatumid: 1956-1970
Säilikute arv: 347

Pärnu Õmblusvabrik AS - EAA.V-1155
V. Klementi nimelise Õmblustootmiskoondise Pärnu filiaal 1971-1974; Tallinna V. Klementi nimelise Õmblustootmiskoondise Pärnu filiaal 1974-1981; Rahvaste Sõpruse Ordeniga V. Klementi nimelise Tallinna Õmblustootmiskoondise Pärnu filiaal 1981-1992; Riikliku Aktsiaseltsi "Klementi" Pärnu filiaal 1992-1993; Aktsiaselts Pärnu Õmblusvabrik 1993
Säilikute piirdaatumid: 1966-1993
Säilikute arv: 406

Rahvatööndusettevõte "Kodu" Viljandi jaoskond - EAA.V-385
Viljandi Silmkoetoodete Vabrik 1967-1974; Rahvatööndusettevõte "Kodu" Viljandi jaoskond 1974-1990
Säilikute piirdaatumid: 1967-1990
Säilikute arv: 390

Sindi Tekstiilivabrik - EAA.V-47
Sindi 1. detsembri nimeline vabrik 1945-1983; Ordeniga "Austuse märk" 1. detsembri nimeline vabrik 1983-1989; Sindi Tekstiilivabrik 1989-1991; Riiklik Aktsiaselts Sindi Tekstiilivabrik 1991-1996
Säilikute piirdaatumid: 1945-1994
Säilikute arv: 3664

Tallus AS - EAA.V-141
Säilikute piirdaatumid: 1994-1998
Säilikute arv: 18

Tartu Aparaadiehituse Tehas - EAA.V-314
Tartu Aparaadiehituse Tehas 1958-1990; Tartu Aparaadiehituse Tehase Rentnike organisatsioon 1991-1994
Säilikute piirdaatumid: 1958-1994
Säilikute arv: 2004

Tartu Autoremonditehas - EAA.V-46
Tartu Autoremonditöökoda 1949-1954; Tartu Autoremonditehas 1954-1955; Tartu Autoremonditehas nr 3 1955-1967; Tartu Autode Remondi Katsetehas 1967-1992; Riiklik Aktsiaselts Tartu Autoremonditehas 1992-1997
Säilikute piirdaatumid: 1944-1997
Säilikute arv: 1584

Tartu Ehitusmaterjalide Tehas - EAA.V-28
Tartu Metallitööstuse Kombinaat "TMK" 1945-1956; Meleski klaasivabrik/-tsehh 1952, 1957-1974; Tartu Keraamikatehas 1956-1959; Sangaste tellisetsehhi lastesõim 1958-1965; Sangaste tellisetehas/-tsehh 1958-1981; Riigiettevõte Tartu ehitusmaterjalide Tehas 1960-1998; Tartu Klaas 1989-1991; Väikeettevõte Elinst 1991; Väikeettevõte Tehnik 1991-1994; Väikeettevõte Keraamika 1991-1996
Säilikute piirdaatumid: 1944-1997
Säilikute arv: 1616

Tartu Katseremonditehas - EAA.V-54
Tartu Auto-traktori Remonditehas nr 2 1944-1951; Tartu Rajoonidevahelised kapitaalremondi Töökojad 1951-1953; Tartu Remonditehas 1953-1959; Tartu Põllutöömasinate Tehas 1959-1960; Tartu Remonditehas 1960-1965; Tartu Katseremonditehas 1965-1971; Tööpunalipu ordeniga Tartu Katseremonditehas 1971-1980; Tööpunalipu ordeniga V. I. Lenini nimeline Tartu Katseremonditehas 1980-1990
Säilikute piirdaatumid: 1951-1990
Säilikute arv: 1421

Tartu Kaubandusliku Inventari Tehas - EAA.V-154
Tartu Tarbijate Kooperatiivi Liidu Tööstuskontor "Koolivara" 1944-1945; Tartu Tarbijate Kooperatiivi Majandusliku Liidu Tartu Tööstuskombinaat "Koolivara" 1945-1951; Eesti Tarbijate Kooperatiivi Vabariikliku Liidu Tartu Tööstuskombinaat 1951-1952; Tartu Oblasti Tarbijate Kooperatiivide Liidu Tööstuskombinaat 1952-1953; Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariikliku Liidu Tartu Tööstuskombinaat 1953-1963; Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariikliku Liidu Tartu Kaubandusliku Inventari
Säilikute piirdaatumid: 1944-1974
Säilikute arv: 641

Tartu Klaas - EAA.V-37
Renditsehh Tartu Klaas 1990-1995; Aktsiaselts Tartu Klaas 1995-2000
Säilikute piirdaatumid: 1990-2000
Säilikute arv: 44

Tartu Kombinaat ARS - EAA.V-240
ENSV Tarbekunsti Keskuse Tartu Büroo 1944-1945; NSVL Kunstifondi Eesti Vabariikliku Osakonna Tartu Osakond 1945-1968; ENSV Kunstifondi Tartu Osakond 1959-1961; ENSV Kunstifondi Tartu Kunstitoodete Töökojad 1961-1973; ENSV Kunstifondi Tartu Kombinaat "ARS" 1974-1991
Säilikute piirdaatumid: 1945-1991
Säilikute arv: 339

Tartu Kontrollaparatuuri Tehas - EAA.V-341
Riiklik aktsiaselts Tarkon 1994-1996
Säilikute piirdaatumid: 1943-1998
Säilikute arv: 4472

Tartu Maja - EAA.V-73
Tartu Elamuehituskombinaat 1976-1987; Ehitus- ja Projekteerimiskoondis "Tartu Maja" 1988-1989; Riiklik Aktsiaselts Tartu Maja 1989-1993; Aktsiaselts Tartu Maja 1994-1998; Ehitusvalitsus nr 2 1989; Ehitusvalitsus nr 1 1989-1990; Komplekteerimisvalitsus 1989-1992; Mehhaniseerimisvalitsus 1992-1993; Firma "Tamerto" 1989-1992; Firma "Tamel" 1990-1992; Firma "Tamerto" 1990-1992; Firma "Tamesko" 1990-1992; Firma "Tammre" 1990-1992; Firma "Laepaneel" 1991-1992; Firma "Seinapaneel"
Säilikute piirdaatumid: 1976-1998
Säilikute arv: 542

Tartu Põllutöömasinatehas "Võit" - EAA.V-336
Tartu Põllutöömasinate Tehas "Võit" 1944-1960; Tartu Põllutöömasinate Tehas 1960-1962; Tartu Põllutöömasinatehas "Võit" 1962-1994; Riiklik aktsiaselts Tartu Põllutöömasinatehas "Võit" 1994-1995
Säilikute piirdaatumid: 1944-1995
Säilikute arv: 1335

Tartu Raudbetoontoodete Tehas - EAA.V-72
Säilikute piirdaatumid: 1961-1991
Säilikute arv: 572

Tartu Õmblusvabrik "Sangar" - EAA.V-386
Tartu Õmblusvabrik "Sangar" 1956-1990; Riiklik Aktisaselts "Sangar" 1990-1993
Säilikute piirdaatumid: 1949-1993
Säilikute arv: 696

Tehas "Age" - EAA.V-316
Tehas "Taksomeeter" 1951-1953; Tehas AGE 1953-1958
Säilikute piirdaatumid: 1951-1958
Säilikute arv: 120

Tehas "Ehitusdetail" - EAA.V-75
Säilikute piirdaatumid: 1947-1961
Säilikute arv: 115

Tehas "Tehnik" - EAA.V-31
Säilikute piirdaatumid: 1944-1960
Säilikute arv: 47

Tehas "Termoautomaat" - EAA.V-315
Tartu Arstiriistade Tööstus 1941, 1944-1951; Tehas "Termoautomaat" 1951-1958
Säilikute piirdaatumid: 1944-1958
Säilikute arv: 122

Tehas "Võit" AS - EAA.V-337
Aktsiaselts Livoonia Holding 1995-2001?
Säilikute piirdaatumid: 1995-2001
Säilikute arv: 39

Tootmis-kaubanduskoondis "Linda" Viljandi Galanteriiettevõte - EAA.V-334
Tööndusartell "Täht" 1939-1953; Artell "Leek" 1954-1958; Viljandi Naha- ja Jalatsite Tööstuskombinaat "Leek" 1959-1960; Viljandi Naha- ja Jalatsitööstus "Leek" 1961-1962; Nahk-Galanteriikombinaat "Linda" Viljandi tsehh 1963-1988; Tootmis-Kaubanduskoondis "Linda" Viljandi Galanteriiettevõte 1988-1990; Artell "Objektiiv" 1947-1950
Säilikute piirdaatumid: 1939-1995
Säilikute arv: 1351

Tootmiskoondis "Kooperaator" Tartu filiaal - EAA.V-155
Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariikliku Liidu Tootmiskoondis "Kooperaator" Tartu filiaal 1974-1992; Aktsiaselts Tootja 1992-1993
Säilikute piirdaatumid: 1974-1997
Säilikute arv: 840

Tootmiskoondise Tootsi ametiühingu komitee - EAA.V-478
Säilikute piirdaatumid: 1950-1989
Säilikute arv: 58

Tootmiskoondise Tootsi Ellamaa jaoskond - EAA.V-479
Säilikute piirdaatumid: 1944-1992
Säilikute arv: 552

Tootmiskoondise Tootsi Lehtse jaoskond - EAA.V-477
Lehtse turbatööstus 1945-1970
Säilikute piirdaatumid: 1945-1991
Säilikute arv: 195

Ulila Turbatööstus - EAA.V-211
Ulila Turbatööstus 1945-1962; Ulila Turbatehas (Sangla) 1962-1970; Tootmiskoondis "Tootsi" Ulila filiaal 1971-1986
Säilikute piirdaatumid: 1945-1986
Säilikute arv: 1119

Vanaaseme Tellisetehas - EAA.V-29
Säilikute piirdaatumid: 1946-1954
Säilikute arv: 21

Viljandi Eksperimentaalvabrik Mistra - EAA.V-152
ENSV Kergetööstuse Ministeeriumi Viljandi Linaketramis- ja Kudumisvabrik 1944-1974; ENSV Kergetööstuse Ministeeriumi Konstrueerimisbüroo Ekspermientaaljaoskond nr. 2 1975-1977; Tallinna Laustekstiili Teadus-Tootmiskoondis "Mistra" Viljandi Eksperimentaalvabrik 1978-1991; Aktsiaselts Mistra-Viva 1992-1997; Aktsiaselts Baltex Nonwovens 1997-2001
Säilikute piirdaatumid: 1944-2001
Säilikute arv: 488

Viljandi Sandra OÜ - EAA.V-390
Säilikute piirdaatumid: 1991-2006
Säilikute arv: 52

Viljandi Toorlinavabrik - EAA.V-343
Säilikute piirdaatumid: 1944-1961
Säilikute arv: 46

Õmblusfirma Orhidee - EAA.V-1156
Säilikute piirdaatumid: 1988-1992
Säilikute arv: 15