Fondiloend

13.14. Teenindus- ja kommunaalmajandusasutused

Elva linna Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee - EAA.V-433
Säilikute piirdaatumid: 1945-1953
Säilikute arv: 24

Elva Rajooni Täitevkomitee Kommunaalosakonna Ehitus-Remontkontor - EAA.V-39
Säilikute piirdaatumid: 1954-1956
Säilikute arv: 13

Hoonete haldamise asutus ERMEK - EAA.V-303
Ülenurme valla asutus ERMEK 1995-1999; Hoonete haldamise asutus ERMEK 1999-2001
Säilikute piirdaatumid: 1993-2001
Säilikute arv: 4

Kallaste Rajooni TSN TK Kohaliku Majanduse Kombinaat - EAA.V-250
Kallaste Rajooni Töörahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Tööstuskombinaat 1951-1957; Kallaste Rajooni Töörahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Kohaliku Majanduse Kombinaat 1957-1960
Säilikute piirdaatumid: 1951-1960
Säilikute arv: 71

Munitsipaalettevõte "Avarem" Tartus - EAA.V-220
Munitsipaalettevõte "Avarem" 1990-1993
Säilikute piirdaatumid: 1990-1993
Säilikute arv: 16

Munitsipaalettevõte "Kermo" Tartus - EAA.V-236
Munitsipaalettevõte "Kermo" 1969-1995
Säilikute piirdaatumid: 1969-1995
Säilikute arv: 27

Munitsipaalettevõte "Komre" Tartus - EAA.V-255
Väikeettevõte "Komre" 1990-1992; Munitsipaalettevõte "Komre" 1992-1997; Väikeettevõte "Bukett "1991
Säilikute piirdaatumid: 1990-1997
Säilikute arv: 24

Munitsipaalettevõte "Meetak" Tartus - EAA.V-257
Munitsipaalettevõte "Meetak" 1991-1992
Säilikute piirdaatumid: 1991-1992
Säilikute arv: 5

Munitsipaalettevõte "Siim" Tartus - EAA.V-210
Munitsipaalettevõte "Siim" 1991-1994
Säilikute piirdaatumid: 1991-1994
Säilikute arv: 9

Munitsipaalettevõte "Tartu Signaal" - EAA.V-256
Katsemontaazivalitsus Signaal Tartu jaoskond 1989; Firma Tartu Signaal 1990-1992; Munitsipaalettevõte Tartu Signaal 1992-1997
Säilikute piirdaatumid: 1989-1997
Säilikute arv: 20

Munitsipaalettevõte "Tarvita" Tartus - EAA.V-235
Tartu Konservitehase filiaal "Tarvita" 1986-1989; Munitsipaalettevõte "Tarvita" 1990-1993
Säilikute piirdaatumid: 1986-1993
Säilikute arv: 18

Munitsipaalettevõte "Õppur" Tartus - EAA.V-221
Munitsipaalettevõte "Õppur" 1990-1995
Säilikute piirdaatumid: 1990-1995
Säilikute arv: 26

Munitsipaalettevõte Sandra Tartus - EAA.V-363
Säilikute piirdaatumid: 1990-1994
Säilikute arv: 17

Mäksa küla RSN Täitevkomitee - EAA.V-436
Säilikute piirdaatumid: 1959-1990
Säilikute arv: 37

Pärnu naftabaas - EAA.V-122
Pärnu Naftabaas 1944-1991; Riigiettevõte Eesti Kütus Pärnu Terminal 1991-1994
Säilikute piirdaatumid: 1944-1994
Säilikute arv: 83

Pärnu Teeninduskoondis - EAA.V-1115
Teeninduskombinaat "Säde" 1975-1981; Pärnu Teenindustootmisvalitsus 1982-1989; Pärnu Teeninduskoondis 1990-1992
Säilikute piirdaatumid: 1975-1992
Säilikute arv: 932

Tartu Ehitusteeninduse Valitsus - EAA.V-475
Säilikute piirdaatumid: 1974-1990
Säilikute arv: 435

Tartu Linna Kommunaalettevõtete Kombinaat - EAA.V-258
Tartu Linna Kommunaalettevõtete ja Heakorra Trust 1957-1964; Tartu Linna Kommunaalettevõtete Kombinaat 1965-1990; Väikeettevõte Kord 1990
Säilikute piirdaatumid: 1957-1990
Säilikute arv: 929

Tartu Linna Küttekontor ja Elva Rajooni Küttekontor - EAA.V-246
Tartu Linna Küttekontor 1944-1996; Elva Rajooni Küttekontor 1952-1954
Säilikute piirdaatumid: 1940-1996
Säilikute arv: 381

Tartu Linna Pandimaja - EAA.V-249
Säilikute piirdaatumid: 1949-1993
Säilikute arv: 34

Tartu Linna TK Kommunaalmajanduse Osakonna Heakorra Kontor - EAA.V-259
Säilikute piirdaatumid: 1944-1957
Säilikute arv: 114

Tartu Linna TK Kommunaalmajanduse Osakonna Kommunaalettevõtete Kontor - EAA.V-260
Säilikute piirdaatumid: 1944-1957
Säilikute arv: 63

Tartu Linna Tööstuskombinaat - EAA.V-242
Tartu Tööstuskombinaat 1944-1945; Tartu Linna Tööstuskombinaat 1945-1959; Tööstuskombinaat "Kangur" 1960
Säilikute piirdaatumid: 1944-1960
Säilikute arv: 744

Tartu Linna Veevärgi-, Kanalisatsiooni- ja Gaasikontor - EAA.V-261
Säilikute piirdaatumid: 1944-1957
Säilikute arv: 49

Tartu naftabaas - EAA.V-412
Tartu naftabaas 1944-1991; Tartu Eesti Kütus 1991-1993; Eesti Kütuse Tartu terminal 1993-1994
Säilikute piirdaatumid: 1944-1994
Säilikute arv: 148

Tartu rajooni elamute ekspluatatsiooni valitsus - EAA.V-415
Elva linna majavalitsused nr 1, 2, 3 1951-1958; Elva linna majavalitsus 1958-1973
Säilikute piirdaatumid: 1951-1988
Säilikute arv: 111

Tartu Reisi- ja Ekskursioonibüroo - EAA.V-434
Säilikute piirdaatumid: 1978-1992
Säilikute arv: 51

Tartu Teenindustootmisvalitsus - EAA.V-244
Teeninduskombinaat "Täht" 1967-1981; Tartu Teenindustootmisvalitsus 1982-1990; Munitsipaalettevõte "Festa" 1990-1992; Munitsipaalettevõte "Laenutus" 1990-1993; Munitsipaalettevõte "Mängude Tuba" 1990-1993; Munitsipaalettevõte "Jõe saun" 1990-1993; Munitsipaalettevõte "Tiigi saun" 1990-1993
Säilikute piirdaatumid: 1967-1993
Säilikute arv: 710

Teenindusettevõte "Tarvik" Tartus - EAA.V-247
Kodumasinate Remondi Tehase Tartu filiaal 1976-1983; Tootmiskoondis "Ühendus" Tartu filiaal 1984-1989; Teenindusettevõte "Tarvik" 1990-1992
Säilikute piirdaatumid: 1976-1992
Säilikute arv: 72

Teeninduskombinaat "Kalev" Tartus - EAA.V-243
Tartumaa Töörahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Tööstuskombinaat 1944-1950; Tartu Rajooni Töörahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Tööstuskombinaat 1950-1956; Tartu Rajooni Töörahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Kohaliku Majanduse Kombinaat 1957-1958; Teeninduskombinaat "Kalev" 1959-1974
Säilikute piirdaatumid: 1944-1974
Säilikute arv: 867

Teeninduskombinaat EDU - EAA.V-245
Tartu Linna Töörahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Elutarbelise Teenindamise Kombinaat 1959; Teeninduskombinaat "Edu" 1960-1986; Tartu Rajooni Teenindustootmisvalitsus 1986-1990; Koondis "Edu" 1990-1992
Säilikute piirdaatumid: 1959-1992
Säilikute arv: 1044

Võõrastemaja "Tartu" - EAA.V-262
Munitsipaalettevõte Tartu Võõrastemaja 1990-1994; Väikeettevõte Võõrastemaja Tartu 1994; Aktsiaselts Ela Hotell Tartu 1994-1996; Aktsiaselts Ela Reisid 1996-2002
Säilikute piirdaatumid: 1990-2002
Säilikute arv: 11