Fondiloend

13.2. Korrakaitseasutused

Jõgeva Valvekeskus - EAA.V-56
Jõgeva rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Siseasjade Osakonna ja Ametkonnaväline Rajoonidevaheline Valvejaoskond 1966-1979; Jõgeva rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Siseasjade Osakonna Valvekeskus 1979-1991; Eesti Politseiameti Valvekoondise Jõgeva Valvekeskus 1991-1998
Säilikute piirdaatumid: 1966-1998
Säilikute arv: 35

Pärnu Valvekeskus - EAA.V-1158
Pärnu Miilitsa juures asuv Valveosakond 1953-1968; Pärnu Linna RSN TK Siseasjade Osakonna juures asuv Ametkonnaväline Valveosakond 1969-1989; Pärnu Linna RSN TK Siseasjade Osakonna juures asuv Valveosakond 1989-1991; EV Siseministeeriumi Valvekoondis Pärnu Valvekeskus 1991-1998; AS EVK GRUPP Pärnu Valvekeskus 1998
Säilikute piirdaatumid: 1953-1998
Säilikute arv: 103

Põlva Valvekeskus - EAA.V-57
Põlva rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Siseasjade Osakonna Valvekeskus 1988-1991; Eesti Politseiameti Valvekoondise Põlva Valvekeskus 1991-1998
Säilikute piirdaatumid: 1988-1998
Säilikute arv: 10

Tartu Valvekeskus - EAA.V-55
Tartu Linna Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee Miilitsaosakonna juures asuv Valveteenistuse osakond 1952-1969; Tartu Linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Siseasjade osakonna Valveteenistuse osakond 1969-1978; Tartu Linna rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Siseasjade osakonna Ametkonnaväline Valveosakond 1978-1990; Eesti Politseiameti Valvekoondise Tartu Valvekeskus 1991-1998
Säilikute piirdaatumid: 1952-1998
Säilikute arv: 332

Valga Valvekeskus - EAA.V-58
Valga Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee Siseasjade osakonna Ametkonnaväline Valvejaoskond 1962-1979; Valga Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Siseasjade osakonna Valvekeskus 1979-1991; Eesti Politseiameti Valvekoondise Valga Valvekeskus 1991-1998
Säilikute piirdaatumid: 1962-1998
Säilikute arv: 60

Võru Valvekeskus - EAA.V-59
Võru rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee Siseasjade osakonna juures asuv Ametkonnaväline Valvejaoskond 1959-1979; Võru rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Siseasjade Osakonna Valvejaoskond 1979-1991; Eesti Politseiameti Valvekoondise Võru Valvekeskus 1991-1998
Säilikute piirdaatumid: 1959-1998
Säilikute arv: 109