Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

10.5.12. Teaduslikud seltsid

Eesti sugukondade uurimise büroo - EAA.1726
Säilikute piirdaatumid: 1928-1938
Säilikute arv: 38

Eestimaa Kirjanduse Ühing - EAA.5139
Estländische literärische Gesellschaft
Эстляндское литературное общество
Tallinna Kirjalaste Selts
Säilikute piirdaatumid: 1859-1917
Säilikute arv: 5

Eestimaa Metsaselts - EAA.4898
Estländischer Forstverein
Эстляндское общество лесовладельцев
Säilikute piirdaatumid: 1867-1900
Säilikute arv: 24

Liivi-, Eesti- ja Kuramaa ürikute raamatu väljaandmise komisjon - EAA.1619
Comission zur Fortführung des Liv-, Est- und Kurländischen Urkundenbuchs
Комиссия издания книги грамот Лифляндии, Эстляндии и Kурляндии
Säilikute piirdaatumid: 1883-1889
Säilikute arv: 1

Narva Arstide Selts - EAA.3182
Нарвское общество врачей
Säilikute piirdaatumid: 1924
Säilikute arv: 1

Saaremaa Uurimise Selts - EAA.613
Verein zur Kunde Oesels
Säilikute piirdaatumid: 1913-1915
Säilikute arv: 2

Soome-ugri uurimuste Eesti komitee - EAA.3699
Säilikute piirdaatumid: 1930-1940
Säilikute arv: 7

Tartu Arstiteaduslik Selts - EAA.3576
Dorpater Medizinische Gesellschaft
Дерптское (Юрьевское, Тартуское) медицинское общество
Säilikute piirdaatumid: 1867-1930
Säilikute arv: 34

Tartu Terapeutide Selts - EAA.T-720
Säilikute piirdaatumid: 1945-1989
Säilikute arv: 12

Vene Keiserliku Kalanduse ja Kalakasvatuse Seltsi Eestimaa osakond - EAA.2082
Estländische Abteilung der Kaiserlich Russischen Gesellschaft für Fischzucht und Fischfang
Эстляндское отделение Pусского общества рыболовства и рыбоводства
Säilikute piirdaatumid: 1885
Säilikute arv: 1

Vene Tehnika Seltsi Eestimaa osakond - EAA.2657
Estländische Abteilung der russischen technischen Gesellschaft
Эстляндское отделение Pусского технического общества
Säilikute piirdaatumid: 1880-1898
Säilikute arv: 15

Üleliidulise botaanika seltsi Eesti osakond - EAA.5435
Säilikute piirdaatumid: 1958-1991
Säilikute arv: 18