Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Liivi-, Eesti- ja Kuramaa ürikute raamatu väljaandmise komisjon - EAA.1619
Comission zur Fortführung des Liv-, Est- und Kurländischen Urkundenbuchs
Комиссия издания книги грамот Лифляндии, Эстляндии и Kурляндии

Ajalugu

Aastatel 1853–1873 ilmus Friedrich Georg von Bunge eestvedamisel kuus esimest köidet koguteosest „Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch“. Komisjon moodustati tõenäoliselt pärast Tallinna rae üleskutset Eesti-, Liivi-, Kura- ja Saaremaa rüütelkonnale ning Riia,
Tartu, Pärnu ja Miitavi linnale toetada F. G. von Bunge alustatud Balti ajaloo uurimiseks
oluliste allikate avaldamist. 1872. a juulis jätkas ürikute raamatu väljaandjana H. Hildebrand.
Komisjoni eestvedamisel ilmus „Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch“, Bd.
7–12 (1881–1910); II. Abteilung, Bd. 1–3 (1900–1914).

Materjal

Kirjavahetus Liivimaa ning Saaremaa maanõunike kolleegiumi, Kuramaa rüütelkonna
komitee, Riia linnavalitsuse majandusameti, Tartu, Pärnu ning Miitavi linnavalitsuse,
Tallinna linnakassa ja teistega ürikute raamatu väljaandmise rahalise toetamise, aruannete revideerimise ja muudes küsimustes; komisjoni tulude-kulude aruanded.

Seonduv aines

LVVA 214-1-1088. Liv-, Est- und Kurländisches Urkundenbuch. Fortsetzung 1. kd, 1871–
1920.

Kirjandus

Hermann Hildebrand. Die Arbeiten bei Fortsetzung des liv-, est- und kurländischen Urkundenbuches. — Rigasche Zeitung 1873, nr 15.
H. Hildebrand. Die Arbeiten für das liv-, est- und kurländische Urkundenbuch im Jahre
1874/75. Riga 1876.
H. Hildebrand. Die Arbeiten für das liv-, est- und kurländische Urkundenbuch im Jahre
1875/76. Riga 1876.
Bernhard Albert Hollander. Memorial, betreffend die Fortführung der Arbeiten zur Herausgabe des Liv-, Est- und Kurländischen Urkundenbuchs. Riga 1904.
Philipp Schwartz. Die Arbeiten für das liv-, est- und kurländische Urkundenbuch im Jahre
1890/91. Riga 1891.
Ph. Schwartz. Die Arbeiten für das liv-, est- und kurländische Urkundenbuch im Jahre
1891/92. Riga 1892.
Ph. Schwartz, Leonid Arbusow. Die Arbeiten für das liv-, est- und kurländische Urkundenbuch im Jahre 1892/93. Riga 1893.
Oskar Stavenhagen. Die Arbeiten für das liv-, est- und kurländische Urkundenbuch im Jahre 1893/94. Riga 1894.