Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Vene Tehnika Seltsi Eestimaa osakond - EAA.2657
Estländische Abteilung der russischen technischen Gesellschaft
Эстляндское отделение Pусского технического общества

Ajalugu

Uute tehnikasaavutuste juurutamise, tehniliste teaduste alase informatsiooni ja tehnilise hariduse levitamisega tegelenud selts.
Vene Tehnika Selts asutati 1866. a Peterburis, alates 1874. a-st kandis nime Keiserlik
Vene Tehnika Selts. Seltsi juures tegutses üheksa osakonda: tehnikahariduse, mehaanika-, inseneri-, fotograafia-, sõjatehnika-, elektrotehnika-, aerotehnika-, raudtee- ning keemia, tehnoloogia ja metallurgia osakond.
1880. a avati seltsi Eestimaa osakond, sinna kuulusid Tallinna tehaste direktorid,
tsiviil-, sõja- ja mereinsenerid, tehnikud ja fotograafid. Osakonna juures toimusid tehnilise joonestamise kursused ning 1885. a asutati tööliste õhtukool, korraldati erinevaid loenguid.
Osakonnal oli ka tehnikaraamatukogu.
Pärast 1898. a andmed tegevuse kohta puuduvad.

Materjal

Põhikiri (mustand); koosolekute protokollid (1880–1881, 1884–1893); tegevuse aruanded (1881–1893); sissetulnud (1884–1898) ja väljaläinud (1882–1886) kirjad; seltsi liikmete nimekirjad (1880–1893); tehnikaraamatukogu eeskiri (1891) ja aruanded (1883); dokumendid
Tallinna tehnikakoolide ning kursuste asutamise ja õppekavade kohta (1884–
1887, sh Vene Tehnika Seltsi Eestimaa osakonna tööliste õhtukooli põhikiri (EAA 2657-
1-2, l. 136–137); toimikud näituste korraldamise kohta (1881–1893); registratuurraamat
(1891).

Seonduv aines

EAA 30-5-8279. Дело о выдаче разрешения на открытие в г. Ревеле Эстляндского
отделения Имп. Русского технического общества, 1880.
EAA 30-5-8301. Дело Эстляндской промышленной выставки в г. Ревеле в 1885 г.
EAA 30-5-8316. Дело по прошению губернского секретаря И. Тетерина о азрешении
ему помещать на своих работах отзыв поощрения, присужденный Советом Имп.
Tехнического общества за работы, представленные на фотографическую выставку
1894 г.
EAA 30-5-8392. Дело о разрешении Имп. Русскому техническому обществу открытия
классов для обучения рабочих в г. Ревеле, 1885.