Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Narva Arstide Selts - EAA.3182
Нарвское общество врачей

Ajalugu

Nakkushaiguste vastu võidelnud selts.
Asutati Narva Arstiteadusliku Seltsi nime all, seltsi organisaatoriks oli Jamburgi
maakonna semstvo sanitaararst N. Zolotavin.
Põhikiri kinnitati 31.01.1899. Esimene istung peeti 14.03.1899. Asutajaliikmeid oli 28.
Ühingusse võisid kuuluda peale arstide ka proviisorid, veterinaararstid jt meditsiiniga seotud inimesed rahvusest ja soost sõltumata.
Seltsi tegevuspiirkond oli Narva linn ja ümbruskond. Seltsi kaudu kutsuti üles parandama linnade sanitaarset olukorda, nõuti linnavalitsuselt alalist järelevalvet piimamüügi üle ja tähelepanu osutamist koolihügieenile.
1912. a asutati seltsi algatusel Ülevenemaalise Tuberkuloosi vastu Võitlemise Liiga Narva osakond. 1914. a korraldas Narva Arstiteaduslik Selts sõjaaegsete halastajaõdede kursused.
Seltsi koosolekutel vahetati ravikogemusi, demonstreeriti haigeid, operatsioonimaterjali,
esitati arstide tähelepanekutel ja uurimustel põhinevaid ulatuslikke ettekandeid ja uurimistöid.
1917. a ühing reorganiseeriti. Uus põhikiri võeti vastu 29.11.1917, selle põhjal võeti ühingu liikmeteks ainult arste. Selts tegutses vaheaegadega kuni 27.04.1920.
Narva Arstiteadusliku Seltsi otsese järglasena jätkas tegevust Narva Arstide Ühing, mille
põhikiri registreeriti 07.10.1920 Rakvere-Paide rahukogus.
Narva Arstide Ühing lõpetas tegevuse 1940.

Materjal

Dr. med. W. A. Dehni ettekanne „Narva Arstide Selts 14.03.1899–14.03.1924“.

Seonduv aines

ERA 14-4-1324. Siseministeeriumi administratiivosakonna toimik Narva Arstide Seltsi
asjas, 1935–1939.