Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Soome-ugri uurimuste Eesti komitee - EAA.3699

Ajalugu

Komitee eesmärk oli edendada soome-ugri rahvaste kultuuri (keeleteadus, vanem ajalugu ja kultuurilugu, muinasteadus, etnograafia ja rahvaluule) uurimist.
1930. a kevadel külastas Eestit ja Soomet Ungari haridusminister. Kohtumiste ja läbirääkimiste käigus otsustati kõigis kolmes riigis asutada soome-ugri uuringute rahvuslik komitee.
Eesti komitee asutamiskoosolek toimus 29.09.1930 Tartus. Komitee koosseisu valiti
Julius Mark, Julius Mägiste, Andrus Saareste, Harri Moora, Ferdinand Leinbock (Linnus) ja Oskar Loorits, komitee esimeheks valiti J. Mark.
Põhikirja järgi oli komitee ülesanne pidada ühendust Soome ja Ungari vastavate komiteedega, valida kandidaate vastastikuseks stipendiaatide ja teadlaste vahetuseks ja hankida vahetuseks rahalisi võimalusi, informeerida üksteist tehtavast uurimistööst ning vahetada erialakirjandust.
Hoolimata püstitatud laialdastest ülesannetest jäi komitee põhitegevuseks stipendiaatide saatmine Ungarisse ja Ungari stipendiaatide vastuvõtmine.
Komitee asus Tartu ülikooli juures, oma tegevusest andis aru haridus- ja sotsiaalministeeriumile.
Viimased dokumendid komitee tegevusest pärinevad 1940. a septembrist.

Materjal

Komitee koosolekute protokollid (1930–1940); rahalised aruanded, eelarved, väljavõtted
protokollidest, kirjavahetus (1930–1940); komitee stipendiaatide aruanded oma tegevuse kohta (1930–1940); finantsaruanded ja kassadokumendid (1931–1940); kassaraamat (1931–1940); Kaubapanga hoiuraamatud (1931–1940).

Seadused

EAA 3699-1-1, lk 8–10. Põhikirja kava. [1930].