Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

10.5. Seltsid. Klubid. Ühingud

10.5.1. Heakorraseltsid

10.5.2. Karskusseltsid

10.5.3. Muinsuskaitse

10.5.4. Muusika- ja teatriseltsid

10.5.5. Noorsooühingud

10.5.6. Piirkondlikud kodu-uurimuslikud seltsid

10.5.7. Põllumajandusseltsid

10.5.8. Raamatukogud, raamatukoguseltsid, lugemisringid

10.5.9. Seltskondlikud ühendused

10.5.10. Rahvuslikud organisatsioonid ja ühingud

10.5.11. Spordiühingud

10.5.12. Teaduslikud seltsid

10.5.13. Tuletõrjeühingud