Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Vene Keiserliku Kalanduse ja Kalakasvatuse Seltsi Eestimaa osakond - EAA.2082
Estländische Abteilung der Kaiserlich Russischen Gesellschaft für Fischzucht und Fischfang
Эстляндское отделение Pусского общества рыболовства и рыбоводства

Ajalugu

Kalade uurimise, kalakasvatuse ja -kaitse korraldamisega tegelenud selts Eestimaa kubermangus.
1881. a asutati Vene Kalanduse ja Kalakasvatuse Selts. 1883. a moodustati selle osakond Eestimaal. Eesmärgiks seati kalaliikide uurimine; teaduslike ja praktiliste teadmiste levitamine kalanduse ja kalapüügi kohta; osalemine kalandust puudutavas seadusandlikus töös; vahendite leidmine Eestimaa kalavarude suurendamiseks; kalakasvatuse ja tiigimajanduse väljaarendamine; produktiivsete kalaliikide aklimatiseerimine. Selleks korraldati loenguid, avaldati artikleid ja rajati kalakasvatusi.
Tegevuse täpne lõpetamise aeg teadmata.

Materjal

Osakonna liikmete nimekiri (1885).