Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eesti sugukondade uurimise büroo - EAA.1726

Ajalugu

Teenustööna suguvõsade uurimise ja kõukude tabelite koostamisega tegelenud asutus Riigi Keskarhiivi juures.
Asutati 1928. a, asus Tartus Gildi tn 8. Büroo eesotsas seisis juhataja, asjaajamisega
tegeles A. Perandi Riigi Keskarhiivist. Üksikute suguvõsade uurimise kõrval tegeldi perekonnalooliste uurimuste kogumisega, et luua Eesti Perekonnalooline Arhiiv.
Büroo tegeles ka üldisemate uuringutega, nt nekrutite antropomeetrilise mõõtmisega
Tartumaal jne.
Lõpetas tegevuse 1940. a.

Materjal

Kirjavahetus perekonnaajaloo uurimise kohta (1929–1938). Ahvena, Ainsoni, Blumbergi,
Brükkeri, Evaldi, Jungi, Kangilaski, Kareli, Karja, Kirschbaumi, Klementi, Laamani,
Laksbergi, Lattiku, Leevi, Lintropi, Madissoni, Malmi, Martinsoni, Mattieseni, Nina,
Orgi, Pajo, Parra, Rebase, Reimanni, Rimmo, Ruusa, Saarepere, Schmidti, Sirkeli,
Tooma, Tõnissoni, Vassari ja Velima sugukondade genealoogilised tabelid koos lisade
ning kaasneva kirjavahetusega (1928–1936).

Kirjandus

Üleskutse sugukondade uurijatele. — Postimees 1932, 24. märts.
Esivanemate tundmaõppimine. — Postimees 1932, 12. oktoober.