Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Saaremaa Uurimise Selts - EAA.613
Verein zur Kunde Oesels

Ajalugu

Saaremaa etnograafia, geograafia, ajaloo ja looduse tundmaõppimise ja maakonda puudutava statistilise materjali kogumisega tegelenud selts.
Asutati 17.02.1865 Kuressaares. 1867. a rajati muuseum ja 1868. a avati raamatukogu.
Liikmeskond koosnes peamiselt baltisakslastest tegev-, korrespondent- ja auliikmetest.
Korrespondent- ja auliikmete seas oli mitmeid tunnustatud teadlasi väljastpoolt Saaremaad.
Seltsi eesotsas seisis presidendist, asepresidendist ja sekretärist koosnev eestseisus. Seltsi töö põhivormiks olid ettekandekoosolekud, korraldati arheoloogilisi kaevamisi, koguti (põhiliselt annetuste teel) muuseumi eksponaate, tegeldi kirjastamisega.
Seltsi väljaandel ilmusid „Berichte des Vereins zur Kunde Oesel’s in Arensburg“ (1866–
1868); „Publikationen des Vereins zur Kunde Ösels“ (1891, 1898, 1905).
Selts tegutses tõusude ja mõõnadega I maailmasõja alguseni, siis tegevus soikus.

Materjal

Ülevaade Püha kiriku arhiivimaterjalidest (1914), kirjavahetus (1913–1915).

Seonduv aines

EAA 957-1-1365. Akte betreffend den Verein zur Kunde Ösels, 1890–1909.
EAA 957-1-1366. Supplik des Karl Frey, Joseph Hahn und Bernhard Toll um die Registrierung
des Vereins zur Kunde Ösels nebst dem Statut desselben, 1922.

Seadused

Statuten des Vereins zur Kunde Oesels. 1865.

Kirjandus

Endel Püüa. Saaremaa Uurimise Selts kui Saaremaa Muuseumi rajaja. – Saaremaa Muuseum. Kaheaastaraamat (1993–1994). Kuressaare 1995, lk 91–97.