Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

6.6. Teadusasutused

Balti Tsonaalse Teadusliku Uurimise Veterinaarlaboratoorium - EAA.5373
Зональная научно-производственная ветеринарная лаборатория по болезням птиц
Balti Tsonaalne Teaduslik-Tootmisalane Lindude Haiguste Veterinaarlaboratoorium (1967-1971)
Säilikute piirdaatumid: 1967-1991
Säilikute arv: 301

Eesti Agrobiokeskus - EAA.5372
Сельскохозяйственный биотехнологический центр Эстонии
Eesti Põllumajanduslik Biotehnoloogia Keskus (1987-1996), Eesti Agrobiokeskus (1996-2001)
Säilikute piirdaatumid: 1987-2000
Säilikute arv: 73

Eesti Biokeskus - ERA.5230
Säilikute piirdaatumid: 1985-2018
Säilikute arv: 51

Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudi erikonstrueerimisbüroo - EAA.5406
Специальное конструкторское бюро Эстонского научно-исследовательского института животноводства и ветеринарии
Säilikute piirdaatumid: 1965-1992
Säilikute arv: 249

Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut - EAA.5405
Эстонский научно-исследовательский институт животноводства и ветеринарии
Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituut (1947-1956); Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut (1956-1967); Tööpunalipu ordeniga Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku uurimise Instituut (1967-1975); Tööpunalipu ordeniga A. Mölderi nimeline Eesti loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut
Säilikute piirdaatumid: 1946-1996
Säilikute arv: 2389

Eesti Metsanduse ja Looduskaitse Instituudi Tartu katsepuukool - EAA.5391
Тартуский лесной питомник Эстонского научно-исследовательского института лесного хозяйства и охраны природы
Metsanduse Teadusliku Uurimise Laboratooriumi Isemajandav Puukool (1964-1969), Tartu Katse-Puukool (1970-1971)
Säilikute piirdaatumid: 1964-1971
Säilikute arv: 71

Eesti Metsanduse ja Looduskaitse Instituut - EAA.5390
Эстонский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и охраны природы
Metsanduse Teadusliku Uurimise Laboratoorium (1963-1969), Eesti Metsamajanduse ja Looduskaitse Teadusliku Uurimise Instituut (1969-1992)
Säilikute piirdaatumid: 1963-1995
Säilikute arv: 784

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Füüsika Instituut - EAA.5375
Институт физики АН ЭССР
Säilikute piirdaatumid: 1973-1997
Säilikute arv: 878

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Füüsika ja Astronoomia Instituut - EAA.5307
Säilikute piirdaatumid: 1946-1974
Säilikute arv: 1613

Eesti Peekoni Tõugu Sigade Riiklik Tõulava - EAA.P-1047
Säilikute piirdaatumid: 1951-1992
Säilikute arv: 416

Eesti Põllumajanduse Tehnoteeninduse Instituut - EAA.T-1153
Säilikute piirdaatumid: 1973-1992
Säilikute arv: 101

Eesti Teaduste Akadeemia looduskaitse komisjon - EAA.5310
Комиссия по охране природы АН ЭССР
Säilikute piirdaatumid: 1953-1984
Säilikute arv: 227

Maaelu Arengu Instituut - EAA.T-2001
Säilikute piirdaatumid: 1985-1998
Säilikute arv: 188

Piistaoja Veisekasvatuse Katsejaam - EAA.P-1169
Säilikute piirdaatumid: 1992-1997
Säilikute arv: 50

Polli Katsebaas - EAA.M-812
Polli Filiaal; Polli katsejaam; Polli Näidis-Katsemajand
Säilikute piirdaatumid: 1945-1995
Säilikute arv: 1214

SA Eesti Geenivaramu - ERA.5243
Säilikute piirdaatumid: 2001-2007
Säilikute arv: 33

SA Eesti Teadusagentuur - ERA.5247
Säilikute piirdaatumid: 1989-2012
Säilikute arv: 46

SA Teaduskeskus AHHAA - ERA.5297
Säilikute piirdaatumid: 1996-2016
Säilikute arv: 61

Sihtasutus Eesti Õiguskeskus - EAA.5432
Säilikute piirdaatumid: 1994-2009
Säilikute arv: 112

Tartu Askoli Laboratoorium - EAA.T-1050
Säilikute piirdaatumid: 1946-1955
Säilikute arv: 28

Tartu Observatoorium - ERA.5147
Säilikute piirdaatumid: 1942-2014
Säilikute arv: 1002

Tartu Rajoonidevaheline Veterinaar-Bakterioloogiline Laboratoorium - EAA.T-1051
Säilikute piirdaatumid: 1951-1955
Säilikute arv: 37

Tartu Tähetorn - EAA.5374
Tartuer Sternwarte
Тартуская обсерватория
Säilikute piirdaatumid: 1794-1971
Säilikute arv: 423

Tartu Veterinaar-Bakterioloogiline Laboratoorium - EAA.T-1049
Säilikute piirdaatumid: 1945-1958
Säilikute arv: 105

Tori Hobusekasvatuse Teadusliku Uurimise ja Aretamise Instituut - EAA.P-678
Säilikute piirdaatumid: 1944-1956
Säilikute arv: 77

Zooloogia ja Botaanika Instituut - EAA.5308
Säilikute piirdaatumid: 1904-2005
Säilikute arv: 2670