Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eesti Agrobiokeskus - EAA.5372
Сельскохозяйственный биотехнологический центр Эстонии
Eesti Põllumajanduslik Biotehnoloogia Keskus (1987-1996), Eesti Agrobiokeskus (1996-2001)

Ajalugu

Biotehnoloogiaga tegelenud riiklik teadus- ja arendusasutus.
Asutati Eesti NSV Ministrite Nõukogu 18.03.1987 määrusega. 1987–1996 kandis nime Eesti Põllumajandusliku Biotehnoloogia Keskus.
Põllumajandusministri 22.10.1991 käskkirjaga anti keskusele üle 01.05.1990 üleliidulisest alluvusest Eesti Vabariigi alluvusse toodud *Balti Tsonaalse Teadusliku Lindude Haiguste Veterinaarlaboratooriumi varad. 1996. a muudeti asutuse nimi Eesti Agrobiokeskuseks.
Vabariigi valitsuse 14.02.2001 korraldusega liideti Eesti Agrobiokeskus alates 2001. a
aprillist Eesti põllumajandusülikooliga (vt *Eesti Põllumajanduse Akadeemia). Sellest sai ülikooli teadus-arendusasutus.
Keskuse tegevuse peamised suunad olid kohaliku põllumajanduse jaoks vajalike lokaalsete vaktsiinide, diagnostikumide, seerumite, juuretiste, bioaktiivsete ainete, ravimpreparaatide ja taimekaitsevahendite väljatöötamine ning biopreparaatide katsetootmine. Keskus osales loomade haiguste diagnoosimise ja profülaktika nõuandeteenistuse arendamises, korraldas vastavat täiendõpet ning andis välja oma tegevusvaldkonda kajastavaid trükiseid.
Koostööd tehti Eesti jt riikide õppe-, teadus- ja arendusasutuste, firmade ning teiste institutsioonidega teadusliku uurimistöö, arendustegevuse, innovatsiooni ja majandustegevuse erinevates valdkondades.
Keskuse tegevus lõpetati 31.12.2004 Eesti põllumajandusülikooli nõukogu 04.05.2004
ja 25.11.2004 organisatsioonilise struktuuri muutmise otsuste alusel. Tegevusvaldkonna teaduspoole võttis üle põllumajandusülikooli loomaarsti- ja loomateaduste instituut, loomaravimite tootmine lõpetati, kuna ravimiameti hinnangul ei vastanud tootmisruumid nõuetele.

Materjal

Põhikirjad (1987, 1994); põhimäärus (1998); asutuse struktuurid (1993–1999); käskkirjad (1988–2000); teaduslik-metoodilise nõukogu protokollid (1999–2000); teadustööd puudutav kirjavahetus ENSV Riikliku Agrotööstuskomitee, Riigi Veterinaarameti ja EV põllumajandusministeeriumiga (1987–1990, 1993–1996, 1998); aruanded (1999, 2000); grandilepingud (1995–2000); projektid ja metoodikad (1999, 2000); plaanid ja eelarved (1987–1990, 1994–1997); aruanded (1987–2000); revideerimisaktid (1989, 1991).

Seonduv aines

EAA 5373 — *Balti Tsonaalne Teadusliku Uurimise Veterinaarlaboratoorium, 301 s, 1967–1991.
EAA V-346 — Eesti Agrobiokeskus (personalidokumendid 1967–2000).
EMÜ — EPMÜ Agrobiokeskuse arhiiv.

Seadused

RTL 1998, 202/203, 809; 2001, 21, 295.
ENSV Ministrite Nõukogu määrus nr 128 (18.031987).
Põllumajandusministri käskkiri nr 101 (22.10.1991).
EPMÜ nõukogu otsus nr 13 (4.05.2004).