Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.1.1.1. Kindral- ja sõjakubernerid

Baltimaade kaubandust korraldav komisjon - EAA.294
Kommission in Sachen der Handels-Verwaltung in den Ostsee-Gouvernements
Комиссия для пересмотра торговых постановлении в Остзейских губерниях (Рижская Торговая Коммиссия)
Säilikute piirdaatumid: 1847-1864
Säilikute arv: 82

Eesti-, Liivi- ja Kuramaa kindralkuberner - EAA.291
Generalgouverneur von Est-, Liv- und und Kurland
Прибалтийский генерал-губернатор
Säilikute piirdaatumid: 1782-1879
Säilikute arv: 17971

Eestimaa rootsiaegne kindralkuberner - EAA.1
Estländischer General - Gouverneur (aus der schwedischen Zeit)
Säilikute piirdaatumid: 1561-1710
Säilikute arv: 1749

Ingerimaa ja Käkisalmi kindralkuberner Narvas - EAA.632
Ingermanländischer und Keksholmländischer Generalgouverneur
Ingermanlands- och Kexholmsläns generalguvenör
Säilikute piirdaatumid: 1607-1702
Säilikute arv: 31

Liivi-, Eesti- ja Kuramaa talurahvaasjade osakond - EAA.2054
Bauernabteilung des Generalgouverneurs von Liv-, Est- und Kurland
Крестьянское отделение канцелярии Прибалтийского генерал-губернатора
Säilikute piirdaatumid: 1815-1876
Säilikute arv: 3865

Liivimaa rootsiaegne kindralkuberner - EAA.278
Livländischer General-Gouverneur aus der schwedischen Zeit
Лифлядскии генерал-губернатор шведского периода
Säilikute piirdaatumid: 1570-1710
Säilikute arv: 1325

Riia kindralkuberner - EAA.279
Rigischer General-Gouverneur
Рижский генерал-губернатор
Säilikute piirdaatumid: 1649-1787
Säilikute arv: 791

Riia sõjakuberner - EAA.4963
Rigischer Kriegsgouverneur
Рижский военный губернатор
Säilikute piirdaatumid: 1801-1812
Säilikute arv: 25

Tallinna kindralkuberner - EAA.3
Revaler General-Gouverneur
Ревельский генерал-губернатор
Säilikute piirdaatumid: 1698-1784
Säilikute arv: 794

Tallinna sõjakuberneri ja Eestimaa kubermangu tsiviilülemjuhataja kantselei - EAA.4970
Kanzlei des Revalschen Kriegsgouverneurs und Ziviloberbefehlshabers im Estländischen Gouvernement
Канцелярия Ревельского военного губернатора и управляющего гражданской частью в Эстляндской губернии
Säilikute piirdaatumid: 1811-1850
Säilikute arv: 162