Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Liivi-, Eesti- ja Kuramaa talurahvaasjade osakond - EAA.2054
Bauernabteilung des Generalgouverneurs von Liv-, Est- und Kurland
Крестьянское отделение канцелярии Прибалтийского генерал-губернатора

Ajalugu

Balti Kindralkuberneri Kantselei osakond talupoegade kaebuste läbivaatamiseks.

Ukaasi alusel 25.08.1817 Kuramaa kubermangu talupoegade kohta, millega Kuramaa talupojad vabastati pärisorjusest, asutati talurahva rahutuste ennetamiseks kindralkuberneri kantselei juurde talurahvaasjade osakond, mille peamine ülesanne oli talupoegade kaebuste vastuvõtmine ja läbivaatamine.

Osakond lõpetas tegevuse koos kindralkuberneri institutsiooniga vastavalt ukaasile 25.01.1876.

Materjal

Balti Kindralkuberneri Kantselei Talurahvaasjade Osakond on osa Balti kindralkuberneri arhiivist, mis evakueeriti Riiast Tartusse I maailmasõja ajal (1915) koos mitme Liivimaa kubermanguasutuse arhiividega. Läti ala kohta käivad toimikud eraldati juba 1920. a-tel, varustati nimistuga 1954 ja anti Läti Riiklikule Ajalooarhiivile üle 1959. a (11694 s) ning on seal liidetud fondiga nr 1.
Materjal
Talurahvaasjade osakonna protokollid 1848-1871; missiivid 1821-1849; kirjavahetus ja toimikud 1817-1876: talupoegade kaebused mõisnike ja teiste ametnike peale, materjalid talurahvast puudutava seadusandluse väljatöötamise ja uute talurahvaseaduste sisseviimise kohta Liivimaal (1819, 1849, 1856); talurahva abipankade sisseseadmise (s 73-76), nekrutiandmise (alates 1830), vallaametnike kohalemääramise ja ametist vabastamise; talupoegade linnaoklaadidesse, teistesse kubermangudesse ja linnakogukondadest maakogukondadesse üleviimise; väljarändamise 1853-1870; talurahvarahutuste; talumaade ostu-müügi korra 1849-1862 (s 1197), talumaade ostulepingute korroboreerimise 1853-1857 Tartu ja Pärnu maakonnas (s 3844-3756), kihelkonnakohtutes talurahvaasjade arutamise korra 1851, õigeusu kirikute ja koolide tarvis maade eraldamise kohta; rendilepigud; registratuurraamatud: sissetulnud ja väljaläinud dokumendid 1818-1876; tähestikulised 1815-1876 ja kronoloogilised 1826, 1830-1876 arhiivinimistud; Uue Talurahvaseaduse Sisseseadmise Komisjoni materjalid (s 3832-3838).

Seadused

ПСЗ I nr 27024 (25.08.1817); ПСЗ II nr 55501 (25.01.1876).