Fondiloend

Riia sõjakuberner - EAA.4963
Rigischer Kriegsgouverneur
Рижский военный губернатор

Ajalugu

Vastava piirkonna vägede ülemjuhataja ja politsei kõrgem ülem.

Kuna Balti kindralkuberneri amet oli ühendatud Riia sõjakuberneri omaga, siis on sisuliselt tegu Balti kindralkuberneri arhiivi osaga. Sõjalise osa kohta peeti kantseleis eraldi arvestust.

Materjal


Väljaläinud dokumentide ja keisrile tehtud ettekannete žurnaalid 1801-1812.