Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

5.5.2. Ringkonnakohtu prokurör

Riia ringkonnakohtu 9. jaoskonna prokuröri abi - EAA.459
Prokurörsgehilfe des Rigaschen Bezirksgerichts für den 9. Bezirk
Товарищ прокурора Рижского окружного суда IX участка
Säilikute piirdaatumid: 1913-1917
Säilikute arv: 60

Riia ringkonnakohtu 11. jaoskonna prokuröri abi - EAA.460
Prokurörsgehilfe des Rigaschen Bezirksgerichts für den 11. Bezirk
Товарищ прокурора Рижского окружного суда XI участка
Säilikute piirdaatumid: 1911-1917
Säilikute arv: 89

Riia ringkonnakohtu 12. jaoskonna prokuröri abi - EAA.461
Prokurörsgehilfe des Rigaschen Bezirksgerichts für den 12. Bezirk
Товарищ прокурора Рижского окружного суда XII участка
Säilikute piirdaatumid: 1910-1917
Säilikute arv: 79

Riia ringkonnakohtu 13. jaoskonna prokuröri abi - EAA.462
Prokurörsgehilfe des Rigaschen Bezirksgerichts für den 13. Bezirk
Товарищ прокурора Рижского окружного суда XIII участка
Säilikute piirdaatumid: 1912-1917
Säilikute arv: 83

Riia ringkonnakohtu prokurör - EAA.242
Prokurör des Rigaschen Bezirksgerichts
Прокурор Рижского окружного суда
Säilikute piirdaatumid: 1877-1917
Säilikute arv: 2717

Tallinna ringkonnakohtu 1. jaoskonna prokuröri abi - EAA.140
Prokurörgehilfe des 1. Bezirks Revalschen Bezirksgerichts
Товарищ прокурора Ревельского окружного суда I участка
Säilikute piirdaatumid: 1889-1918
Säilikute arv: 125

Tallinna ringkonnakohtu 2. jaoskonna prokuröri abi - EAA.141
Prokurörsgehilfe des Revalschen Bezirksgerichts für den 2. Bezirk
Товарищ прокурора Ревельского окружного суда II участка
Säilikute piirdaatumid: 1889-1917
Säilikute arv: 110

Tallinna ringkonnakohtu 3. jaoskonna prokuröri abi - EAA.142
Prokurörsgehilfe des Revalschen Bezirksgerichts für den 3. Bezirk
Товарищ прокурора Ревельского окружного суда III участка
Säilikute piirdaatumid: 1889-1918
Säilikute arv: 89

Tallinna ringkonnakohtu 4. jaoskonna prokuröri abi - EAA.143
Prokurörsgehilfe des Revalschen Bezirksgerichts für den 4. Bezirk
Товарищ прокурора Ревельского окружного суда IV участка
Säilikute piirdaatumid: 1890-1912
Säilikute arv: 45

Tallinna ringkonnakohtu 5. jaoskonna prokuröri abi - EAA.144
Prokurörsgehilfe des Revalschen Bezirksgerichts für den 5. Bezirk
Товарищ прокурора Ревельского окружного суда V участка
Säilikute piirdaatumid: 1889-1914
Säilikute arv: 102

Tallinna ringkonnakohtu prokurör - EAA.139
Prokurör des Revalschen Bezirksgerichts
Прокурор Ревельского окружного суда
Säilikute piirdaatumid: 1889-1917
Säilikute arv: 4386