Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Riia ringkonnakohtu 9. jaoskonna prokuröri abi - EAA.459
Prokurörsgehilfe des Rigaschen Bezirksgerichts für den 9. Bezirk
Товарищ прокурора Рижского окружного суда IX участка

Ajalugu

Asus Riias, tegutses Viljandi- ja Võrumaal.