Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Riia ringkonnakohtu 13. jaoskonna prokuröri abi - EAA.462
Prokurörsgehilfe des Rigaschen Bezirksgerichts für den 13. Bezirk
Товарищ прокурора Рижского окружного суда XIII участка

Ajalugu

Asus Riias, tegutses Pärnumaal.