Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Riia ringkonnakohtu 11. jaoskonna prokuröri abi - EAA.460
Prokurörsgehilfe des Rigaschen Bezirksgerichts für den 11. Bezirk
Товарищ прокурора Рижского окружного суда XI участка

Ajalugu

Asus ja tegutses Tartus.