Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tallinna ringkonnakohtu 2. jaoskonna prokuröri abi - EAA.141
Prokurörsgehilfe des Revalschen Bezirksgerichts für den 2. Bezirk
Товарищ прокурора Ревельского окружного суда II участка

Ajalugu

Asus Tallinnas, tegutses Tallinnas ja Harjumaal.