Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Riia ringkonnakohtu 12. jaoskonna prokuröri abi - EAA.461
Prokurörsgehilfe des Rigaschen Bezirksgerichts für den 12. Bezirk
Товарищ прокурора Рижского окружного суда XII участка

Ajalugu

Asus Riias, tegutses Tartumaal.