Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tallinna ringkonnakohtu 4. jaoskonna prokuröri abi - EAA.143
Prokurörsgehilfe des Revalschen Bezirksgerichts für den 4. Bezirk
Товарищ прокурора Ревельского окружного суда IV участка

Ajalugu

Asus Narvas, tegutses Narvas ja Virumaal.