Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tallinna ringkonnakohtu 1. jaoskonna prokuröri abi - EAA.140
Prokurörgehilfe des 1. Bezirks Revalschen Bezirksgerichts
Товарищ прокурора Ревельского окружного суда I участка

Ajalugu

Asus Tallinnas, tegutses Tallinnas ja Harjumaal.